Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn. Cuối năm nay, tương tự, tin tức cho thấy các ngân hàng ở Việt Nam vẫn tăng trưởng tốt. Trong hai năm 2020 và 2021, bất chấp dịch Covid-19, ngành ngân hàng ở Việt Nam vẫn ăn nên làm ra. Du lịch Việt Nam chao đảo vì dịch từ hai năm qua. Tính chung cả năm 2020 và 11 tháng năm 2021, Việt Nam chỉ đón 7,6 triệu lượt khách quốc tế, so với 18 triệu lượt khách của năm 2019. Đặc biệt, dịch Covid-19 hoành hành tại miền Đông, Tây Nam bộ và TPHCM đã khiến Việt Nam tổn thương nặng nề từ mùa hè 2021.

Theo Văn phòng Thông báo và Điểm hỏi đáp quốc gia về vệ sinh dịch tễ và kiểm dịch động thực vật Việt Nam (SPS Việt Nam), đến sáng 11/2, Tổng cục Hải quan Trung Quốc đã cấp 1.601 mã nông sản, thực phẩm cho các doanh nghiệp Việt Nam để xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc, tăng 73 mã so với ngày 8/2. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát hoạt động sản xuất, kinh doanh thức ăn chăn nuôi. Đồng thời, chỉ đạo lực lượng Quản lý thị trường phối hợp với các cơ quan chức năng liên quan tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động của các thương nhân mua bán thịt lợn nhằm tránh tình trạng đầu cơ, trục lợi. Tôi nghĩ bài học từ một số nước phát triển như ở Anh cho thấy chúng ta cần có sự thay đổi trong hệ thống pháp lý, cải cách hành chính công, đồng thời phải tiến tới đẩy mạnh vai trò của hệ thống các đại biểu Quốc hội. Những người đại diện cho tiếng nói người dân, DN phải thực sự chuyên nghiệp, có thể giám sát hiệu quả nền hành chính công.

Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông phải làm xong và thông qua trước khi kết thúc cuộc họp. Sổ kế toán của công ty giảm hơn 10% thì công ty phải thông báo cho tất cả chủ nợ biết trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày thanh toán hết số cổ phần được mua lại. Không thỏa thuận được về giá thì các bên có thể yêu cầu một tổ chức thẩm định giá định giá. Công ty giới thiệu ít nhất 03 tổ chức thẩm định giá để cổ đông lựa chọn và lựa chọn đó là quyết định cuối cùng. Công ty cổ phần có quyền phát hành cổ phần, trái phiếu và các loại chứng khoán khác của công ty. Một cá nhân có thể đồng thời được bổ nhiệm làm Trưởng Ban kiểm soát, Kiểm soát viên của không quá 04 doanh nghiệp nhà nước.

  • Đổi mới lần này phải xác định người dân, doanh nghiệp có vai trò trung tâm, làm sao cho họ có thể hoạt động kinh doanh dễ dàng và hiệu quả.” – TS.
  • Tăng cường năng lực và đổi mới hoạt động xúc tiến đầu tư, thúc đẩy khởi nghiệp.
  • Hạn chế tác hại của thiên tai; chủ động ứng phó có hiệu quả với biến đổi khí hậu, nhất là nước biển dâng.
  • Trong năm 2018, đa số bộ, ngành đã xây dựng các nghị định về điều kiện kinh doanh, trong đó một số điều kiện kinh doanh không cần thiết, không hợp lý, thiếu rõ ràng đã được cắt bỏ.
  • Giám đốc hoặc Tổng giám đốc chịu trách nhiệm trước pháp luật và Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty về việc thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình.

Vốn điều lệ của công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên khi đăng ký thành lập doanh nghiệp là tổng giá trị phần vốn góp của các thành viên cam kết góp và ghi trong Điều lệ công ty. Đăng ký doanh nghiệp qua mạng thông tin điện tử là việc người thành lập doanh nghiệp nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng thông tin điện tử tại Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp. Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng thông tin điện tử bao gồm các dữ liệu theo quy định của Luật này và được thể hiện dưới dạng văn bản điện tử.

Nhà nước tập trung đầu tư cho các nhiệm vụ trọng điểm quốc gia, các giải pháp khoa học, công nghệ cho các sản phẩm chủ lực, mũi nhọn, đồng thời đẩy mạnh xã hội hóa, huy động mọi nguồn lực xã hội, nhất là của các doanh nghiệp cho phát triển khoa học, công nghệ. Gắn các mục tiêu, nhiệm vụ khoa học, công nghệ với các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội ở từng cấp, ngành, địa phương và cơ sở. Phát triển và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao là một đột phá chiến lược, là yếu tố quyết định đẩy mạnh phát triển và ứng dụng khoa học, công nghệ, cơ cấu lại nền kinh tế, chuyển đổi mô hình tăng trưởng và là lợi thế cạnh tranh quan trọng nhất, bảo đảm cho phát triển nhanh, hiệu quả và bền vững. Đặc biệt coi trọng phát triển đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý giỏi, đội ngũ chuyên gia, quản trị doanh nghiệp giỏi, lao động lành nghề và cán bộ khoa học, công nghệ đầu đàn. Đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu đa dạng, đa tầng của công nghệ và trình độ phát triển của các lĩnh vực, ngành nghề. Thực hiện liên kết chặt chẽ giữa các doanh nghiệp, cơ sở sử dụng lao động, cơ sở đào tạo và Nhà nước để phát triển nguồn nhân lực theo nhu cầu xã hội.

Toàn tỉnh trồng mới được 7.235 ha rừng, vượt 23% KH, tỷ lệ che phủ rừng duy trì 72,9%. Mặc dù ảnh hưởng bởi dịch bệnh, nhất là bệnh Dịch tả lợn Châu Phi nhưng đàn gia súc, gia cầm của tỉnh tiếp tục được duy trì, đạt 100% KH. Dịch COVID-19 bùng phát lần 2 đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động du lịch, lưu trú, thương mại và dịch vụ khác trên địa bàn thành phố, ước tính 9 tháng năm 2020, khu vực dịch vụ có giá trị tăng thêm tăng 4,73%, thấp hơn mức tăng 9,69% của 9 tháng/2019, đóng góp 1,91 điểm phần trăm vào mức tăng trưởng chung.

Các tổ chức tín dụng đã chủ động và đẩy mạnh cơ cấu lại danh mục đầu tư, cơ cấu tài sản có dịch chuyển theo hướng tích cực, dòng vốn tín dụng tập trung vào lĩnh vực sản xuất, kinh doanh, lĩnh vực ưu tiên. Tiếp tục thực hiện các giải pháp cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, phấn đấu hàng năm số lượng doanh nghiệp thành lập mới tăng hơn so với cùng kỳ. Tiếp tục theo dõi tình hình dịch bệnh, rà soát biến động chi phí đầu vào đối với các dịch vụ do Bộ Giao thông vận tải quản lý, trường hợp cần thiết phải điều chỉnh tăng thì báo cáo Ban Chỉ đạo điều hành giá xem xét, quyết định trên cơ sở kiểm soát lạm phát… Bộ Y tế chủ trì tham mưu trình Chính phủ danh mục mặt hàng cụ thể, biện pháp thực hiện bình ổn giá dự kiến áp dụng và chủ trì tổ chức thực hiện bình ổn giá trang thiết bị y tế theo quy định pháp luật về giá.

Toàn bộ vốn và tài sản kể cả vốn vay và tài sản thuê được sử dụng vào hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp phải được ghi chép đầy đủ vào sổ kế toán và báo cáo tài chính của doanh nghiệp theo quy định của pháp luật. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông phải được thông báo đến cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày thông qua; trường hợp công ty có trang thông tin điện tử, việc gửi nghị quyết có thể thay thế bằng việc đăng tải lên trang thông tin điện tử của công ty. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết; tỷ lệ cụ thể do Điều lệ công ty quy định. Danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông được lập dựa trên sổ đăng ký cổ đông của công ty.

O ảnh hưởng dịch Covid-19 nên giá thịt lợn hơi cao, nhu cầu tiêu thụ lớn nên người dân đã tái đàn mở rộng chăn nuôi lợn, tuy nhiên tốc độ tái đàn chậm do dịch bệnh vẫn còn xảy ra tại một số địa phương, gây tâm lý e ngại cho người chăn nuôi. VTV.vn – Kết thúc năm 2020, mục tiêu 1 triệu doanh nghiệp chỉ đạt hơn 80% kế hoạch đề ra. Phó Chủ tịch Ủy ban chứng khoán Nhà nước Phạm Hồng Sơn cho biết, cố gắng đưa hệ thống giao dịch mới, với khả năng xử lý số lượng lệnh giao dịch gấp 3-5 lần so với hệ thống hiện tại, vào giao dịch trong tháng 7/2021, để xử lý xong tình trạng nghẽn lệnh…

“Cách tổ chức sản xuất, sức ỳ quán tính của người nông dân, tính tư hữu, tính nhỏ lẻ đang là khó khăn, thành ra chúng ta phải có cách tiếp cận chiến lược hơn. Những chương trình phát triển của Huế từ khuyến nông, rồi kinh tế hợp tác, chế biến, phát triển thị trường, kể cả thủy sản, kể cả lâm nghiệp nó phải tư duy tích hợp đa giá trị. Nó phải gắn liền một chuỗi từ giống đầu tiên tới chế biến tới thị trường.

Các công ty thực hiện việc sáp nhập phải bảo đảm tuân thủ quy định của Luật Cạnh tranh về sáp nhập công ty. Thay đổi chủ doanh nghiệp tư nhân theo quy định của Luật này. Chủ doanh nghiệp tư nhân có quyền bán doanh nghiệp tư nhân của mình cho cá nhân, tổ chức khác. D) Không thực hiện đúng nghĩa vụ của thành viên hợp danh. Thành viên hợp danh không góp đủ và đúng hạn số vốn đã cam kết gây thiệt hại cho công ty phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại cho công ty.

Báo cáo tài chính hằng năm của công ty và phải báo cáo Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp thường niên. G) Giám sát nhằm bảo đảm công ty tuân thủ quy định của pháp luật, yêu cầu của cơ quan quản lý và quy định nội bộ khác của công ty. Cuộc họp Hội đồng quản trị được tiến hành khi có từ ba phần tư tổng số thành viên trở lên dự họp. Công ty chỉ được thanh toán cổ phần được mua lại cho cổ đông theo quy định tại Điều 132 và Điều 133 của Luật này nếu ngay sau khi thanh toán hết số cổ phần được mua lại, công ty vẫn bảo đảm thanh toán đủ các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác. Cổ phần ưu đãi cổ tức là cổ phần được trả cổ tức với mức cao hơn so với mức cổ tức của cổ phần phổ thông hoặc mức ổn định hằng năm.

Kinh tế 6 tháng đầu năm 2021 đạt mức tăng trưởng 5,61%, trong bối cảnh hiện nay thì đây là mức tăng trưởng khá. Khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản vẫn duy trì mức tăng trưởng ổn định với mức tăng 1,82%. Khu vực công nghiệp, xây dựng tăng 5,69% tuy không tăng cao nhưng với cơ cấu kinh tế chiếm 30,64% tiếp tục giữ vai trò là động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế 6 tháng đầu năm.

Hỗ trợ phát triển mạnh các doanh nghiệp nhỏ và vừa. Tạo điều kiện để hình thành các doanh nghiệp lớn, có sức cạnh tranh trên thị trường. Phát triển doanh nhân về số lượng và năng lực quản lý, đề cao đạo đức và trách nhiệm xã hội. Hoàn thiện khuôn khổ pháp luật để tăng cường sự gắn bó giữa người sử dụng lao động và người lao động.

Phải phát triển bền vững về kinh tế, giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an ninh kinh tế. Đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế, chuyển đổi mô hình tăng trưởng, coi chất lượng, năng suất, hiệu quả, sức cạnh tranh là ưu tiên hàng đầu, chú trọng phát triển theo chiều sâu, phát triển kinh tế tri thức. Tăng trưởng kinh tế phải kết hợp hài hoà với phát triển văn hóa, thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội, không ngừng nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân. Phát triển kinh tế-xã hội phải luôn coi trọng bảo vệ và cải thiện môi trường, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu. Nước ta có điều kiện phát triển nhanh và yêu cầu phát triển nhanh cũng đang đặt ra hết sức cấp thiết.

Câu hỏi lớn là liệu Việt Nam có thể mở lại các đường bay thương mại thường lệ quốc tế, gỡ rào cản, trình tự thủ tục. Trong dự báo mới nhất tháng 12, ADB tiếp tục điều chỉnh dự báo tăng trưởng GDP Việt Nam từ 3,8% còn 2% trong năm 2021. Chính phủ tiếp tục chính sách tài khóa thắt chặt và cân đối ngân sách tiếp tục có thêm một tháng thặng dư nhờ thu ngân sách tăng. World Bank, ngày 13/10, dự đoán GDP của Việt Nam năm nay ước tính tăng trưởng 2-2,5%, thấp hơn đáng kể so với dự báo 4,8% công bố hồi tháng 9. Một tuần sau, Ngân hàng Thế giới duy trì dự báo tăng trưởng GDP của Việt Nam ở mức 4,8% trong năm nay. Ghi rõ nguồn Cổng thông tin điện tử Bộ Tư Pháp () khi trích dẫn lại thông tin từ địa chỉ này.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dự lễ trước kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV tại Hà Nội, ngày 20 tháng 7 năm 2021. Nhưng liệu kinh tế Việt Nam đang trở lại mạnh mẽ với đà tăng trưởng bền vững hay không, là điều không ai dám đoán chắc. Thông báo mời quan tâm cung cấp và lắp đặt thiết bị hệ thống mạng tại Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng… Trên toàn cầu ảnh hưởng rất nghiêm trọng, kinh tế thế giới rơi vào tình trạng suy thoái, hậu quả kéo dài nhiều năm.

Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp là cổng thông tin điện tử được sử dụng để đăng ký doanh nghiệp qua mạng thông tin điện tử, công bố thông tin về đăng ký doanh nghiệp và truy cập thông tin về đăng ký doanh nghiệp. Tính từ đầu năm 2020 đến thời điểm báo cáo, trên địa bàn thành phố đã xảy ra 52 vụ tai nạn giao thông. Các vụ tai nạn giao thông làm chết 41 người và bị thương 23 người. So với cùng kỳ năm trước, số vụ tai nạn giao thông giảm 19 vụ (tương ứng giảm 26,76%), số người chết giảm 13 người (tương ứng giảm 24,07%) và số người bị thương giảm 7 người (tương ứng giảm 23,33%). Nhìn chung trên địa bàn thành phố không xảy ra tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng, chủ yếu do sự bất cẩn khi tham gia giao thông của người dân. Đại diện Tổng cục Thuế cho biết, ngành Thuế sẽ phối hợp với cơ quan chức năng xử lý nghiêm các trường hợp không giảm thuế giá trị gia tăng theo quy định.