Cá nhân nước ngoài có nhu cầu đầu tư theo hình thức góp vốn, mua cổ phần. Phần vốn góp hoặc có thể tiến hành theo hình thức thành lập công ty cổ phần, công ty liên doanh, công ty TNHH 1 thành viên hoặc 2 thành viên trở lên tại Việt Nam. Để thành lập công ty tại Việt Nam, Việt kiều trước hết cần phải thực hiện thủ tục xin cấp giấy chứng nhận đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư năm 2014. Dịch vụ thành lập công ty là một dịch vụ tư vấn hỗ trợ cho doanh nghiệp về nhiều vấn đề như pháp lý, thủ tục thực… Như vậy, không thể có tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài; với loại hình doanh nghiệp tư nhân do người nước ngoài làm chủ.

Luật này thay thế Luật đầu tư nước ngoại tại Việt Nam ngày 29 tháng 12 năm 1987, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam ngày 30 tháng 6 năm 1990, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam ngày 23 tháng 12 năm 1992. Các bên liên doanh có thể thoả thuận trong Điều lệ doanh nghiệp các vấn đề khác cần được quyết định theo nguyên tắc nhất trí. Các cuộc họp thường kỳ của Hội đồng quản trị do Hội đồng quản trị quyết định. Hội đồng quản trị có thể họp bất thường theo yêu cầu của Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc của hai phần ba thành viên Hội đồng quản trị hoặc của Tổng Giám đốc hoặc Phó Tổng Giám đốc thứ nhất.

Cuộc họp Hội đồng quản trị phải có ít nhất hai phần ba thành viên Hội đồng quản trị đại diện của các bên liên doanh tham gia. Chủ tịch Hội đồng quản trị của doanh nghiệp liên doanh do các bên liên doanh thoả thuận cử ra. Chủ tịch Hội đồng quản trị có trách nhiệm triệu tập, chủ trì các cuộc họp của Hội đồng quản trị, giám sát việc thực hiện các nghị quyết của Hội đồng quản trị.

6- Kiểm tra, thanh tra hoạt động của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, các bên tham gia hợp đồng hợp tác kinh doanh. Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu đối với hàng xuất khẩu và hàng nhập khẩu của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và các bên tham gia hợp đồng hợp tác kinh doanh được áp dụng theo Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu. Các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài phải tôn trọng quyền của người lao động Việt Nam tham gia tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội theo quy định của pháp luật Việt Nam. Tùy vào nhu cầu, quy mô kinh doanh doanh nghiệp tự đăng ký vốn điều lệ để hoạt động.

Đối với cơ sở kinh tế quan trọng do Chính phủ quyết định, các bên thoả thuận tăng dần tỷ trọng góp vốn của Bên Việt Nam trong vốn pháp định của doanh nghiệp liên doanh. Phần vốn góp của Bên nước ngoài hoặc các Bên nước ngoài vào vốn pháp định của doanh nghiệp liện doanh không bị hạn chế về mức cao nhất theo sự thoả thuận của các bên, nhưng không dưới 30% vốn pháp định, trừ những trường hợp do Chính phủ quy định. ( Thuế môn bài là một sắc thuế trực thu và thường là định ngạch đánh vào giấy phép kinh doanh (môn bài) của các doanh nghiệp và hộ kinh doanh. Tuy nhiên, sau khi góp vốn thì doanh nghiệp có thể tiến hành đổi loại hình kinh doanh.

Việt Nam được đánh giá là “điểm sáng” trong hoạt động thu hút nguồn vốn đầu tư nước ngoài trong những năm gần đây. Dựa vào các chính sách thu hút đầu tư nước ngoài của Chính Phủ và việc ký kết thành công nhiều hiệp định thương mại quốc tế đã tác động tích cực đến làn sóng đầu tư quốc tế, đặc biệt là những hoạt động đầu tư nước ngoài vào Việt Nam. Vậy việc thành lập doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài có những lưu ý và điều kiện như thế nào, sau đây Công ty Luật HDS sẽ giải đáp thắc mắc và tư vấn thông tin cụ thể đến với các bạn. Dịch vụ tư vấn thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho nhà đầu tư nước ngoài thành lập doanh nghiệp tại Việt Nam. Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với trường hợp doanh nghiệp được thành lập hoặc tham gia thành lập bởi nhà đầu tư nước ngoài hoặc tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài theo quy định tại Luật Đầu tư và các văn bản hướng dẫn thi hành. HCM thực hiện trên 1.000 cơ sở sản xuất, kinh doanh và khu vực kinh doanh phi chính thức đang là thành phần kinh doanh lớn ở Việt Nam.

Khái niệm “tổ chức kinh tế” được quy định tại khoản 21 Điều 3 Luật Đầu tư 2020; theo đó, tổ chức kinh tế là tổ chức được thành lập và hoạt động; theo quy định của pháp luật Việt Nam, gồm doanh nghiệp, hợp tác xã; liên hiệp hợp tác xã và các tổ chức khác thực hiện hoạt động đầu tư kinh doanh. Sau khi đã thực hiện các thủ tục xin giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho doanh nghiệp, công ty Luật Việt An sẽ đại diện uỷ quyền cho khách hàng làm việc và nhận giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh tại Sở kế hoạch đầu tư nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính. Thành lập Công ty là một thủ tục hành chính được thực hiện tại sở kế hoạch đầu tư bao gồm chuẩn bị hồ sơ, hướng dẫn trình tự thủ tục, thông tin cần thiết trước khi thành lập mới công ty đi vào hoạt động kinh doanh hiểu quả và đúng pháp luật.

Tiến độ góp vốn do các bên thoả thuận ghi trong hợp đồng liên doanh và được cơ quan quản lý nhà nước về đầu tư nước ngoài chấp thuận. Doanh nghiệp liên doanh được hợp tác với nhà đầu tư nước ngoài hoặc với doanh nghiệp Việt Nam để thành lập doanh nghiệp liên doanh mới tại Việt Nam. Thứ nhất, không nên quy định về điều kiện kinh doanh, điều kiện về thành lập doanh nghiệp mang tính “mở” trong Luật Doanh nghiệp mà “đóng” trong luật chuyên ngành đặc thù sẽ dẫn đến tình trạng chồng chéo trong quy định pháp luật về doanh nghiệp. Theo quy định của Luật Doanh nghiệp, người nước ngoài có thể thành lập công ty hợp danh, công ty trách nhiệm hữu hạn và công ty cổ phần tại Việt Nam.

Trong trường hợp các bên không hoà giải được thì vụ tranh chấp được đưa ra giải quyết tại tổ chức trọng tài hoặc Toà án Việt Nam theo pháp luật Việt Nam. Nếu doanh nghiệp liên doanh có một Bên Việt Nam và nhiều Bên nước ngoài hoặc một Bên nước ngoài và nhiều Bên Việt Nam, thì Bên Việt Nam hoặc Bên nước ngoài đó có quyền cử ít nhất hai thành viên trong Hội đồng quản trị. Các bên chỉ định người của mình tham gia Hội đồng quản trị theo tỷ lệ tương ứng với phần vốn góp vào vốn pháp định của doanh nghiệp liên doanh.

Hồ sơ thành lập công ty sẽ được nộp tại Phòng đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư nơi doanh nghiệp đăng ký đặt trụ sở chính. Có thể thấy, các quy định về điều kiện kinh doanh thiếu rõ ràng có thể dẫn đến nhiều hậu quả. Trước hết, nó làm tăng đáng kể chi phí “gia nhập” vào thị trường kinh doanh các ngành, nghề đòi hỏi phải có giấy phép, và cả các chi phí kinh doanh nói chung đối với doanh nghiệp. Mặt khác nó gây rủi ro trong kinh doanh và giảm mức độ tuân thủ pháp luật.

Thứ ba, không nên quy định về điều kiện thành lập doanh nghiệp, điều kiện kinh doanh mang tính quá chi tiết, quá sâu vào những công việc của các chủ thể kinh doanh sẽ không mang lại hiệu quả là quản lý chặt chẽ trong kinh tế mà sẽ phản ứng ngược là kìm hãm sự phát triển trong kinh doanh. Do rất nhiều người còn chưa rõ các khoản phí mà nhà nước quy định để đăng ký thành lập công ty. Tham khảo biểu phí dưới đây được trích từ website của bộ kế hoạch và đầu tư. Chủ doanh nghiệp tư nhân không được đồng thời là chủ hộ kinh doanh, thành viên công ty hợp danh. Khách hàng sẽ rất lâu mới có thể nhận được kết quả đăng ký kinh doanh hoặc sẽ mất thêm rất nhiều phụ phí khác với các chi phí mà 2 bên ký kết hợp đồng dịch vụ. Chỉ vì sử dụng các dịch vụ giá rẻ đó mà không ít khách hàng gặp cảnh “tiền mất, tật mang”.

  • Tuy nhiên, năm 2022 Chính phủ có áp dụng hỗ trợ doanh nghiệp bằng việc gia hạn thời hạn nộp các loại thuế theo các thời hạn nhất định.
  • Đặt tên trùng hoặc tên gây nhầm lẫn với tên của doanh nghiệp đã đăng ký được quy định tại Điều 41 của Luật này.
  • Đồng thời, các công ty con của cùng một công ty mẹ thì không được đồng thời cùng góp vốn hoặc mua cổ phần để sở hữu chéo giữa các công ty con lẫn nhau.
  • 6- “Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài” gồm doanh nghiệp liên doanh, doanh nghiệp 100% vốn đầu tư nước ngoài.
  • Phần vốn góp của Bên nước ngoài hoặc các Bên nước ngoài vào vốn pháp định của doanh nghiệp liện doanh không bị hạn chế về mức cao nhất theo sự thoả thuận của các bên, nhưng không dưới 30% vốn pháp định, trừ những trường hợp do Chính phủ quy định.

Giấy tờ chứng minh tư cách pháp nhân, cá nhân hợp lệ của chủ đầu tư của nước ngoài như hộ chiếu, chứng minh nhân dân… Doanh nhân ngoại quốc phải cung cấp thông tin về địa điểm tiến hành dự án, các loại giấy tờ sử dụng đất, văn phòng thuê hợp lệ. Có đầy đủ các giấy tờ và nội dung các giấy tờ đó được kê khai đầy đủ theo quy định như hồ sơ bằng bản giấy và được chuyển sang dạng văn bản điện tử. Tên văn bản điện tử phải được đặt tương ứng với tên loại giấy tờ trong hồ sơ bằng bản giấy. Những quyền hạn này của Chủ DNTN được pháp luật thừa nhận và quy định tại Điều 143 Luật doanh nghiệp 2005, Điều 185 Luật doanh nghiệp 2014 và hiện nay là Điều 190 Luật doanh nghiệp 2020. Mọi thắc mắc liên quan xin vui lòng liên hệLuật sư 247, để biết thêm thông tin chi tiết và nhận thêm sự tư vấn, giúp đỡ của luật sư.

Còn ưu việt lớn nhất của công ty TNHH là sự tham gia của các thành viên vào công ty là rất chặt chẽ, số lượng người tham gia hạn chế từ 01 đến 50 người. Các tổ chức kinh tế tư nhân Việt Nam được hợp tác đầu tư với nhà đầu tư nước ngoài trong lĩnh vực và điều kiện do Chính phủ quy định. Quá trình cấp giấy phép kinh doanh đối với các doanh nghiệp trên là một quá trình xem xét kỹ lưỡng dựa trên các tiêu chí cụ thể áp dụng cho nhà đầu tư và doanh nghiệp thực hiện cũng như nhu cầu phát triển hoặc yêu cầu về an ninh quốc gia trong các lĩnh vực trên. Trên đây là một số ý kiến tư vấn của Công ty Luật Thái An về vấn đề thủ tục để người nước ngoài thành lập công ty tại Việt Nam. Như vậy dựa vào quy định trên về khái niệm công ty mẹ có thể đưa ra khái niệm công ty con là công ty mà được một công ty khác góp vốn trên 50% số vốn điều lệ hoặc trên 50% số cổ phần phổ thông.

Căn cứ vào những nguyên tắc quy định trong Luật này, Chính phủ Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam có thể ký với Chính phủ nước ngoài những Hiệp định về hợp tác và đầu tư phù hợp với quan hệ kinh tế giữa Việt Nam với mỗi nước. Bộ Kế hoạch và Đầu tư là cơ quan quản lý nhà nước về đầu tư nước ngoài, giúp Chính phủ quản lý hoạt động đầu tư nước ngoài tại Việt Nam. Chính phủ quy định việc miễn hoặc giảm tiền thuê đất, mặt nước, mặt biển đối với các dự án xây dựng – kinh doanh – chuyển giao, xây dựng – chuyển giao – kinh doanh, xây dựng – chuyển giao; dự án đầu tư vào miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn. Việc chuyển nhượng vốn chỉ có hiệu lực sau khi cơ quan quản lý nhà nước về đầu tư nước ngoài chuẩn y hợp đồng chuyển nhượng vốn.

Thành lập công ty không giống như các thủ tục hành chính đơn thuần khác mà là cả một quá trình thực hiện mà người khởi nghiệp cần phải tìm hiểu kỹ trước khi tiến hành. Do đó, nếu chưa trang bị cho mình những kiến thức cần thiết là một thiệt thòi cho những doanh chủ trong tương lai trên con dường khởi nghiệp. Tên của doanh nghiệp dự kiến thành lập phải thỏa mãn các quy định từ Điều 37 – Điều 41 Luật Doanh nghiệp năm 2020. Theo đó, tên doanh nghiệp phải viết được bằng tiếng Việt, có thể kèm theo chữ số, ký hiệu, gồm 2 thành tố theo thứ tự là loại hình doanh nghiệp và tên riêng.

Các cuộc họp Hội đồng quản trị do Chủ tịch Hội đồng quản trị triệu tập. Hội đồng quản trị là cơ quan lãnh đạo của doanh nghiệp liên doanh, gồm đại diện của các bên tham gia doanh nghiệp liên doanh. 4- “Bên Việt Nam” là một bên gồm một hoặc nhiều doanh nghiệp Việt Nam thuộc mọi thành phần kinh tế. 3- “Bên nước ngoài” là một bên gồm một hoặc nhiều nhà đầu tư nước ngoài. Luật này quy định về đầu tư trực tiếp nước ngoài tại nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Điều này sẽ ảnh hưởng đến quyền tự do kinh doanh, tự do thành lập doanh nghiệp của nhà đầu tư trong các lĩnh vực kinh doanh có điều kiện. Công ty luật Việt An cam kết từ 04 đến 06 ngày làm việc sẽ hoàn thành tất cả các bước thủ tục thành lập công ty nêu trên. Thời gian thực hiện dịch vụ thành lập công ty/doanh nghiệp được ghi nhận tại hợp đồng dịch vụ pháp lý giữa hai bên. Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, Bên nước ngoài tham gia hợp đồng hợp tác kinh doanh sử dụng mặt đất, mặt nước, mặt biển phải trả tiền thuê; trong trường hợp khai thác tài nguyên phải nộp thuế tài nguyên theo quy định của pháp luật. Từ khi Việt Nam thoát khỏi thời kỳ bao cấp, hình thành một nền kinh tế thị trường, pháp luật về doanh nghiệp, điều kiện về thành lập doanh nghiệp đã dần dần được hoàn thiện phù hợp với hoàn cảnh của đất nước, phù hợp với tình hình hội nhập trong khu vực và quốc tế.

Cơ quan đăng ký kinh doanh chỉ chịu trách nhiệm về tính hợp lệ của hồ sơ. Như vậy, để được thành lập các doanh nghiệp đăng ký đối với một số ngành nghề đặc thù thì sẽ phải đáp ứng thêm điều kiện về vốn pháp định. Do đó, các tổ chức, cá nhân khi muốn thành lập thì sẽ phải tìm hiểu trước quy định về vốn pháp định tối thiểu để xem xét mình có đáp ứng đủ điều kiện để thành lập doanh nghiệp đối với ngành nghề này không. Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và Bên nước ngoài tham gia hợp đồng hợp tác kinh doanh có trách nhiệm tuân thủ những quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường. Chế độ khấu hao tài sản cố định của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và Bên nước ngoài tham gia hợp đồng hợp tác kinh doanh được thực hiện theo quy định của Chính phủ. Có rất nhiều các loại hình công ty/doanh nghiệp hợp pháp khác nhau tại Việt Nam được chính phủ công nhận.

“Doanh nghiệp tư nhân là một tổ chức kinh tế được đăng ký kinh doanh theo quy định và thực hiện các hoạt động kinh doanh. Doanh nghiệp tư nhân do một cá nhân làm chủ, có tài sản, có trụ sở giao dịch. Chủ doanh nghiệp tư nhân là đại diện theo Pháp luật, có toàn quyền quyết định đối với tất cả hoạt động kinh doanh của công ty. Những năm gần đây Việt Nam là một trong những điểm đến tiềm năng của dòng vốn đầu tư nước ngoài.

Trong trường hợp đặc biệt, tỷ lệ này có thể thấp hơn 30%, nhưng phải được cơ quan quản lý nhà nước về đầu tư nước ngoài chấp thuận. Doanh nghiệp 100% vốn đầu tư nước ngoài được thành lập theo hình thức công ty trách nhiệm hữu hạn, có tư cách pháp nhân theo pháp luật Việt Nam. Giá trị phần vốn của mỗi bên trong doanh nghiệp liên doanh được xác định trên cơ sở giá thị trường tại thời điểm góp vốn.

Đừng ngần ngại, hãy nhấc máy lên và gọi cho Nam Việt Luật chúng tôi để được các chuyên viên hỗ trợ tư vấn miễn phí nhé. Từ những cơ sở này có thể thấy rằng hiện nay người nước ngoài; không thể thành lập doanh nghiệp tư nhân tại Việt Nam. Tuy nhiên hoàn toàn có thể thực hiện việc thành lập các doanh nghiệp khác; có tư cách pháp nhân như công ty TNHH hoặc công ty cổ phần. Quý khách hàng sẽ được nhận những kết quả theo các gói hợp đồng dịch vụ pháp lý, do vậy mà mỗi khách hàng có những kết quả thực hiện phụ thuộc vào thoả thuận công việc thực hiện giữa hai bên.

Do đó, người đăng ký thành lập công ty cần nắm rõ các đặc điểm nổi bật của từng loại hình, từ đó lựa chọn để phù hợp với tình hình, với tầm nhìn phát triển của công ty. Có 4 loại hình doanh nghiệp tương đối phổ biến tại Việt Nam, các loại hình này sẽ được phân tích kỹ hơn ở phần dưới nhé. Bạn đang có khao khát làm startup về công nghệ, hay ước mơ mở một công ty xuất nhập khẩu hàng hóa, hoặc đơn giản là tự xây dựng hệ thống nhà hàng, quán cà phê của riêng mình, tuy nhiên vẫn còn mù mờ về hệ thống pháp lý doanh nghiệp. Hãy đọc ngay bài viết dưới đây, sẽ cung cấp, hướng dẫn bạn chi tiết tất tần tật về giấy phép, thủ tục cũng như cách đăng ký, quy trình thành lập công ty tại Việt Nam.

Nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc thứ nhất được ghi trong điều lệ doanh nghiệp. Đ) Giá trị quyền sở hữu công nghiệp, bí quyết kỹ thuật, quy trình công nghệ, dịch vụ kỹ thuật. C) Giá trị quyền sở hữu công nghiệp, bí quyết kỹ thuật, quy trình công nghệ, dịch vụ kỹ thuật. 20- “Phần vốn góp” là phần vốn của mỗi bên góp vào vốn pháp định của doanh nghiệp.

Hai bên hoặc nhiều bên được hợp tác kinh doanh trên cơ sở hợp đồng hợp tác kinh doanh như hợp tác sản xuất phân chia lợi nhuận, phân chia sản phẩm và các hình thức hợp tác kinh doanh khác. 17- “Doanh nghiệp khu công nghiệp” là doanh nghiệp được thành lập và hoạt động trong Khu công nghiệp. Thứ năm, không nên quy định về điều kiện kinh doanh mang tính đối phó nhất thời, phân biệt giữa khu vực tỉnh, thành phố này với tỉnh, thành phố khác sẽ không giải quyết được tình trạng nâng cao chất lượng, đảm bảo tính trung thực giữa các chủ thể kinh doanh. Bản sao các giấy tờ nhân thân như Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của các thành viên. Chủ đầu tư muốn mở công ty thì phải chứng minh được điều kiện tài chính, khả năng đầu tư bằng cách cung cấp các giấy tờ xác minh năng lực tài chính như báo cáo tài chính, số dư tài khoản ngân hàng, sổ tiết kiệm, tài sản cố định. Có một số ngành nghề không được phép kinh doanh ở Việt Nam, hoặc nhà nước Việt Nam hạn chế kinh doanh, yêu cầu điều kiện gắt gao, do vậy, doanh nhân ngoại quốc phải cân nhắc lĩnh vực khi mở công ty.

Sau khi nộp hồ sơ đề nghị đặt in hóa đơn trong vòng 2-3 ngày, cơ quan thuế sẽ tiến hành đánh giá hồ sơ để xem xét chấp thuận hay không? Những ưu, nhượng điểm của mỗi loại hình công ty cần được xem xét thật ký lưỡng. Sau đó đưa ra quyết định phù hợp với năng tài chính, quản lý doanh nghiệp cho công ty của mình. Tổ chức, cá nhân có quyền thành lập và quản lý doanh nghiệp tại Việt Nam theo quy định của Luật này, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này. 2- Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài bị tuyên bố phá sản thì được giải quyết theo pháp luật về phá sản doanh nghiệp. Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp, bảo đảm lợi ích hợp pháp của các nhà đầu tư nước ngoài trong hoạt động chuyển giao công nghệ tại Việt Nam.

Tỷ lệ sở hữu của người nước ngoài trong các doanh nghiệp nhà nước cổ phần hóa hoặc chuyển đổi sở hữu theo các hình thức khác thực hiện theo quy định của pháp luật về cổ phần hóa và chuyển đổi doanh nghiệp nhà nước. Cũng trong 4 tháng đầu năm nay có 792,9 nghìn tỷ đồng vốn đăng ký tăng thêm của 14,9 nghìn doanh nghiệp điều chỉnh tăng vốn, tăng 16,4% so với cùng kỳ năm trước. Bên cạnh đó, còn có gần 19,3 nghìn doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, cho thấy khả năng ứng phó linh hoạt của các doanh nghiệp đối với tình hình dịch bệnh ngày càng cải thiện rõ rệt. Các doanh nghiệp đã chủ động lên kế hoạch ứng phó với dịch bệnh theo nhiều kịch bản khác nhau, không chỉ duy trì được hoạt động của doanh nghiệp mà còn giúp cho nền kinh tế không bị suy giảm sâu và sẵn sàng cho quá trình phục hồi.

Doanh nhân nước ngoài chỉ được thành lập doanh nghiệp kinh doanh lĩnh vực mà pháp luật Việt Nam cho phép hoạt động. Đảm bảo tuân thủ pháp luật Việt Nam khi nhà đầu tư nước ngoài tiến hành thành lập công ty tại Việt Nam. Ứng đầy đủ các điều kiện để thành lập một doanh nghiệp, thì bạn hoàn toàn có thể sở hữu một công ty của riêng mình thông qua quy trình và thủ tục thành lập doanh nghiệp trong bài viết dưới đây. Như vậy, theo quy định này thì doanh nghiệp tư nhân là một loại hình doanh nghiệp; thuộc trường hợp tổ chức kinh tế theo quy định trên. Có thể thấy, quy định này không nêu cụ thể cá nhân làm chủ doanh nghiệp tư nhân; phải là người có quốc tịch Việt Nam hay có thể mang quốc tịch nước ngoài. Do đó, có thể hiểu Luật Doanh nghiệp 2020 không cấm hoặc hạn chế; việc người nước ngoài có được thành lập doanh nghiệp tư nhân tại Việt Nam.

Theo quy định của pháp luật Việt Nam về các loại hình doanh nghiệp thì các doanh nghiệp đều có thể nhận góp vốn của chủ thể nước ngoài. Tuy nhiên, trên thực tế doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài muốn có được những ưu đãi cũng như việc quản lý hoạt động công ty dễ dàng hơn thì công ty cổ phần, công ty liên doanh, công ty TNHH 1 thành viên hoặc 2 thành viên trở lên là phù hợp nhất. Bởi vì, mô hình hoạt động của các loại hình công ty này thường đơn giản, dễ quản lý bên cạnh đó quá trình thực hiện các thủ tục như góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp cũng dễ dàng và tiện lợi. Vì thế, công ty Luật ACC khuyến khích các nhà đầu tư nên lựa chọn các hình thức như trên để tạo điều kiện thuận lợi. Hơn nữa, hạn chế nơi đặt trụ sở công ty như không được đặt trụ sở công ty tại địa chỉ nhà chung cư, doanh nghiệp xã hội không được đăng ký kinh doanh dưới loại hình hợp tác xã. Ngoài ra, những quy định về điều kiện kinh doanh trong các văn bản dưới luật điều chỉnh pháp luật Doanh nghiệp làm hạn chế quyền tự do kinh doanh của doanh nghiệp như trong lĩnh vực vận tải ôtô nơi đô thị, điều kiện để sản xuất khí gas.

Chính sách ưu đãi cho các doanh nghiệp nước ngoài hậu hĩnh và thu hút. Có thể nói, không chỉ các doanh nghiệp trong nước nhận được các ưu đãi từ nhà nước mà các doanh nghiệp nước ngoài khi thực hiện hoạt động kinh doanh tại việt Nam cũng nhận được các chính sách ưu đãi riêng. Trong quá trình đăng ký kinh doanh tại Hà Lan, sẽ có lúc bạn phải cần đến sự trợ giúp tư vấn từ các chuyên gia để giải quyết một số vấn đề phát sinh ngoài ý muốn. Hà Lan rất linh hoạt trong việc hỗ trợ nhà đầu tư nước ngoài khởi nghiệp ở Hà Lan. Nhà đầu tư có thể lựa chọn đăng ký trực tiếp hoặc online với Cơ quan Đăng ký Thương mại tại Phòng Thương mại Hà Lan. Ngoài ra, doanh nghiệp cần treo biển hiệu công ty, khắc con dấu và công khai mẫu dấu, phát hành hóa đơn, làm tài khoản ngân hàng để giao dịch, kê khai, đóng thuế và đăng ký chữ ký số.

Giấy đề nghị được cấp giấy phép đăng ký doanh nghiệp, mở công ty theo mẫu quy định. Hi vọng, qua bài viết” Người nước ngoài có được thành lập doanh nghiệp tư nhân tại Việt Nam? “giải đáp được những thắc mắc cho các bạn về các vấn đề có liên quan. Theo quy định của pháp luật hiện hành, chung cư và nhà tập thể không được đăng ký làm trụ sở công ty cũng như địa chỉ của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của công ty.