Trường hợp Ban kiểm soát không triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định thì Ban kiểm soát phải bồi thường thiệt hại phát sinh cho công ty. Đại hội đồng cổ đông gồm tất cả cổ đông có quyền biểu quyết, là cơ quan quyết định cao nhất của công ty cổ phần. Cổ tức có thể được chi trả bằng tiền mặt, bằng cổ phần của công ty hoặc bằng tài sản khác quy định tại Điều lệ công ty. Nếu chi trả bằng tiền mặt thì phải được thực hiện bằng Đồng Việt Nam và theo các phương thức thanh toán theo quy định của pháp luật.

Một cú lướt sóng lãi hơn 3 triệu USD chỉ trong thời gian ngắn. Bà Quỳnh Anh hiện còn là Chủ tịch HĐQT CTCP Đầu tư Vinatex – Tân Tạo và là Trưởng Tiểu ban Tài chính HĐQT của CTCP Công nghệ Viễn Thông Sài Gòn – một công ty liên kết của KBC. Con gái của đại gia Đặng Thành Tâm, Đặng Văn Thành, Bầu Đức, Bầu Thuỵ xuất hiện với vai trò mới ở các công ty.

Tiền lương và chi phí hoạt động của Ban kiểm soát được tính vào chi phí kinh doanh của công ty theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp, quy định khác của pháp luật có liên quan và phải được lập thành mục riêng trong báo cáo tài chính hằng năm của công ty. Khi xét thấy cần thiết, Đại hội đồng cổ đông quyết định thay thế thành viên Hội đồng quản trị; miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị ngoài trường hợp quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này. Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc người triệu tập họp Hội đồng quản trị phải gửi thông báo mời họp chậm nhất là 03 ngày làm việc trước ngày họp nếu Điều lệ công ty không có quy định khác. Thông báo mời họp phải xác định cụ thể thời gian và địa điểm họp, chương trình, các vấn đề thảo luận và quyết định.

Để thực hiện tốt nhiệm vụ trọng tâm huy động vốn, Agribank Nam Thanh Hóa chỉ đạo đẩy mạnh huy động vốn ngay từ đầu năm với nhiều giải pháp phù hợp thực tiễn. Sản phẩm mủ cao su của công ty đạt tiêu chuẩn chất lượng VRG, đáp ứng yêu cầu khắt khe của khách hàng khó tính tại thị trường Hoa Kỳ, Nga, Nhật Bản, Hàn Quốc, Châu Âu, Brasil, Trung Quốc và một số quốc gia khác. Trong đó, công ty đã ký hợp đồng dài hạn với Tập đoàn EdgePoint Group INC., (E&P Group INC) của Hoa Kỳ.

Trên đây là nội dung về thủ tục thành lập công ty cổ phần. Hãy liên hệ ngay với công ty luật LawKey để được tư vấn và cung cấp dịch vụ thành lập công ty uy tín của chúng tôi. Người thành lập doanh nghiệp hoặc người được ủy quyền thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp và thanh toán lệ phí tại Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính. Khi nhận hồ sơ, Phòng Đăng ký kinh doanh trao Giấy biên nhận.

Căn cứ quy định của Luật này và Luật Chứng khoán, Chính phủ quy định chi tiết về loại trái phiếu, hồ sơ, trình tự, thủ tục phát hành và giao dịch trái phiếu riêng lẻ; công bố thông tin; phát hành trái phiếu ra thị trường quốc tế. Mới 21 tuổi, nhưng con gái lớn Nguyễn Ngọc Mỹ Anh của bầu Thụy gây xôn xao dư luận khi giữ vị trí CEO của Thaispace – công ty mới thành lập – với mục tiêu là thực hiện chuyến bay đầu tiên vào vũ trụ tại Phú Quốc, Việt Nam, nếu được các cơ quan quản lý cấp phép. Với thành tích học tập đáng nể, cô hứa hẹn sẽ là một một nữ CEO tài năng mới. Hiện nay, công ty có 4 phòng nghiệp vụ, 4 công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, 4 đơn vị trực thuộc gồm 3 xí nghiệp và trường mầm non với hơn 2.250 cán bộ, công nhân viên. Toàn công ty hiện có 53 chuyền sản xuất từ dệt-nhuộm, in hoa-may-hoàn tất sản phẩm, sử dụng gần 2.700 thiết bị, công cụ tiên tiến, cùng các máy chuyên dụng hiện đại. Để tạo sức ép buộc khách hàng phải chuyển sang mua cổ phần Công ty Cao Thắng, Long đưa ra thông tin Công ty Ước Mơ Việt sẽ ngưng hoạt động.

Trong bài viết này, TFV CONSULTANT chia sẻ, hướng dẫn các quy trình, thủ tục cơ bản khi thành lập công ty cổ phần. Phân biệt mua lại phần vốn góp và chuyển nhượng phần… Kinh doanh luôn là một lĩnh vực thu hút nhiều người tìm đến, vì sự ổn định trong thu nhập có phần hơn so với… Thủ tục đơn giản, tiết kiệm thời gian và không phát sinh chi phí.

3 ngày Sở KH&ĐT sẽ kiểm tra và cấp giấy đăng ký kinh doanh. Công ty cổ phần có thể huy động vốn bằng cách phát hành cổ phiếu. Tên công ty phải viết được bằng tiếng việt, phải có tối thiểu hai thành tố là loại hình doanh nghiệp + tên riêng. Như vậy, Luật Doanh nghiệp năm 2020 quy định thời gian điều chỉnh đăng ký vốn điều lệ là 30 ngày. Thông báo mẫu con dấu với cơ quan đăng ký kinh doanh.

Trường hợp đăng ký qua mạng điện tử sử dụng Tài khoản đăng ký kinh… Các phòng ban liên quan có trách nhiệm thực hiện quyết định này./. D) Báo cáo đánh giá kết quả hoạt động hằng năm của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát. Kiểm soát viên có quyền dự các cuộc họp Hội đồng quản trị; có quyền thảo luận nhưng không được biểu quyết. Chủ tọa và thư ký cuộc họp hoặc người khác ký tên trong biên bản họp phải liên đới chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của nội dung biên bản. E) Họ, tên, chữ ký của Chủ tịch Hội đồng quản trị, người giám sát kiểm phiếu và người kiểm phiếu.

Các hạn chế của quy định này không áp dụng đối với cổ phần mà cổ đông sáng lập có thêm sau khi đăng ký thành lập doanh nghiệp và cổ phần mà cổ đông sáng lập chuyển nhượng cho người khác không phải là cổ đông sáng lập của công ty. Các cổ đông phải thanh toán đủ số cổ phần đã đăng ký mua trong thời hạn 90 ngày, kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, trừ trường hợp Điều lệ công ty hoặc hợp đồng đăng ký mua cổ phần quy định một thời hạn khác ngắn hơn. Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm giám sát, đôn đốc thanh toán đủ và đúng hạn các cổ phần các cổ đông đã đăng ký mua. Nếu hồ sơ đăng ký thành lập loại hình công ty này là hợp lệ, thì Phòng Đăng ký kinh doanh sẽ gửi thông tin sang cơ quan thuế để tự động tạo mã số doanh nghiệp cho bạn. Sau khi nhận được mã số doanh nghiệp từ cơ quan thuế, Phòng Đăng ký kinh doanh tiến hành cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và sẽ thông báo cho doanh nghiệp biết. Người đại diện pháp luật của công ty cổ phần tổ chức sẽ là người chịu trách nhiệm đối với những công việc quan trọng của công ty cổ phần, dó đó, cần chọn một người có đủ kinh nghiệm, năng lực.

E) Họ, tên, chữ ký của Chủ tịch Hội đồng quản trị và người đại diện theo pháp luật của công ty. Cổ đông có quyền tặng cho một phần hoặc toàn bộ cổ phần của mình tại công ty cho cá nhân, tổ chức khác; sử dụng cổ phần để trả nợ. Cá nhân, tổ chức được tặng cho hoặc nhận trả nợ bằng cổ phần sẽ trở thành cổ đông của công ty. Sổ đăng ký cổ đông được lưu giữ tại trụ sở chính của công ty hoặc các tổ chức khác có chức năng lưu giữ sổ đăng ký cổ đông, cổ đông có quyền kiểm tra, tra cứu, trích lục, sao chép tên và địa chỉ liên lạc của cổ đông công ty trong sổ đăng ký cổ đông.

Hiện nay, pháp luật Việt Nam không quy định rõ ràng về bồi thường thiệt hại ấn định trước, nhưng thực tiễn xét xử tại Tòa án cho thấy khoản tiền này là có thể được chấp thuận tùy vào quan điểm xét xử của mỗi Tòa án. Do đó, về nguyên tắc, các doanh nghiệp vẫn có thể cơ sở để yêu cầu Người được đào tạo vi phạm cam kết phải thực hiện các khoản bồi thường thiệt hại ấn định trước này theo thỏa thuận của các bên. Nhìn chung, các quy định pháp luật hiện hành về bồi hoàn, bồi thường thiệt hại liên quan đến chi phí đào tạo nghề tại Việt Nam còn chưa rõ ràng, cụ thể. Dẫn đến, chưa có cách hiểu chung thống nhất cũng như gây ra nhiều khó khăn, tranh cãi cho doanh nghiệp và Người được đào tạo trong quá trình hình thành, tham gia và thực hiện thỏa thuận đào tạo. Phương diện khác, NLĐ cũng có thể vận dụng các cơ sở pháp luật đề cập nêu trên để thỏa thuận với doanh nghiệp về chi phí bồi hoàn chi phí đào tạo cũng như để nhận lại văn bằng, chứng chỉ của mình. Từ thực tiễn nêu trên, mặc dù các quy định pháp luật hiện hành là người được đào tạo phải có trách nhiệm hoàn trả chi phí đào tạo cho doanh nghiệp khi vi phạm các cam kết việc làm.

CTCP là một dạng pháp nhân có trách nhiệm hữu hạn, được thành lập và tồn tại độc lập đối với những chủ thể sở hữu nó. Công ty được phát hành cổ phần huy động vốn tham gia của các nhà đầu tư thuộc mọi thành phần kinh tế. B) Căn cứ số lượng thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát, cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại khoản 2 Điều này được quyền đề cử một hoặc một số người theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông làm ứng cử viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.

Nếu công ty đăng ký những ngành kinh doanh bình thường, mà ngành nghề đó không yêu cầu mức vốn pháp định, thì pháp luật Việt Nam không quy định mức vốn tối thiểu. Thiên Luật Phát đã có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực thành lập công ty, chúng tôi tự hào đã được góp một phần công sức nhỏ bé của mình để hỗ trợ thành lập cho nhiều doanh nghiệp hoạt động trong nhiều lĩnh vực khác nhau. Các thành viên góp vốn phải có đủ tư cách pháp luật về góp vốn, thành lập, quản lý doanh nghiệp.

  • Kể từ ngày cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, tất cả các doanh nghiệp phải thông báo giờ mở cửa tại hoạt động trụ sở chính cho cơ quan đăng ký kinh doanh.
  • Công ty cổ phần là công ty có ít nhất 03 cổ đông và không giới hạn về số lượng tối đa của các cổ đông.
  • Bản gốc của giấy chứng nhận đã đăng ký nhãn hiệu or văn bản bảo hộ; Kèm thêm 2 bản hợp đồng chuyển nhượng đồng thời phải có chữ kỹ từng trang.
  • C) Vốn điều lệ không được các cổ đông thanh toán đầy đủ và đúng hạn theo quy định tại Điều 112 của Luật này.

Khi doanh nghiệp cố ý giả mạo trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp thì bị thu hồi Giấy phép đăng ký doanh nghiệp. Đây là hành vi có tính chất nghiêm trọng nên việc bị thu hồi Giấy phép đăng ký doanh nghiệp, loại bỏ quyền tự do kinh doanh của doanh nghiệp là hợp lý. Như vậy, trước thực trạng, vi phạm về đăng ký vốn điều lệ của doanh nghiệp, cơ quan đăng ký doanh nghiệp đều phát hiện kịp thời và ra Thông báo đôn đốc, nhắc nhở doanh nghiệp đăng ký điều chỉnh vốn điều lệ trong 30 ngày tiếp theo.

Hệ thống sẽ gửi thông báo qua email khi câu trả lời của bạn được luật sư giải đáp. Không trực tiếp chịu trách nhiệm các khoản nợ của công ty mục tiêu. Chịu trách nhiệm hữu hạn về khoản nợ và các nghĩa vụ tài chính khác trong phạm vi số cổ phẩn đã mua.

Ông Lê Văn Tranggóp bằng tiền mặt ………….đồng, tương đương……….cổ phần, chiếm………….tổng vốn điều lệ. Số cổ phần chưa thanh toán được coi là cổ phần chưa bán và Hội đồng quản trị được quyền bán. Cổ đông chỉ thanh toán một phần số cổ phần đã đăng ký mua sẽ có quyền biểu quyết, nhận lợi tức và các quyền khác tương ứng với số cổ phần đã thanh toán; không được chuyển nhượng quyền mua số cổ phần chưa thanh toán cho người khác. QUÁCH HỮU NGHỊ (Toà án quân sự Quân khu 9) Trong quá trình áp dụng các quy định của pháp luật để xét xử người phạm tội hành hung đồng đội xảy ra trong thực tiễn cho thấ…

Cổ phần được coi là đã bán khi được thanh toán đủ và những thông tin về người mua quy định tại khoản 2 Điều 122 của Luật này được ghi đầy đủ vào số đăng ký cổ đông; kể từ thời điểm đó, người mua cổ phần trở thành cổ đông của công ty. Công ty VNG – chủ sở hữu ứng dụng Zalo – vừa đầu tư 22,5 triệu USD vào Funding Societies (hoạt động với tên gọi Modalku tại Indonesia), công ty công nghệ tài chính – nền tảng tài trợ vốn kỹ thuật số cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ lớn nhất Đông Nam Á. Funding Societies được thành lập năm 2015 bởi Kelvin Teo và Reynold Wijaya, hai cựu sinh viên của Trường Kinh doanh Harvard (Mỹ). Như vậy, cá nhân kinh doanh bất động sản bắt buộc phải thành lập doanh nghiệp hoặc hợp tác xã trừ trường hợp bán, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê mua bất động sản quy mô nhỏ, không thường xuyên. Song trường hợp này phải kê khai nộp thuế dù không phải thành lập doanh nghiệp.

Tư vấn về mức vốn của công ty cổ phần, các điều kiện liên quan đến thủ tục góp vốn, thủ tục kê khai thuế, nghĩa vụ thuế, tính chịu trách nhiệm của công ty cổ phần; tư vấn về chức danh của người đại diện theo pháp luật, trách nhiệm quyền và nghĩa vụ đối với người đại diện theo pháp luật. Công ty cổ phần là công ty có ít nhất 03 cổ đông và không giới hạn về số lượng tối đa của các cổ đông. Công ty cổ phần mới thành lập phải có ít nhất 03 cổ đông sáng lập; công ty cổ phần không nhất thiết phải có cổ đông sáng lập nếu được chuyển đổi từ doanh nghiệp nhà nước hoặc công ty TNHH. Cổ đông chịu trách nhiệm về các nghĩa vụ nợ của công ty trong phạm vi số vốn đã góp vào công ty hoặc số vốn cam kết góp khi thành lập công ty. Thông tin cổ đông công ty được ghi nhận tại Sổ đăng ký cổ đông.

Cổ đông chưa thanh toán hoặc chưa thanh toán đủ số cổ phần đã đăng ký mua phải chịu trách nhiệm tương ứng với số cổ phần chưa thanh toán đối với các nghĩa vụ tài chính của công ty phát sinh trong thời hạn trước ngày công ty đăng ký điều chỉnh vốn điều lệ. Sau 03 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, nếu hồ sơ của bạn hợp lệ bạn sẽ được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Trường hợp có sai sót trong nội dung và hình thức cổ phiếu do công ty phát hành thì quyền và lợi ích của người sở hữu nó không bị ảnh hưởng. Người đại diện theo pháp luật công ty chịu trách nhiệm về thiệt hại do những sai sót đó gây ra. Người được quyền mua cổ phần ưu đãi cổ tức, cổ phần ưu đãi hoàn lại và cổ phần ưu đãi khác do Điều lệ công ty quy định hoặc do Đại hội đồng cổ đông quyết định.

Công ty cổ phần mới thành lập phải có ít nhất ba cổ đông sáng lập; công ty cổ phần được chuyển đổi từ doanh nghiệp 100% vốn nhà nước hoặc từ công ty trách nhiệm hữu hạn hoặc được chia, tách, hợp nhất, sáp nhập từ công ty cổ phần khác không nhất thiết phải có cổ đông sáng lập. Khi hồ sơ đã đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Phòng Đăng ký kinh doanh gửi thông tin sang cơ quan thuế để tự động tạo mã số doanh nghiệp. Trường hợp hồ sơ đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Phòng Đăng ký kinh doanh gửi thông tin sang cơ quan thuế để tự động tạo mã số doanh nghiệp.

Sau khi ký hợp đồng dịch vụ pháp lý, Luật An Khang sẽ chuẩn bị toàn bộ hồ sơ, nộp và nhận kết quả để bàn giao cho Qúy khách hàng. Việc mua lại cổ phần hoặc vốn góp đồng nghĩa với việc bên mua sẽ mua cả trách nhiệm tài chính của công ty mục tiêu. Vì lý do này, bên mua thường sẽ mua cổ phần hoặc vốn góp thông qua một công ty con để tránh các khoản nợ chưa xác định. Sau khi ký hợp đồng dịch vụ pháp lý, Hnlaw & Partners sẽ chuẩn bị toàn bộ hồ sơ, nộp và nhận kết quả để bàn giao cho Qúy khách hàng. Với số lượng lớn các cổ đông, cơ cấu tổ chức công ty sẽ khá phức tạp, cồng kềnh.

Hoặc có thể sử dụng bản sao công chứng hộ chiếu còn thời hạn của tất cả thành viên tham gia góp vốn. Nếu doanh nghiệp chưa kịp công chứng, Luật VN sẽ hỗ trợ miễn phí. Sau khi nộp xong thuế môn bài, công ty cổ phần có thể đi vào hoạt động kinh doanh. Mức thuế môn bài được quy định cụ thể so với vốn điều lệ của công ty đăng ký khi thành lập. Với đội ngũ Luật sư giàu kinh nghiệm và nhân viên pháp lý có kiến thức chuyên môn cao về về pháp luật doanh nghiệp.