Tòa án nhân dân có quyền tuyên bố hợp đồng lao động vô hiệu. Người lao động là người nước ngoài làm việc tại Việt Nam bị trục xuất theo bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật, quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Đã hoàn thành công việc theo hợp đồng lao động. Trường hợp thử việc không đạt yêu cầu thì chấm dứt hợp đồng lao động đã giao kết hoặc hợp đồng thử việc.

15 FTA có hiệu lực đã và đang mở rộng “cánh cửa” thị trường cho hàng hóa xuất khẩu để Việt Nam kết nối và tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị và mạng lưới sản xuất toàn cầu. Báo cáo chỉ số vận chuyển Xeneta mới nhất đưa ra ngày 09/2 đã cho thấy mức giảm 3,6% trong giá cước vận tải biển theo hợp đồng dài hạn trong tháng 1 không làm ảnh hưởng đến một năm đặc biệt đối với các hãng vận tải. Luật doanh nghiệp năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành. Báo cáo giám định thiết bị cũ (nếu có ý định sử dụng hoặc nhập khẩu các thiết bị đó vào Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Người lao động bị thôi việc thì được nhận trợ cấp mất việc làm theo quy định tại Điều 47 của Bộ luật này. Việc phân biệt, loại trừ hoặc ưu tiên xuất phát từ yêu cầu đặc thù của công việc và các hành vi duy trì, bảo vệ việc làm cho người lao động dễ bị tổn thương thì không bị xem là phân biệt đối xử. I) Một số lĩnh vực khác theo quy định của pháp luật. Việc thanh toán hoặc bồi thường phải bảo đảm lợi ích hợp pháp của nhà đầu tư và không phân biệt đối xử giữa các nhà đầu tư. Luật sư tư vấn tâm lý, hôn nhân và gia đình, giải quyết ly hôn tại…

Phù hợp với các nguyên tắc cơ bản của hợp tác xã do Liên minh hợp tác xã quốc tế đưa ra trong thế kỷ 21. Theo Bộ Công Thương, hoạt động thanh tra đột xuất được thực hiện bởi ba đoàn thanh tra chuyên ngành, để thanh tra về việc chấp hành pháp luật trong kinh doanh xăng dầu của các doanh nghiệp đầu mối. Những hạn chế, yếu kém nêu trên có cả nguyên nhân khách quan và chủ quan, trong đó nguyên nhân chủ quan là chủ yếu. Công tác tổ chức thực hiện vẫn là khâu yếu, nhận thức của nhiều cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, đảng viên và người dân về bản chất, vị trí, vai trò của khu vực kinh tế tập thể, HTX chưa đầy đủ, thiếu thống nhất, bị chi phối, ảnh hưởng bởi định kiến về mô hình HTX kiểu cũ.

Cơ sở pháp lý hình thành nên quan hệ đầu tư đều là hợp đồng. Các bên tham gia hợp đồng BCC có quyền thỏa thuận những nội dung khác không trái với quy định của pháp luật”. 3.4.3 Bên A chỉ góp vốn bằng tiền mặt, không đóng góp bằng bất kỳ loại tài sản khác bao gồm cả quyền tác giả và các quyền sở hữu trí tuệ khác (nếu có). Việc sử dụng thương hiệu và các nhãn hiệu thuộc quyền sở hữu của sẽ phải chịu chi phí theo quy định của Tập đoàn. Việc thành lập văn phòng đại diện, chi nhánh của Công Ty sẽ theo quy định của Luật Pháp Việt Nam và quyết định của Hội Đồng Thành Viên của Công Ty tùy từng thời điểm.

Công ty liên doanh có tư cách pháp nhân theo pháp luật việt Nam, được thành lập và hoạt động kể từ ngày được cấp Giấy phép đầu tư. Công ty liên doanh được hiểu là một loại hình hợp tác giữa nhà đầu tư trong nước và nước ngoài với nhau để cùng nhau thực hiện dự án. LUẬT AN PHÁT với bề dày kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn đầu tư nước ngoài xin được giới thiệu dịch vụ tư vấn cho các nhà đầu tư tham khảo. Để thực hiện dự án đầu tư, góp vốn thành lập công ty liên doanh thì nhà đầu tư nước ngoài cần xin giấy đầu tư. Tuy nhiên không phải trường hợp nào thành lập công ty liên doanh đều cần phải xin giấy phép đầu tư mà chỉ một số trường hợp được pháp luật quy định mà thôi. Doanh nghiệp liên doanh được thành lập theo hình thức Công ty trách nhiệm hữu hạn.

Nhà đầu tư nước ngoài góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp vào tổ chức kinh tế đang hoạt động tại Việt Nam kinh doanh ngành nghề kinh doanh có điều kiện (Không thuộc diện xin quyền phân phối, Quyền xuất khẩu, nhập khẩu, quyền bán lẻ). Ngoài yếu tố hợp tác đầu tư thì mục đích chính của hợp đồng liên doanh là thỏa thuận thành lập pháp nhân doanh nghiệp để tiến hành tthực hiện các hoạt động đầu tư, kinh doanh. Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, các bên tham gia hợp đồng hợp tác kinh doanh thực hiện đấu thầu theo quy định của pháp luật về đấu thầu. Giá trị phần vốn của mỗi bên trong doanh nghiệp liên doanh được xác định trên cơ sở giá thị trường tại thời điểm góp vốn. Tiến độ góp vốn do các bên thoả thuận ghi trong hợp đồng liên doanh và được cơ quan quản lý nhà nước về đầu tư nước ngoài chấp thuận.

Trong đó, diện tích đất công nghiệp cho thuê là hơn 398 ha. Dự kiến IDC sẽ phân bổ diện tích cho thuê với mức giá khoảng 100 USD/m2. Dự án này sẽ được hưởng lợi khi cao tốc Bến Lức – Dầu Giây hoàn thành và quỹ đất ở KCN Phú Mỹ đã khai thác phần lớn.

Chính phủ quy định việc ký quỹ, điều kiện, trình tự, thủ tục cấp, cấp lại, gia hạn, thu hồi Giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động và danh mục công việc được thực hiện cho thuê lại lao động. Khi hợp đồng lao động bị tuyên bố vô hiệu toàn bộ thì quyền, nghĩa vụ và lợi ích của người lao động được giải quyết theo quy định của pháp luật; trường hợp do ký sai thẩm quyền thì hai bên ký lại. Người sử dụng lao động phải thông báo bằng văn bản cho người lao động về việc chấm dứt hợp đồng lao động khi hợp đồng lao động chấm dứt theo quy định của Bộ luật này, trừ trường hợp quy định tại các khoản 4, 5, 6, 7 và 8 Điều 34 của Bộ luật này. Khai trình việc sử dụng lao động trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày bắt đầu hoạt động, định kỳ báo cáo tình hình thay đổi về lao động trong quá trình hoạt động với cơ quan chuyên môn về lao động thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và thông báo cho cơ quan bảo hiểm xã hội.

Trường hợp phát hiện có hành vi vi phạm pháp luật thì lập biên bản, tiến hành xử lý hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý cá nhân, tổ chức đã thực hiện hành vi vi phạm pháp luật theo quy định của pháp luật. Ít nhất là 05 ngày làm việc trước ngày bắt đầu đình công, tổ chức đại diện người lao động tổ chức và lãnh đạo đình công phải gửi văn bản về việc quyết định đình công cho người sử dụng lao động, Ủy ban nhân dân cấp huyện và cơ quan chuyên môn về lao động thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh. Ban trọng tài lao động không được thành lập hoặc thành lập nhưng không ra quyết định giải quyết tranh chấp hoặc người sử dụng lao động là bên tranh chấp không thực hiện quyết định giải quyết tranh chấp của Ban trọng tài lao động. Trường hợp đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động hoặc tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động thì phải thông báo cho người sử dụng lao động kèm theo xác nhận của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền về việc tiếp tục làm việc sẽ ảnh hưởng xấu tới thai nhi. Người sử dụng lao động có các chi nhánh, đơn vị, cơ sở sản xuất, kinh doanh đặt ở nhiều địa bàn khác nhau thì gửi nội quy lao động đã được đăng ký đến cơ quan chuyên môn về lao động thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi đặt chi nhánh, đơn vị, cơ sở sản xuất, kinh doanh.

Khi sử dụng, các bên cần hiệu chỉnh thích hợp theo từng bối cảnh quan hệ hợp tác và mục đích sử dụng. ContrCreativeVietnam s-vn tư vấn soạn thảo hợp đồng liên doanh, cung cấp mẫu hợp đồng liên doanh, giải quyết tranh chấp hợp đồng và các dịch vụ liên quan. Nếu được cấp Giấy phép đầu tư sẽ chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật Việt Nam liên quan đến đầu tư nước ngoài và các quy định của Giấy phép đầu tư. Tư vấn loại hình doanh nghiệp, ngành nghề kinh doanh, vốn đầu tư, tên công ty, tỷ lệ góp vốn và các phương án tối ưu để nhà đầu tư tham khảo.

Nhà nước, người sử dụng lao động và xã hội có trách nhiệm tham gia giải quyết việc làm, bảo đảm cho mọi người có khả năng lao động đều có cơ hội có việc làm. Sử dụng lao động chưa qua đào tạo hoặc chưa có chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia đối với nghề, công việc phải sử dụng lao động đã được đào tạo hoặc phải có chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia. Nhà đầu tư được góp vốn, mua cổ phần của các công ty, chi nhánh tại Việt Nam. Hưởng các ưu đãi đầu tư theo quy định của Luật này và các quy định khác của pháp luật có liên quan. Thuê hoặc mua thiết bị, máy móc ở trong nước và nước ngoài để thực hiện dự án đầu tư. Bình đẳng trong việc tiếp cận, sử dụng các nguồn vốn tín dụng, quỹ hỗ trợ; sử dụng đất đai và tài nguyên theo quy định của pháp luật.

Đ) Xây dựng kết cấu hạ tầng và các cơ sở sản xuất công nghiệp quan trọng. Dự thảo điều lệ hoạt động của Công ty theo từng loại hình -Do luật sư hướng dẫn. Doanh nghiệp cần phải tiến hành đăng ký mua chữ ký số online để phục vụ mục đích đóng thuế cũng như nộp tờ khai thuế trực tuyến, online. Công ty con được thành lập theo trình tự do luật định, có…

  • Chủ tịch công ty (Điều 80) nhân danh chủ sở hữu thực hiện các quyền và nghĩa vụ của chủ sở hữu công ty.
  • Doanh nghiệp 100% vốn đầu tư nước ngoài được thành lập theo hình thức công ty trách nhiệm hữu hạn, có tư cách pháp nhân theo pháp luật Việt Nam.
  • Khắc con dấu là việc doanh nghiệp phải thực hiện sau khi có mã số thuế.
  • Trường hợp công ty liên doanh thành lập mới ngay từ đầu, thời hạn của công ty liên doanh được thể hiện trên trên giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.
  • Trường hợp người lao động không muốn tiếp tục làm việc thì ngoài khoản tiền phải trả quy định tại khoản 1 Điều này người sử dụng lao động phải trả trợ cấp thôi việc theo quy định tại Điều 46 của Bộ luật này để chấm dứt hợp đồng lao động.

DN kinh doanh TCĐTCT có trách nhiệm theo dõi, kiểm soát tất cả các đối tượng được phép ra, vào điểm kinh doanh. Khi tranh chấp lao động tập thể đang được cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền giải quyết theo quy định của Bộ luật này. Trường hợp hòa giải thành, biên bản hòa giải thành phải bao gồm đầy đủ nội dung các bên đã đạt được thỏa thuận, có chữ ký của các bên tranh chấp và hòa giải viên lao động. Biên bản hòa giải thành có giá trị pháp lý như thỏa ước lao động tập thể của doanh nghiệp. Trình tự, thủ tục hòa giải tranh chấp lao động tập thể về lợi ích được thực hiện theo quy định tại các khoản 2, 3, 4 và 5 Điều 188 của Bộ luật này. Thời hiệu yêu cầu hòa giải viên lao động thực hiện hòa giải tranh chấp lao động tập thể về quyền là 06 tháng kể từ ngày phát hiện ra hành vi mà bên tranh chấp cho rằng quyền hợp pháp của mình bị vi phạm.

Trước khi tiến hành việc thủ tục thành lập Công ty liên doanh, sẽ có nhiều nhà đầu tư thắc mắc thế nào là Công ty liên doanh? Hồ sơ thành lập Công ty liên doanh gồm những gì? Quyền và nghĩa vụ của mỗi bên trong liên doanh quy định ra sao…vv. Theo đó, tiếp tục nghiên cứu xây dựng cơ chế, chính sách phù hợp diễn biến mới và thực tiễn Việt Nam. Tiếp tục tháo gỡ các điểm nghẽn về thể chế, cơ chế, chính sách trên cơ sở tôn trọng kinh tế thị trường định hướng XHCN. Đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, nhất là công nghệ cao, công nghệ số, phát triển kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, kinh tế tri thức.

Các ý kiến tại Hội nghị nhận định, sau 20 năm thực hiện Nghị quyết và 10 năm thi hành Luật HTX, đã có những tín hiệu mới trong công cuộc phát triển HTX, nổi bật nhất là sự thay đổi mô hình HTX kém hiệu quả sang mô hình HTX tự chủ, tự chịu trách nhiệm. Khu vực kinh tế tập thể đã có bước phát triển mới về chất và lượng, bước đầu khẳng định là nhân tố quan trọng góp phần bảo đảm an sinh xã hội và sự phát triển kinh tế của đất nước. Được biết trước đó, UBND TP. Hồ Chí Minh đã có chỉ đạo đẩy mạnh công tác cơ cấu lại, sắp xếp, đổi mới, cổ phần hóa và thoái vốn nhà nước tại DNNN và DN có vốn góp nhà nước theo hướng có cơ cấu hợp lý, hình thức hoạt động phù hợp với định hướng của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Người sử dụng lao động sử dụng dưới 10 người lao động thực hiện quy định của Bộ luật này nhưng được miễn, giảm một số thủ tục theo quy định của Chính phủ.

Công ty liên doanh với nước ngoài là công ty được hình thành trên cơ sở hợp đồng liên doanh giữa các nhà đầu tư trong nước và các nhà đầu tư nước ngoài. + Cơ quan tiếp nhận hồ sơ dự án đầu tư là cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, trừ trường hợp quy định tại Điều 34 và Điều 35 của Luật đầu tư 2020. Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm giải quyết các thủ tục liên quan đến việc triển khai thực hiện dự án đầu tư trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

Địa điểm thực hiện dự án đầu tư, diện tích đất sử dụng. C) Dự án đầu tư trong khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế nơi chưa thành lập Ban quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế hoặc không thuộc phạm vi quản lý của Ban quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế. Hộ chiếu/chứng minh thư nhân dân/thẻ căn cước của người đại diện theo pháp luật (trong trường hợp được cử làm Giám Đốc Công ty) hoặc trong trường hợp là người đại diện quản lý phần vốn góp. Bản sao công chứng hộ chiếu/ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của nhà đầu tư.

Hoặc tại phòng văn thư hoặc phòng ban khác theo quy định cụ thể của từng địa phương nếu một số cơ quan chưa có bộ phận một cửa. Còn rất nhiều tiện ích khác mà luật sư chúng tôi rất vui mừng khi nhận được sự ghi nhận, sự hài lòng của khách hàng đã sử dụng dịch vụ pháp lý. Chúng tôi luôn nỗ lực hết mình để hoàn thành công việc uy tín, nhanh gọn và chuyên nghiệp. Là loại hình Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn, được liên kết bởi hai hoặc nhiều Nhà đầu tư khác. Được hưởng các Quyền, nghĩa vụ liên quan theo quy định của pháp luật Việt Nam.

Tân Thành Thịnh sẽ hỗ trợ tư vấn để quý khách tự thực hiện hoặc thay mặt khách hàng thực hiện các thủ tục thuế ban đầu khi mới thành lập công ty (tùy theo gói dịch vụ mà quý khách đã chọn). “Chủ doanh nghiệp tư nhân có toàn quyền quyết định đối với tất cả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, việc sử dụng lợi nhuận sau khi đã nộp thuế và thực hiện các nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của pháp luật.” Tên doanh nghiệp phải được viết hay gắn tại trụ sở chính, chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp. Tên doanh nghiệp phải được in hoặc viết trên những giấy tờ giao dịch, hồ sơ tài liệu và các ấn phẩm do công ty phát hành.

Trong trường hợp Công ty không kinh doanh những ngành nghề pháp luật yêu cầu phải có vốn pháp định, Công ty sẽ chịu trách nhiệm trong phạm vi vốn đầu tư (vốn điều lệ). Trong trường hợp người sử dụng lao động không muốn nhận người lao động trở lại làm việc và người lao động đồng ý thì ngoài khoản tiền bồi thường nói trên và trợ cấp quy định tại Điều 42 BLLĐ, hai bên thỏa thuận về khoản tiền bồi thường thêm cho người lao động để chấm dứt hợp đồng lao động. Trong trường hợp bạn thành lập Công ty cổ phần có trên mười một cổ đông là cá nhân hoặc có cổ đông là tổ chức sở hữu trên 50% tổng số cổ phần của công ty phải thành lập Ban kiểm soát (Điều 95 Luật Doanh nghiệp). Văn bản đề nghị cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư do cơ quan có thẩm quyền quy định. Nhà đầu tư vào Việt Nam cần hiểu rõ và nắm bắt được các quy định của luật pháp. Để có thể thực hiện dự án của mình thuận lợi, hiệu quả, tránh những rỏ ro không đáng có.

• Soạn thảo hợp đồng hợp tác kinh doanh và đăng kí với cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Vì thế 1 số nhà đầu từ nước ngoài đổ vào Việt Nam với mong muốn tăng doanh thu lợi nhuận. Với thực trạng hiện có của nước ta hiện nay thì nên có sự đầu tư từ nước ngoài để 1 số ngành mà nước ta hiện nay còn thiếu nguồn vốn có phát triển mạnh được.