Biết cách trình bày văn bản thành nhiều cột. Biết cách thay đổi số cột, chèn, xóa một dấu ngắt cột. Biết cách áp dụng các lựa chọn định dạng văn bản tự động. Biết cách khai báo các thông tin, điền các biểu mẫu để thực hiện việc thanh toán và yêu cầu giao hàng.

Biết tạo và chạy một truy vấn để phát hiện các dòng dữ liệu trùng lặp trong bảng. Biết cách cài đặt/hủy cài đặt về thời gian cho việc chuyển các trang chiếu. Biết cách sửa đổi thiết kế nền cho mẫu đang dùng. Biết cách tạo một danh sách theo yêu cầu và sắp xếp theo yêu cầu. Biết cách tìm và thay thế định dạng phông, đoạn, dấu đoạn, ngắt trang. Biết về trang tin cá nhân như một dạng xuất bản cá nhân, ích lợi và các hạn chế thông dụng.

Biết cách vẽ cung, vòng tròn, ellip, hình có biên. Biết cách vẽ đường, hình chữ nhật, đường gấp khúc. Biết cách sắp xếp dữ liệu theo nhiều cột cùng lúc. Biết cách di chuyển, loại bỏ các thanh chia tách.

Biết cách lưu văn bản dưới các kiểu tệp khác nhau (rtf, pdf, txt, định dạng của các phiên bản khác nhau). Biết cách áp dụng một kiểu dáng mà một đoạn văn đang dùng cho một hoặc nhiều đoạn nữa. Biết cách di chuyển tệp, thư mục từ thư mục/ổ đĩa này sang thư mục/ổ đĩa khác.

Tài sản thuộc hình thức quyền sở hữu nhà nước. Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nâng cấp gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao. Phân biệt giữa việc xóa dữ liệu và hủy dữ liệu vĩnh viễn. Biết cách khôi phục dữ liệu sao lưu và xác nhận dữ liệu.

Biết cách xem tiến trình các công việc in trong hàng đợi, dừng, khởi động lại, xóa tác vụ in. Biết cách xóa tệp tin, thư mục, cho vào thùng rác (xóa tạm thời). Biết các chế độ tắt máy tính thông thường. Biết hậu quả của việc mất điện khi đang làm việc hoặc tắt máy đột ngột. Biết cách ngăn chặn trộm cắp dữ liệu bằng cách khóa máy tính, khóa phương tiện lưu trữ khi rời nơi làm việc. Hiểu tầm quan trọng của việc sao lưu dữ liệu dự phòng.

Làm Website Online

Làm Website Online

Biết khái niệm khóa ngoài của bảng và cách dùng để tạo kết nối giữa các bảng. Biết cách tạo, thay đổi, hủy các kết nối giữa các bảng theo các kiểu một-một, một – nhiều. Biết một số phần mềm quản trị CSDL quan hệ như OpenOffice Base, LibreOffice Base, Microsoft Access. Biết cách chỉnh sửa độ chói và độ tương phản; thay đổi màu, khôi phục màu gốc; sử dụng định dạng khác nhau. Biết hiệu quả của việc chọn cỡ, phông chữ, dáng chữ, màu.

Biết cách kiểm tra và sửa lỗi phép tính, lỗi văn bản trong bảng tính chuẩn bị in. Biết cách đặt hướng thể hiện nội dung ô theo chiều ngang, chiều dọc và cách điều chỉnh hướng thể hiện nội dung ô. Biết cách thay thế nội dung ô trong trang tính. Biết cách thay đổi kiểu đường viền, chiều rộng, chiều cao, màu sắc cho ô. Biết cách sử dụng lệnh hủy kết quả vừa làm , lấy lại kết quả vừa làm . Biết các cách mở, đóng phần mềm xử lý văn bản trực tiếp và gián tiếp.

Biết cách thay đổi kích cỡ phông chữ, màu của tiêu đề biểu đồ, trục biểu đồ, chú giải biểu đồ. Biết cách thay đổi màu nền, màu phụ đề và thay đổi màu sắc hình (cột, thanh, đường, bánh tròn) trong biểu đồ. Biết các loại biểu đồ khác nhau (biểu đồ hình cột, biểu đồ thanh, biểu đồ đường thẳng, biểu đồ hình tròn). Biết cách tạo biểu đồ các từ dữ liệu bảng tính. Biết cách chọn đối tượng đồ họa, sao chép, di chuyển một đối tượng bên trong một tài liệu, hoặc từ tài liệu này sang tài liệu khác. Biết cách loại bỏ các hiệu ứng điều chỉnh tự động có sẵn trong phần mềm soạn thảo đối với văn bản tiếng Việt.

Biết cách thiết đặt các biên (lề) cho bản vẽ. Hiểu khái niệm các lớp bản vẽ và cách chồng các lớp khác nhau để có bản vẽ tổng hợp. Biết cách nhập tệp bảng tính, văn bản, XML, tệp CSDL khác vào CSDL.

Web Tổng Hợp

Biết các đặc trưng của cột như tên, kiểu dữ liệu, các ràng buộc về dữ liệu. Biết cách tạo một bảng với các cột cho trước. Biết cách thay đổi đặc tính của cột, xóa cột. Biết cách áp dụng các hiệu ứng cao cấp cho đối tượng đồ họa như tạo nền, trong suốt, 3D. Hiểu khái niệm thư điện tử (e-mail) và công dụng chính của nó.

Web Tổng Hợp

Biết cách soạn và định dạng một văn bản hành chính (tùy chọn) theo mẫu quy định. Biết cách thêm (chèn, ghi đè), xóa, sửa các ký tự, từ, cụm từ, và các đơn vị khác trong một văn bản. Biết cách lưu tài liệu đang mở vào một thư mục với tên cũ hoặc đổi tên mới. Biết cách lưu văn bản vào thư mục khác, ổ đĩa khác. Biết cách thay đổi kích thước cửa sổ, mở nhiều cửa sổ và sắp xếp chúng trên màn hình làm việc. Biết chức năng chính của một phần mềm xử lý văn bản.

Biết cách thay đổi định dạng ngầm định cho đối tượng đồ họa mới. Biết cách thay đổi kích cỡ, xóa đối tượng đồ họa bên trong bài thuyết trình. Biết cách chèn một đối tượng đồ họa (tranh, ảnh, hình vẽ, biểu đồ) đã có vào trong trang thuyết trình. Biết ảnh số được lưu trữ và trao đổi dưới dạng các tệp ảnh. Hiểu thuật ngữ và ứng dụng của việc nén tệp ảnh.

Biết các định dạng tệp âm thanh phổ biến và chuyển đổi tệp âm thanh sang các định dạng này. Thông báo cho tôi khi Văn bản bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực. Bạn chưa xem được Nội dung toàn văn, Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế,Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,…

Làm Website Giá Rẻ

Biết cách điều chỉnh khoảng cách giữa các đoạn văn. Biết cách thụt lề , căn lề (trái, giữa, phải, đều hai biên). Biết cách đưa một đoạn văn bản bằng ngôn ngữ khác vào văn bản gốc tiếng Việt. Biết dùng các giải pháp hỗ trợ cài sẵn bên trong một số hệ điều hành.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 8 năm 2021. Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ. Biết cách xác định các tác vụ trọng yếu và đường găng của dự án. Biết cách gắn thời hạn chót đối với tác vụ.

Làm Website Giá Rẻ

Biết cách tạo một tài liệu chủ mới bằng cách tạo các tài liệu con theo các đề mục. Biết thêm, xóa tiêu đề cho hình minh họa, cho bảng, hộp văn bản. Biết cách thêm, xóa nhãn tiêu đề; thay đổi định dạng đánh số tiêu đề. Biết các chức năng của một trang mạng bán hàng trực tuyến.

  • Biết sử dụng chức năng trợ giúp, chức năng hướng dẫn thực hiện theo bước có sẵn .
  • Điều đó chắc chắn sẽ không bao giờ xảy ra bởi muốn học ngoại ngữ hiệu quả thì cần phải có tình yêu và niềm đam mê với ngôn ngữ cũng như văn hóa của quốc gia đó.
  • Biết các bước để xây dựng một website như hoạch định, thiết kế, cập nhật nội dung, tải lên máy chủ web, phát hành và bảo trì.
  • Còn chứng chỉ tin học theo Thông tư 03 sẽ đưa ra hai trình độ là cơ bản và nâng cao.

Hiểu các kiểu ràng buộc như chậm nhất có thể, sớm nhất có thể, buộc hoàn thành vào ngày, buộc phải bắt đầu vào ngày. Biết thêm, thay đổi, xóa các ràng buộc đối với tác vụ. Hiểu biết về các lỗ hổng bảo mật đối với tin nhắn tức thời như phần mềm xấu, truy nhập theo lối cửa sau .

Web Làm Logo Game

Biết các công cụ dùng trong một phần mềm quản lý dự án như sơ đồ Gantt, sơ đồ mạng, cấu trúc phân rã công việc . Biết các đặc trưng của dự án như mục tiêu, phạm vi, thời hạn, chi phí, các bên liên quan. Biết cách áp dụng các phương pháp bảo mật khi dùng nhắn tin như dùng mật mã, không để lộ thông tin quan trọng, hạn chế chia sẻ tệp. Biết mối nguy hiểm đối với máy tính khi mở thư có đính kèm phần mềm độc. Biết cách phòng ngừa khi mở các thư có đính kèm các tệp đáng nghi. Hiểu biết về mối nguy hiểm tiềm năng khi sử dụng các trang mạng xã hội.

Biết cách đặt các chế độ bảo vệ khác nhau cho văn bản. Biết cách thêm, sửa, xóa chú thích tại chân trang , chú thích tại cuối bài . Biết cách nhập một hộp văn bản mới hoặc lấy một hộp văn bản từ thư viện đưa vào văn bản.

Biết cách tạo, cập nhật, xóa liên kết dữ liệu vào trong trang chiếu và thể hiện liên kết này như một đối tượng, biểu tượng; nhập ảnh từ một tệp qua liên kết đến tệp đó. Biết cách áp dụng, thay đổi các kiểu chuyển trang, hiệu ứng động cho các phần tử khác nhau của trang thuyết trình. Biết cách chuyển một tài liệu từ các định dạng khác (bảng tính, trang trình chiếu, văn bản tạo từ các phần mềm khác) thành văn bản làm việc.

Web Làm Logo Game

Biết thay đổi kích thước ảnh, mật độ điểm ảnh và đơn vị đo. Biết cách chọn một phần ảnh bằng cách sử dụng khung chọn hình chữ nhật, hình trái xoan và một số khung khác. Biết cách tạo tệp ảnh mới và đặt các tùy chọn (mô hình màu, kích thước, độ phân giải, màu nền). Biết thay đổi thuộc tính lớp của đối tượng, phần tử. Biết cách sử dụng công cụ chọn dạng cửa sổ , hàng rào .

Web Làm Luận Văn

Biết cách chọn một đoạn, cách đưa vào/loại bỏ các dấu ngắt đoạn, ngắt dòng. Biết cách sắp xếp, kết hợp, kết nối, làm phẳng các lớp. Hiểu thuật ngữ tông màu, độ bão hòa màu, sự cân bằng màu. Biết cách vẽ/in toàn bộ, một phần bản vẽ theo tỉ lệ, theo khổ giấy. Biết cách lấy ra báo cáo thuộc tính, thẻ từ một khối.

Biết cách thay đổi phông chữ, cỡ chữ, kiểu chữ và kiểu hiển thị (đậm, nghiêng, gạch chân, bóng). Biết cách sao chép, cắt, dán, dịch chuyển trang thuyết trình bên trong một bài thuyết trình, từ bài thuyết trình này sang bài khác. Biết cách lưu trang tính trên mạng (ghi vào các ổ mạng, các thư mục trực tuyến).

Biết chỉnh sửa (thêm, xóa, sửa), di chuyển tiêu đề, ghi chú cho biểu đồ. Hiểu ý nghĩa và biết cách sử dụng các hàm tìm kiếm. Hiểu ý nghĩa và biết cách sử dụng các hàm thời gian, ngày, tháng. Biết cách đặt tên, sửa tên trang tính hợp lý. Biết cách nhập nội dung (số, ngày tháng, văn bản) vào một ô.

Hiểu và phân biệt khái niệm địa chỉ tuyệt đối, địa chỉ tương đối của ô. Biết cách tạo/bỏ tạo một danh sách đồng mức bằng cách dùng đánh dấu tự động hoặc đánh số tự động . Biết cách thay đổi các kiểu dấu tự động, kiểu đánh số tự động khác nhau. Sử dụng được phần mềm diệt virus để quét ổ đĩa, thư mục, tệp tin cụ thể.

Web Làm Luận Văn

Bạn hãy nhập mật khẩu đang sử dụng và nhập mật khẩu mới 2 lần để chắc rằng bạn nhập đúng. Double click để xem tất cả nội dung không có thay thế tương ứng. Click trái để xem cụ thể từng nội dung cần so sánh và cố định bảng so sánh. Trách nhiệm của các cơ quan liên quan thi hành quyết định. Hầu như ai cũng biết đến internet và sử dụng ở mức cơ bản trở lên, chính điều này đã … Chứng chỉ tiếng Anh VSTEP là công cụ đánh giá năng lực tiếng Anh của người Việt Nam dựa trên …

Biết chọn kiểu bố cục trang thuyết trình (dùng kiểu đang có hoặc chọn kiểu khác). Biết cách thêm một trang thuyết trình mới với bố cục cụ thể. Biết cách sử dụng công cụ tìm để tìm một tệp hay thư mục. Biết một số quy định cơ bản về luật pháp của Việt Nam liên quan đến quyền bảo vệ dữ liệu, trách nhiệm quản lý, bảo vệ dữ liệu ở Việt Nam. Hiểu các khái niệm, thuật ngữ liên quan như dữ liệu, quản lý dữ liệu, bảo vệ dữ liệu. Biết cách sử dụng mật khẩu tốt (không chia sẻ mật khẩu, thay đổi thường xuyên, chọn mật khẩu có độ dài thích hợp, xen lẫn giữa chữ cái và số).

Tiêuchuẩn kỹ thuật công nghệ thông tin áp dụng đối với các nội dung chi ứng dụng công nghệ thông tin nêu trong đề cương và dự toán chi tiết. Thời gian thẩm định được tính từ khi có đầy đủ hồ sơ hợp lệ. Đơn vị đầu mối thẩm định được phép thuê tổ chức, cá nhân có năng lực, kinh nghiệm thực hiện thẩm tra đề cương và dự toán chi tiết để làm cơ sở thẩm định.

Biết cách thay đổi màu siêu liên kết truy cập , không truy cập , hoạt động . Biết các bước để xây dựng một website như hoạch định, thiết kế, cập nhật nội dung, tải lên máy chủ web, phát hành và bảo trì. Biết các nhân tố quan trọng tạo nên một website hiệu quả như hỗ trợ tìm kiếm, hỗ trợ tải nội dung. Biết đặt, thay đổi loại đường/kiểu đường, độ đậm, màu của đối tượng, phần tử. Hiểu khái niệm chọn đối tượng đơn, chọn đối tượng bội (nhiều đối tượng). Biết khái niệm khuôn nhìn , hiểu công dụng của việc đặt tên và lưu lại khuôn nhìn.

Biết cách chỉnh sửa các đường gấp khúc, các đối tượng phức tạp. Biết sử dụng các công cụ vẽ lại, tạo lại, cập nhật bản vẽ. Biết cách tạo và cập nhật truy vấn để thêm dữ liệu vào một bảng; để cập nhật dữ liệu trong một bảng; và để xóa dòng (bản ghi) trong một bảng. Biết cách tạo và cập nhật truy vấn để lấy dữ liệu từ một bảng. Biết cách sắp xếp, ghép nhóm các kết quả câu truy vấn trả về.

Biết cách lọc một danh sách (lọc tự động, lọc nâng cao). Biết cách lọc và phân lớp dữ liệu trong bảng trụ xoay. Biết cách thêm, bớt một tài liệu con cho tài liệu chủ. Biết cách chèn, biên tập, xóa, cho hiện, ẩn các nhận xét hoặc ghi chú. Biết cách sắp xếp dữ liệu theo một cột, theo nhiều cột đồng thời. Biết đặt các chế độ kiểm tra chính tả theo yêu cầu.