Tư vấn soạn hồ sơ thành lập công ty, và đại diện thực hiện tất cả các thủ tục liên quan đến thành lập công ty. D) Cổ đông sáng lập là cá nhân và người đại diện theo pháp luật hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông sáng lập là tổ chức đối với công ty cổ phần. Tùy thuộc vào loại hình doanh nghiệp muốn đăng ký, người thành lập doanh nghiệp chuẩn bị 01 bộ hồ sơ đăng ký bao gồm các loại giấy tờ tương ứng như trên. Thành viên hoặc người được ủy quyền tiến hành nộp hồ sơ sẽ đến sở kế hoạch đầu tư tiếp nhận giấy chứng nhận đăng ký công ty TNHH sau khi hồ sơ được chấp nhận hợp lệ trực tuyến.

Người đại diện đến nhận con dấu phải xuất trình CMND, giấy chứng nhận thành lập công ty ( bản gốc). Đến đây, bạn gần như đã hoàn tất quy trình thành lập công ty. Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ, Phòng Đăng ký kinh doanh gửi thông báo qua mạng điện tử cho doanh nghiệp để yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồsơ.

Lựa chọn ngành kinh tế cấp bốn trong Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam để ghi ngành, nghề kinh doanh trong Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp. Do đó, thỏa thuận bạn “nhận 51% lợi nhuận và họ 49% còn lại” của công ty sau khi kinh doanh thì có thể không thực hiện được bởi lợi nhuận mà bạn nhận được quy định tại điều lệ công ty và quyết định của đại hội đồng cổ đông. Thay mặt Công ty Dương Cafe, tôi xin chân thành cảm ơn đội ngũ luật sư, kế toán của LawKey.

Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của người đại diện theo ủy quyền của thành viên là tổ chức. Lưu ý, sau khi nhận được Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp từ cơ quan chức năng, các bạn cần thực hiện thêm các thủ tục sau thành lập doanh nghiệp để công ty có thể đi vào hoạt động ổn định. Hiện nay, hồ sơ thành lập doanh nghiệp có thể nộp trực tiếp tại Sở Khoa học & Đào tạo hoặc nộp online tại Cổng thông tin Quốc gia.

  • Loại hình giống như 2 loại hình công ty TNHH trên là phạm vi trách nhiệm chỉ giới hạn trong phạm vi vốn góp vào công ty.
  • Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với thành viên là cá nhân, người đại diện theo pháp luật.
  • Khi hồ sơ đã đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Cơ quan Đăng ký kinh doanh gửi thông tin sang cơ quan thuế để tạo mã số thuế đồng thời là mã số doanh nghiệp.
  • Người đại diện hợp pháp sẽ đảm nhiệm chức vụ Giám đốc/Tổng giám đốc/Chủ tịch Hội đồng quản trị/Chủ tịch Hội đồng thành viên.

B) Dự án đầu tư của tổ chức kinh tế quy định tại khoản 1 Điều 23 của Luật này. Chúng tôi luôn tự đặt mình vào vị trí của Khách Hàng để đưa ra những giải pháp pháp lý và phương thức giải quyết vấn đề triệt để, nhanh chóng, giúp cho hoạt động kinh doanh của Khách Hàng được vận hành một cách bền vững, hiệu quả nhất. Các thành viên phải chịu trách nhiệm về nghĩa vụ tài sản và các khoản nợ của công ty mình trong phạm vi số vốn đã cam kết góp vào công ty. Nếu địa chỉ dự định thuê làm trụ sở trong tòa nhà/nhà chung cư, nên kiểm tra xem giấy tờ căn hộ đó có chức năng thương mại/làm văn phòng hay không trước khi tiến hành ký hợp đồng thuê. Địa chỉ trụ sở công ty là nơi giao dịch, liên lạc của công ty nên phải ghi đầy đủ, chính xác. Bao gồm các thông tin như số nhà, tên phố (ngõ phố) hoặc tên xã; phường, thị trấn; huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh; tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

Sau khi chuẩn bị xong hồ sơ, Doanh Nghiệp nộp tại chi cục thuế quản lý doanh nghiệp sau đó cơ quan thuế sẽ ra phiếu hẹn trả kết quả ” Chấp thuận đặt in hóa đơn” cho doanh nghiệp. Xác định ngành nghề kinh doanh mà công ty dự kiến kinh doanh. Là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp, có nhiệm vụ đại diện theo ủy quyền cho lợi ích của doanh nghiệp và bảo vệ các lợi ích đó. Tên chi nhánh, văn phòng đại diện phải mang tên doanh nghiệp kèm theo cụm từ “Chi nhánh” đối với chi nhánh, cụm từ “Văn phòng đại diện” đối với văn phòng đại diện. Tài sản góp vốn có thể là Đồng Việt Nam, ngoại tệ tự do chuyển đổi, vàng, giá trị quyền sử dụng đất, giá trị quyền sở hữu trí tuệ, công nghệ, bí quyết kỹ thuật, các tài sản khác có thể định giá được bằng Đồng Việt Nam.

Vốn điều lệ đối với công ty, vốn đầu tư đối với doanh nghiệp tư nhân. Cơ quan đăng ký kinh doanh có quyền từ chối chấp thuận tên dự kiến đăng ký của công ty. Các thông tin đăng ký doanh nghiệp được nhập đầy đủ và chính xác theo thông tin trong các văn bản điện tử. Như vậy, tổng thời gian cho việc thành lập công ty TNHH và công ty có thể chính thức hoạt động là khoảng ngày làm việc theo lộ trình nêu trên.

( Thuế môn bài là một sắc thuế trực thu và thường là định ngạch đánh vào giấy phép kinh doanh (môn bài) của các doanh nghiệp và hộ kinh doanh. Nếu nộp hồ sơ bằng chữ ký số , người ký xác thực hồ sơ phải được gán chữ ký số vào tài khoản. + Các địa điểm kinh doanh, chi nhánh hoặc văn phòng đại diện thì mức nộp là 01 triệu đồng/năm. (Doanh nghiệp có thể thông qua Luật Việt An để có mức phí sử dụng chữ ký số giá ưu đãi và dịch vụ hỗ trợ tốt nhất). Chuẩn bị bản sao chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu của những thành viên (cổ đông).

Bạn hoàn toàn không phải lo lắng về bất cứ thủ tục pháp lý nào, cũng không cần mất thời gian tìm hiểu. Vốn điều lệ là số vốn do các thành viên, cổ đông góp hoặc cam kết góp trong một thời hạn nhất định và được ghi vào Điều lệ công ty. + Lựa chọn ngành kinh tế cấp 4 trong Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam để ghi vào Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp. Logo của VIVA với hình ảnh đầu tiên là cách điệu của tên Công ty, dưới hình thức của chữ ký có gạch chân, với ý chí khẳng định sự ngay thẳng – tự lực tự cường – rõ ràng và trung thành vì lợi ích của khách hàng. Chứ ký là lời cam kết, là danh dự về khả năng chuyên môn vượt trội và các hành xử chuyên nghiệp trong kinh doanh.

Nếu hồ sơ không có gì vướng mắc, trong vòng 4 ngày kể từ ngày nộp hồ sơ, bạn sẽ nhận được giấy phép đăng ký kinh doanh. Họ, tên, chữ ký, địa chỉ, quốc tịch, địa chỉ thường trú và các đặc điểm cơ bản khác của thành viên là cá nhân đối với công ty trách nhiệm hữu hạn và công ty hợp danh. Của cổ đông sáng lập và cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài là cá nhân đối với công ty cổ phần. Họ, tên, chữ ký, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp đối với công ty trách nhiệm hữu hạn và công ty cổ phần. Nếu quá thời hạn 30 ngày, kể từ ngày gửi thông báo về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp mà Phòng Đăng ký kinh doanh không nhận được hồ sơ bản giấy thì hồ sơ đăng ký điện tử của doanh nghiệp coi như không có hiệu lực.

Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử phải được xác thực bằng chữ ký số công cộng hoặc Tài khoản đăng ký kinh doanh của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp. Khi nắm được các bước thủ tục thành lập công ty sẽ giúp bạn mau chóng hoàn tất thủ tục thành lập doanh nghiệp. Chủ sở hữu phải góp đủ và đúng loại tài sản như đã cam kết khi đăng ký thành lập doanh nghiệp trong thời hạn 90 ngày, kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Danh sách cổ đông sáng lập và cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài đối với công ty cổ phần. Công ty phải bảo đảm luôn có ít nhất một người đại diện theo pháp luật cư trú tại Việt Nam. Khi chỉ còn lại một người đại diện theo pháp luật cư trú tại Việt Nam thì người này khi xuất cảnh khỏi Việt Nam phải ủy quyền bằng văn bản cho cá nhân khác cư trú tại Việt Nam thực hiện quyền và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật. Trường hợp này, người đại diện theo pháp luật vẫn phải chịu trách nhiệm về việc thực hiện quyền và nghĩa vụ đã ủy quyền.

Dưới đây, Anpha sẽ nói qua những ưu điểm và nhược điểm cơ bản khi thành lập doanh nghiệp với bất cứ loại hình nào. Trường hợp góp vốn là tổ chức thì cần nộp kèm Quyết định thành lập/giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ tương đương khác và bản sao hợp lệ giấy chứng thực cá nhân của người đại diện theo ủy quyền quản lý phần vốn góp. Công ty TNHH 1 thành viên thì lương của chủ sở hữu không được tính vào chi phí hoạt động của công ty. Qua những thông tin chia sẻ về thủ tục thành lập doanh nghiệp ở trên, nếu còn bất cứ vấn đề gì thắc mắc hãy liên hệ ngay với Việt Tín.Khi đó, mọi vấn đề của bạn sẽ được chúng tôi tư vấn, giải đáp và hướng dẫn cặn kẽ từ A đến Z.

Giám đốc hoặc tổng giám đốc, là người đại diện pháp luật của doanh nghiệp theo luật doanh nghiệp mới nhất. Điều lệ công ty quy định cụ thể quyền, nghĩa vụ của từng người đại diện theo pháp luật. Chính là địa điểm, địa chỉ để doanh nghiệp và người sử dụng dịch vụ liên lạc, thực hiện các giao dịch với doanh nghiệp.

Trong quá trình đăng ký kinh doanh tại Hà Lan, sẽ có lúc bạn phải cần đến sự trợ giúp tư vấn từ các chuyên gia để giải quyết một số vấn đề phát sinh ngoài ý muốn. + Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với nhà đầu tư nước ngoài theo quy định của Luật Đầu tư. Theo Điều 43 Luật Doanh nghiệp 2020, con dấu của doanh nghiệp bao gồm dấu được làm tại cơ sở khắc dấu hoặc dấu dưới hình thức chữ ký số theo quy định của pháp luật về giao dịch điện tử. Bản sao hợp lệ giấy phép hoặc văn bản chấp thuận của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam trong trường hợp thành lập tổ chức tín dụng. Tương tự như trường hợp nhưng nếu có 2 thành viên trở lên và tối đa là 50 không có nhu cầu huy động vốn trên thị trường chứng khoán thì có thể lựa chọn loại hình công ty TNHH 2 thành viên trở lên. Trường hợp tăng vốn góp của thành viên thì vốn góp thêm được chia cho các thành viên theo tỷ lệ tương ứng với phần vốn góp của họ trong vốn điều lệ công ty.

Sau đó nộp hồ sơ công ty tại phòng đăng ký kinh doanh cấp tỉnh (cần có giấy ủy quyền nếu có người đi thay) hoặc có thể nộp hồ sơ đăng ký thành lập lên Sở đầu tư. Sau thời gian 5 ngày, sẽ được cấp giấy chứng nhận đăng ký công ty. +) Quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ tương đương khác, một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân của người đại diện theo ủy quyền và văn bản ủy quyền tương ứng đối với trường hợp người thành lập doanh nghiệp là tổ chức.

Trường hợp thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, những thay đổi tương ứng phải được thông báo công khai trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp trong thời hạn quy định kể từ ngày được công khai. Những trường hợp thành viên có quyền yêu cầu công ty mua lại phần vốn góp đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hoặc cổ phần đối với công ty cổ phần. Việc quản lý và lưu giữ dấu thực hiện theo quy định của Điều lệ công ty hoặc quy chế do doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện hoặc đơn vị khác của doanh nghiệp có dấu ban hành. Doanh nghiệp sử dụng dấu trong các giao dịch theo quy định của pháp luật.

Quyền sở hữu trí tuệ cũng có thể sử dụng để góp vốn vào doanh nghiệp. Nhưng quyền sở hữu trí tuệ đó phải thuộc quyền sở hữu hợp pháp của người góp vốn. Doanh nghiệp tư nhân là doanh nghiệp do một cá nhân làm chủ và tự chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình về mọi hoạt động của doanh nghiệp. ● Nhà đầu tư có cam kết tự thu xếp ngoại tệ hoặc có cam kết thu xếp ngoại tệ để thực hiện hoạt động đầu tư ra nước ngoài của tổ chức tín dụng được phép. ● Nhà nước khuyến khích đầu tư ra nước ngoài, tuy nhiên hoạt động đầu tư ra nước ngoài phải tuân thủ quy định của Luật đầu tư và các quy định liên quan của quốc gia, vùng lãnh thổ tiếp nhận đầu tư; đồng thời tự chịu trách nhiệm về hiệu quả hoạt động đầu tư ở nước ngoài.

Công ty TNHH Tim Sen sẽ tư vấn, hướng dẫn chi tiết quy trình, thủ tục đăng ký thành lập công ty trọn gói từ A-Z trong bài viết dưới đây. Sau khi hoàn thành việc gửi hồ sơ đăng ký, người thành lập doanh nghiệp sẽ nhận được Giấy biên nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử. Sau khi nhận được hồ sơ bằng bản giấy, Cơ quan Đăng ký kinh doanh đối chiếu đầu mục hồ sơ với đầu mục hồ sơ doanh nghiệp đã gửi qua mạng điện tử và trao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp nếu nội dung đối chiếu thống nhất. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên có thể có một hoặc nhiều người đại diện theo pháp luật. Điều lệ công ty quy định cụ thể số lượng, chức danh quản lý và quyền, nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật của công ty. Chủ doanh nghiệp tư nhân phải là người có đủ năng lực hành vi dân sự và không thuộc đối tượng bị cấm làm người đại diện pháp luật hay đối tượng bị cấm, hạn chế thành lập công ty.

Tuy nhiên, thực tế hiện nay việc thành lập doanh nghiệp vẫn còn có rất nhiều bất cập. Theo Ông Trần Bửu Long, Phó Giám đốc Quỹ bảo lãnh tín dụng cho DNVVN TP. HCM cho biết, thủ tục xét duyệt cho các đối tượng được hưởng ưu đãi còn quá phức tạp, quá rườm rà khiến các doanh nghiệp không hào hứng tham gia. Rất nhiều doanh nghiệp phàn nàn về các thủ tục hành chính chưa gọn lẹ, gây phiền toái và mất thời gian của doanh nghiệp. +) Đối với những ngành nghề pháp luật không có quy định về mức vốn pháp định thì khi thành lập doanh nghiệp các chủ thể chỉ cần đảm bảo vốn điều lệ của doanh nghiệp khi đăng kí thành lập.

Sau có giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, mã số thuế, con dấu. Nhiều doanh nghiệp, cho rằng như vậy là đã hoàn tất các điều kiện thủ tục thành lập công ty. Cơ quan đăng ký kinh doanh có trách nhiệm xem xét tính hợp lệ của hồ sơ và cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mới trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ. Trường hợp từ chối thì phải thông báo bằng văn bản cho doanh nghiệp biết.

Chứ ký của VIVA hướng tới là bảo chứng giúp đối tác, ngân hàng, cơ quan nhà nước nhận diện và tôn trọng khách hàng của VIVA vì sự kinh doanh lành mạnh và tử tế. Cán bộ lãnh đạo, quản lý nghiệp vụ trong doanh nghiệp nhà nước, trừ những người được cử làm đại diện theo ủy quyền để quản lý phần vốn góp của Nhà nước tại doanh nghiệp khác. Doanh nghiệp mới bắt đầu hoạt động, kinh doanh thì được chọn khai thuế GTGT theo quý. Sau khi sản xuất kinh doanh đủ 12 tháng; thì từ năm dương lịch liền kề tiếp theo năm đã đủ 12 tháng, sẽ căn cứ theo mức doanh thu của năm dương lịch trước liền kề (đủ 12 tháng); để thực hiện khai thuế GTGT theo kỳ tính thuế tháng hoặc quý. Trong giai đoạn công nghệ số phát triển, Việt Nam định hướng trở thành nhà nước điện tử.

Việc thành lập công ty tnhh một thành viên, người chủ sở hữu công ty chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của công ty trong phạm vi số vốn điều lệ của công ty. Chủ sở hữu phải có nghĩa vụ góp đủ và đúng hạn số vốn điều lệ, tuân thủ điều lệ công ty và quy định của pháp luật. Trong quá trình hoạt động, chủ sở hữu công ty tnhh một thành viên được quyền rút vốn, chuyển nhượng, cho, biếu tặng phần vốn góp của mình cho cá nhân, tổ chức khác.

Doanh nghiệp tư nhân chỉ có thể do 1 cá nhân làm chủ sở hữu. Tức là không thể để đồng thời 2 hay nhiều thành viên cùng sở hữu công ty giống như các loại hình công ty như công ty TNHH hay công ty cổ phần. Đăng công bố thành lập công ty trêncổng thông tin đăng ký kinh doanh quốc gia.

Thiên Luật Phát là một trong những đơn vị uy tín và thành công trong lĩnh dịch vụ thành lập doanh nghiệp. Chuyên thực hiện các dịch vụ thành lập công ty TPHCM và các tỉnh lân cận. Thủ tục thành lập công ty TNHH 1 thành viên về cơ bản không có gì quá khó khăn. Tuy nhiên để rút ngắn thời gian thực hiện cũng như tránh tối đa tình trạng sai sót giấy tờ, các doanh nghiệp mới thường lựa chọn phương án tối ưu hơn là thuê dịch vụ thành lập công ty trọn gói. Thủ tục thành lập công ty trên cơ sở tách doanh nghiệp là một trong những hình thức tổ chức lại doanh nghiệp, nhằm mục đích nâng cao hiệu quả kinh doanh. Hiện nay, nhiều doanh nghiệp vẫn chưa nắm rõ được khái niệm tách doanh nghiệp là gì?

Chủ doanh nghiệp ra ngân hàng và mang theo con dấu, giấy phép đăng ký doanh nghiệp cũng như CMND để đăng ký mở tài khoản. Sau đó, làm thủ tục báo lên Sở Kế hoạch và đầu tư số tài khoản này. Nội dung việc công bố gồm có những nội dung của Giấy CN đăng ký doanh nghiệp và các thông tin đối với ngành nghề kinh doanh trong doanh nghiệp. Tên công ty phải được gắn tại trụ sở chính, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp. Tên công ty phải được in hoặc viết trên các giấy tờ giao dịch, hồ sơ tài liệu và ấn phẩm do doanh nghiệp phát hành.

Doanh nghiệp cần đóng thuế môn bài theo đúng thời hạn (có thể đóng thuế bằng hình thức online kèm theo sử dụng chữ ký điện tử). Thực hiện đăng ký tài khoản ngân hàng và mua chữ ký số cho doanh nghiệp. Đại diện khách hàng nộp các khoản phí, lệ phí (nếu có) và nhận giấy biên nhận giải quyết hồ sơ. Ngoài ra, dù có phát sinh hoạt động hay không thì doanh nghiệp vẫn cần nộp báo cáo tài chính năm trước chậm nhất vào ngày 30/3 năm sau. Mỗi công ty được cấp một mã số duy nhất gọi là mã số doanh nghiệp.

+ Chủ sở hữu công ty là Chủ tịch công ty và có thể kiêm hoặc thuê người khác làm Giám đốc hoặc Tổng giám đốc. Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Đà Nẵng, Trung tâm Hành chính thành phố, số 03 Lý Tự Trọng, phường Thạch Thang, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng. Thuế tiêu thụ đặc biệt (nếu kinh doanh ngành nghề đặc biệt hạn chế kinh doanh).

Khi làm hồ sơ thành lập doanh nghiệp cần phải lưu ý đặc biệt về địa chỉ trụ sở. Theo Luật đăng ký kinh doanh thì một địa chỉ có thể đăng ký làm trụ sở của nhiều doanh nghiệp. Địa chỉ công ty nếu là chung cư hoặc căn hộ phải có giấy tờ chứng minh phần diện tích được làm văn phòng. Nếu là đi thuê thì phải có hợp đồng thuê nhà được ký trực tiếp với chủ đầu tư. Việc xác nhận địa chỉ trụ sở kinh doanh nhìn chung khá phức tạp và mất nhiều thời gian.

Nếu từ chối cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện thì thông báo bằng văn bản cho doanh nghiệp biết. Sau khi bắt đầu đi vào hoạt động, công ty cần treo biển tại trụ sở của công ty, biển công ty phải thể hiện thông tin về tên công ty, địa chỉ, số điện thoại chính xác theo nội dung đăng ký kinh doanh. Tránh trường hợp khi cơ quan thuế đột xuất kiểm tra trụ sở, nếu không có biển hiệu sẽ có quyền ra thông báo doanh nghiệp không hoạt động tại trụ sở, điều này ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc kinh doanh và sử dụng hoá đơn. Phòng Đăng ký kinh doanh có trách nhiệm xem xét, gửi thông báo qua mạng điện tử cho doanh nghiệp để yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ trong trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ.

Cho nên, cách tốt nhất để trả lời cho câu hỏi công ty trách nhiệm hữu hạn là gì? Quý khách hàng hãy phân tích rõ ràng 2 loại hình doanh nghiệp này. Khi thành lập công ty TNHH thành viên công ty chỉ cần cam kết góp đủ vốn như kê khai theo hình thức tiền mặt, chuyển khoản (áp dụng bắt buộc đối với tổ chức góp vốn) mà không có nghĩa vụ chứng minh vốn ngay khi thành lập công ty. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên tăng vốn điều lệ thông qua việc chủ sở hữu công ty góp thêm vốn hoặc huy động thêm vốn góp của người khác.