Theo dữ liệu của CEO Score, năm 2017, 10 tập đoàn lớn nhất Hàn Quốc ghi nhận doanh thu lên đến 677,8 tỷ USD, tương đương 44,2% tổng GDP của cả nước năm 2017. Thống kê từ Tạp chí Fortune năm 2018 cho thấy, 500 tập đoàn kinh tế lớn nhất nước Mỹ có tổng doanh thu đạt 12,8 nghìn tỷ USD, đóng góp 2/3 GDP và sử dụng 28,2 triệu lao động trên toàn cầu. Trong thời hạn bảy ngày, kể từ ngày cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, Trọng tài kinh tế phải gửi bản sao giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh kèm theo hồ sơ của doanh nghiệp cho các cơ quan thuế, tài chính, thống kê và cơ quan quản lý ngành kinh tế, kỹ thuật cùng cấp. 1 triệu doanh nghiệp – đó là con số mục tiêu mà Chính phủ đặt ra trong năm nay- năm 2020. Con số này hoàn toàn có thể đạt được, với tốc độ tăng nhanh, tăng mạnh và tăng vững chắc của khối DN tư nhân trong nền kinh tế. “Đội thuyền thúng ra biển lớn” ngày nào giờ đang được xem là tương lai của nền kinh tế Việt Nam.

Chủ doanh nghiệp tư nhân không được đồng thời là chủ hộ kinh doanh, thành viên công ty hợp danh. 2-Tuy nhiên, việc triển khai thực hiện các chủ trương, chính sách về khuyến khích phát triển kinh tế tư nhân còn hạn chế, yếu kém. Nhất quán, minh bạch trong chính sách thu hút đầu tư; làm rõ quyền, nghĩa vụ của các cơ quan quản lý Nhà nước trong hoạt động quản lý hoạt các doanh nghiệp. Thực hiện chế tài thích đáng đối với các hoạt động vi phạm Pháp luật chính sách của Đảng và Nhà nước. Huỳnh Thế Du cho rằng, trong quá trình phát triển, DN Nhà nước gần như chỉ đóng vai trò ngắn hạn, DN FDI cũng thế. Tương lai của kinh tế Việt Nam là phát triển kinh tế tư nhân.

Điều quan trọng nhất là làm sao để “đại lộ sinh đại phú”, những con đường, cây cầu được khi hoàn thành tạo ra động lực to lớn đối với phát triển kinh tế – xã hội của đất nước, của từng địa phương. (BĐT) – Thách thức của năm 2022 là rất lớn, nhưng cơ hội cũng không nhỏ để tăng trưởng cao và cao hơn nữa. Theo Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) Nguyễn Chí Dũng, nếu chúng ta làm tốt cơ cấu lại nền kinh tế, khơi thông nguồn lực, thu hút đầu tư; thực hiện tốt Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế – xã hội… chắc chắn sẽ đạt tăng trưởng cao. Khi các bên lựa chọn giải quyết tranh chấp thông qua Hội đồng trọng tài lao động theo quy định tại Điều này thì tổ chức đại diện người lao động không được tiến hành đình công trong thời gian Hội đồng trọng tài lao động đang tiến hành giải quyết tranh chấp. Thủ tướng Chính phủ thành lập Hội đồng tiền lương quốc gia bao gồm các thành viên là đại diện của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, một số tổ chức đại diện người sử dụng lao động ở trung ương và chuyên gia độc lập. G) Người sử dụng lao động cung cấp thông tin không trung thực theo quy định tại khoản 1 Điều 16 của Bộ luật này làm ảnh hưởng đến việc thực hiện hợp đồng lao động.

Quy mô của doanh nghiệp nhà nước là 3,8 nghìn tỷ đồng/doanh nghiệp. Khu vực doanh nghiệp ngoài nhà nước thu hút 17,5 triệu tỷ đồng, chiếm 53% tổng vốn. Quy mô của doanh nghiệp ngoài nhà nước là 32,3 tỷ đồng/doanh nghiệp. Khu vực doanh nghiệp FDI có vốn là 6 triệu tỷ đồng, chiếm 18,2% và trung bình 371 tỷ đồng/doanh nghiệp. Có thể thấy, khu vực doanh nghiệp ngoài nhà nước đông về số lượng, sử dụng nhiều lao động nhất, nhưng quy mô vốn lại nhỏ nhất.

Luận điểm này là nguồn cổ vũ tinh thần khởi nghiệp, đổi mới và sáng tạo, tạo sức sống và đột phá phát triển mạnh mẽ đất nước ta trong giai đoạn mới. Tại Việt Nam, các tập đoàn kinh tế tư nhân đang ngày càng khẳng định vai trò và đóng góp to lớn cho nền kinh tế, trở thành mũi nhọn tại một số lĩnh vực đầu tư như du lịch, chế biến thực phẩm, công nghệ viễn thông… Điển hình trong đó có Sun Group, Vin Group, Thaco, Masan, FPT…, các tập đoàn này không chỉ dẫn đầu ở các lĩnh vực hoạt động trong nước mà đã và đang xây dựng, phát triển thành công những sản phẩm, công trình mang tầm vóc khu vực và thế giới, giúp thăng hạng vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế..

  • Vẫn có sự thiếu nâng đỡ đúng lúc, đúng mức so với khu vực FDI tận dụng được nhiều ưu đãi”, ông Trần Đình Thiên nói.
  • Trên cơ sở đó, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh đã cụ thể hóa thành chương trình, kế hoạch, đưa việc phát triển tổ chức đảng trong doanh nghiệp tư nhân vào nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối qua các nhiệm kỳ.
  • Cần tăng cường hơn nữa sự quản lý của Nhà nước đối với kinh tế tư nhân, để phát huy vai trò tích cực, ngăn ngừa có hiệu quả những động thái tiêu cực của kinh tế tư nhân; nhằm làm cho sự phát triển kinh tế tư nhân thực sự là một nhân tố làm tăng sức mạnh toàn dân bảo vệ Tổ quốc.
  • “Chúng tôi sẽ nghiên cứu xây dựng, thí điểm và vận hành Quỹ Hưu trí tự nguyện và Quỹ Đầu tư bất động sản trên thị trường ngay trong năm 2019, nếu Chính phủ ủng hộ”, ông Don Lam nói.
  • Đẩy mạnh phong trào khởi nghiệp, xây dựng Hà Nội thành trung tâm khởi nghiệp của cả nước.
  • Người lao động làm việc theo ca được nghỉ ít nhất 12 giờ trước khi chuyển sang ca làm việc khác.

Đồng chí Trần Tưởng – Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh Lâm Đồng cho biết, để tiếp tục thực hiện tốt công tác phát triển Đảng trong doanh nghiệp tư nhân, Đảng ủy Khối đã đưa ra nhiều nhiệm vụ giải pháp để thực hiện trong thời gian tới. Trong đó có những giải pháp chủ yếu như chú trọng chăm lo, xây dựng tổ chức đảng trong doanh nghiệp tư nhân hiện có thuộc Đảng bộ Khối thực sự là hạt nhân chính trị trong doanh nghiệp. Từ đó, phát huy đầy đủ chức năng, nhiệm vụ của tổ chức đảng, tính tiền phong gương mẫu của đảng viên để đóng góp tích cực vào sự phát triển của doanh nghiệp tư nhân, tạo được sự khác biệt giữa doanh nghiệp tư nhân có tổ chức đảng và doanh nghiệp chưa có tổ chức đảng. Đảng ủy Khối cũng chủ động nắm bắt thông tin, giúp doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, tạo điều kiện để doanh nghiệp phát triển.

Các DN sản xuất chi tiết cũng sẽ được kết nối với DN lắp ráp, DN vận chuyển, cửa hàng phân phối và tiêu thụ để thành một thể thống nhất. Quá trình sản xuất và thời hạn sản xuất được phối hợp với mục tiêu tăng hiệu suất và tối ưu hóa thời gian sản xuất, công suất và chất lượng sản phẩm trong các khâu phát triển, sản xuất, tiếp thị và thu mua. Doanh nghiệp tư nhân không xuất hiện sự góp vốn giống như các công ty nhiều chủ sở hữu, nguồn vốn của doanh nghiệp tư nhân chủ yếu xuất phát từ tài sản của một cá nhân duy nhất.

Lê Danh Vĩnh , Hoàn thiện thể chế về môi trường kinh doanh của Việt Nam, Nxb Chính trị Quốc gia Sự thật, Hà Nội. Đây là một trong số 23 mục tiêu quan trọng mà Lào Cai sẽ ưu tiên nguồn lực triển khai theo Kế hoạch Chuyển đổi số tỉnh Lào Cai năm 2022 vừa được Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành. Thứ nhất, kiên quyết xóa bỏ những định kiến về thành phần kinh tế nói chung, về KTTN nói riêng.

Để tổ chức Đảng trong doanh nghiệp ngày càng phát triển và hoạt động có hiệu quả, Ban Bí thư Trung ương đã ban hành các quy định về chức năng, nhiệm vụ của TCCSĐ trong các loại hình doanh nghiệp, trong đó có loại hình tổ chức đảng trong doanh nghiệp tư nhân. Bên cạnh đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lâm Đồng cũng đã ban hành các chương trình, kế hoạch để phát triển Đảng trong khu vực kinh tế tư nhân. Trên cơ sở đó, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh đã cụ thể hóa thành chương trình, kế hoạch, đưa việc phát triển tổ chức đảng trong doanh nghiệp tư nhân vào nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối qua các nhiệm kỳ. Cụ thể, thời gian qua, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh đã thường xuyên quan tâm chỉ đạo cấp ủy, các TCCSĐ tập trung đẩy mạnh công tác phát triển Đảng trong các doanh nghiệp nói chung và khu vực doanh nghiệp tư nhân nói riêng.

Toàn bộ khu vực phi chính thức đều thuộc sở hữu tư và là một bộ phận của khu vực kinh tế tư nhân hoặc khu vực kinh tế ngoài nhà nước ở nước ta” – bà Phạm Chi Lan nói. Đối với cải cách DNNN, trong giai đoạn tới, cần sớm hoàn thành tái cấu trúc sở hữu khu vực DNNN, thoái vốn sở hữu nhà nước khỏi các ngành, lĩnh vực ngoài phạm vi vai trò của DNNN đã nêu trên. Biện pháp thực hiện tiếp tục vẫn là là cổ phần hóa, chuyển nhượng vốn nhà nước, bổ sung hình thức bán toàn bộ một DNNN không giới hạn về quy mô doanh nghiệp. Thực hiện nhất quán nguyên tắc thị trường trong việc thoái vốn, chuyển nhượng vốn nhà nước. Mở rộng phạm vi đấu giá, bán cổ phần theo lô trên sàn niêm yết.

Vì sức cầu trong nền kinh tế còn yếu và lạm phát 2021 ở mức thấp, trong khi lạm phát toàn cầu được dự báo đã đạt đỉnh trong 2021 và sẽ giảm dần đi trong 2022, chúng ta có lý do để tin tưởng rằng với gói hỗ trợ này sẽ không tạo ra áp lực quá lớn lên lạm phát trong nước. Nếu giữ được lạm phát trong khoảng 4-5% trong khi tăng trưởng GDP trên 6,5% thì là một thành công. “Các nước lân cận như Nhật, Hàn Quốc, Đài Loan, Trung Quốc. Chẳng hạn như Trung Quốc, đội ngũ doanh nghiệp tư nhân từ chất lượng thấp đến chất lượng rất cao đều rất quy mô. Các doanh nghiệp của Nhật Bản hay Hàn Quốc thì rõ ràng có sự cạnh tranh rất mạnh không chỉ trong khu vực mà trên toàn cầu. Trung Quốc tăng cường phân cấp quản lý kinh tế- xã hội cho địa phương. Ban quản lý các đặc khu, các khu chế xuất có quyền hạn rất rộng và độc lập xử lý tất cả các khía cạnh liên quan đến thu hút FDI trên cơ sở một số chính sách khung do Chính phủ đề ra.

Quy trình hành chính chưa rõ ràng đang tạo ra vô vàn cách để cán bộ toà án trì hoãn, kéo dài các vụ việc xét xử. Trình độ công nghệ và tay nghề của công nhân chưa cao, máy móc, thiết bị lạc hậu, năng suất lao động, hiệu quả sản xuất, kinh doanh thấp, chưa tạo được nhiều sản phẩm uy tín, có thương hiệu, ý thức bảo vệ môi trường và sức khỏe cộng đồng chưa cao. Phó giáo sư, tiến sỹ Trần Đình Thiên cũng chỉ ra một số yếu điểm của khu vực kinh tế tư nhân như dễ bị tổn thương. Vũ Hùng Cường (chủ biên, 2016), Kinh tế tư nhân – Một động lực cơ bản cho phát triển, Nxb Khoa học xã hội. Hai là phát triển nguồn nhân lực trong nước thông qua đào tạo và các hoạt động nghiên cứu phát triển (R&D). Bên cạnh đó, cũng cần sử dụng hiệu quả mạng lưới những người có ảnh hưởng, chuyên gia, nhà khoa học, doanh nhân ở nước ngoài ủng hộ vì sự phát triển thịnh vượng của Việt Nam.

Một loạt các dịch vụ công có thể chuyển giao cho tư nhân như các dịch vụ hành chính, cấp chứng nhận hành nghề… Đó là công thức để cho tư nhân tham gia vào các dịch vụ công, hàng hoá công. Đại sứ quán Pháp ngày 22/11 cho biết, Proparco – một chi nhánh tài trợ lĩnh vực tư nhân của Cơ quan Phát triển Pháp đã ký kết một khoản vay 10 triệu USD với doanh nghiệp sản xuất đồ may mặc Scavi. Khoản vay giúp doanh nghiệp tiến hành tự động hóa và số hóa các hoạt động sản xuất và tối ưu hóa nhà máy tại thành phố Huế. Huyện Đông Triều (Quảng Ninh) cũng có những kết quả khá ấn tượng trong công tác kết nạp, xây dựng Đảng trong doanh nghiệp tư nhân. Trong vòng khoảng 7 năm đã phát triển thêm được 200 đảng viên trên địa bàn, hầu hết chủ doanh nghiệp tư nhân đã vào Đảng.

Trước thực tế này, TS Cấn Văn Lực cho rằng mấu chốt nằm ở thực thi chính sách. “Hiện nay, chúng ta đã có rất nhiều nghị quyết, chính sách của Đảng và nhà nước để hỗ trợ phát triển DN tư nhân và coi DN tư nhân là một trong những trụ cột để phát triển kinh tế trong thời gian tới. Nhưng việc triển khai thực hiện vẫn còn rất chậm và thiếu nhất quán, thiếu ổn định nên chưa phát huy hiệu quả.

FPT, biểu tượng của ngành công nghệ thông tin Việt Nam, cũng hăm hở xoay sang ngân hàng, bất động sản và quản lý quỹ. MB Bank hoàn thành kế hoạch năm 2021 với quy mô tổng tài sản của Ngân hàng và các công ty con đạt 607 nghìn tỷ đồng, tăng 22,7% so với năm 2020. Bên cạnh đó, các đại biểu cũng chỉ ra những rào cản khiến DNTN “mãi không chịu lớn” qua nhiều năm, đó là những nút thắt về thủ tục hành chính, khó khăn trong tiếp cận tín dụng và chi phí kinh doanh cao làm giảm khả năng cạnh tranh. Một kết quả điều tra của VCCI cho thấy tỉ lệ tiếp cận nguồn vốn ngân hàng của DNTN chỉ chiếm khoảng 30% trong khi các DN khác tiếp cận lên tới 70%.

“Doanh nghiệp tư nhân đã tham gia vào những lĩnh vực trước đây độc quyền nhà nước như hàng không với Vietjet Air, Bamboo Airway đã làm cho thị trường cạnh tranh hơn và đông đảo người dân được hưởng lợi” – TS Nguyễn Thị Luyến nhấn mạnh. Với nỗ lực đẩy mạnh các hoạt động kết nối, giao thương doanh nhân Việt Nam trên toàn cầu đoàn kết, hỗ trợ nhau cùng vượt khó, hướng tới hồi phục kinh tế sau đại dịch Covid-19, ngày 9/2 tại TP. Hồ Chí Minh, câu lạc bộ kết nối doanh nhân Việt Nam – Quốc tế đã chính thức ra mắt và tổ chức tọa đàm “Doanh nghiệp vượt khó hậu Covid-19 – Cơ hội và thách thức”. Với sự khuyến khích mạnh mẽ và tạo nhiều điều kiện thuân lợi của Nhà nước cùng với nhiều chính sách khuyến khích, phát triển của địa phương, kinh tế tư nhân trên địa bàn Lâm Đồng đã có bước phát triển đáng kể về số lượng.

Do vậy, trong triển khai chính sách cơ cấu lại nền kinh tế thời gian tới, cần nỗ lực phát triển khu vực doanh nghiệp cỡ vừa. Doanh nghiệp vừa và nhỏ thì có thể phát triển thông qua khuyến khích hộ kinh doanh chuyển đổi thành doanh nghiệp. Trong quá trình hoạt động kinh doanh, chủ doanh nghiệp tư nhân có quyền tăng hoặc giảm số vốn đầu tư, chỉ phải khai báo với cơ quan kinh doanh khi giảm số vốn xuống dưới mức đăng ký. Khu vực doanh nghiệp tư nhân ngày càng tham gia sâu rộng hơn vào các lĩnh vực trọng yếu của nền kinh tế. Nếu có một “lực đẩy”, họ sẽ là lực lượng quan trọng để cùng các thành phần kinh tế khác đưa đất nước tiến lên.

Nhà nước, người sử dụng lao động và xã hội có trách nhiệm tham gia giải quyết việc làm, bảo đảm cho mọi người có khả năng lao động đều có cơ hội có việc làm. VietnamBiz.vn tổng hợp nguyên văn thông tin từ một số cơ quan thông tấn, báo chí trong nước theo quy định. Chúng tôi sẽ cập nhật thông tin ngay sau khi nhận thấy các thông tin gốc có thay đổi; đồng thời tuân thủ các quy định hiện hành về trách nhiệm phản hồi, đính chính, cải chính… Đề nghị người dùng tham khảo thông tin gốc đồng thời dẫn nguồn chính xác theo cơ quan báo chí phát hành thông tin trong trường hợp trích dẫn một phần hoặc nguyên bản các thông tin do VietnamBiz.vn tổng hợp. Người dùng tự chịu trách nhiệm, bao gồm nhưng không giới hạn trách nhiệm về bản quyền, trong trường hợp này. Chủ doanh nghiệp tư nhân là nguyên đơn, bị đơn trước Trọng tài kinh tế hoặc Toà án trong các tranh chấp và vụ kiện liên quan đến doanh nghiệp.

Khi đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động quy định tại điểm d và điểm e khoản 1 Điều này thì người sử dụng lao động không phải báo trước cho người lao động. Người lao động thỏa thuận với người sử dụng lao động làm việc không trọn thời gian khi giao kết hợp đồng lao động. Hợp đồng lao động có hiệu lực kể từ ngày hai bên giao kết, trừ trường hợp hai bên có thỏa thuận hoặc pháp luật có quy định khác.

Với tư cách tổ chức quốc gia tập hợp và đại diện cho cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân, người sử dụng lao động và các hiệp hội doanh nghiệp ở Việt Nam, VCCI đã thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của mình, có nhiều đóng góp tích cực, có tính lan tỏa, góp phần quan trọng vào những thành tựu chung của đất nước. Quốc hội cần ban hành luật điều chỉnh hoạt động của chủ thể này, coi các hộ kinh doanh có đăng ký cũng thuộc khu vực doanh nghiệp quy mô nhỏ của nước ta. Khi chúng ta chính thức hóa ngày càng nhiều hoạt động của các chủ thể trong khu vực tư nhân sẽ giúp họ hoạt động minh bạch hơn, có khả năng được bảo vệ cao hơn. Đây cũng có thể coi như một giải pháp để thực hiện mục tiêu phát triển hệ thống doanh nghiệp theo kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế, cũng như nghị quyết của Đảng, Quốc hội. Sau hơn 30 năm Đổi mới, đến tháng 6/2017, lần đầu tiên Ban chấp hành Trung ương (khóa XII) ban hành Nghị quyết “Phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa”.

Đổi mới lần 2 này cấp thiết ở chỗ dịch bệnh có thể đã làm trì trệ cải cách kinh tế ở nhiều nước, điều mà nhiều nhà quan sát quốc tế lo ngại. Họ cho rằng những gói kích thích kinh tế khổng lồ được các nước tung ra đã che bớt đi những trục trặc trong hệ thống ngân hàng, DN và nhất là hệ thống quản trị công, chính sách công. Ở VN, tôi biết có nhiều DN không mong đợi sẽ nhận được Nhà nước hỗ trợ nhiều tiền, mà họ chỉ mong các cơ chế quản lý công bớt gây nhũng nhiễu, làm khó.

Doanh nghiệp là trung tâm, là chủ thể của hoạt động sản xuất, kinh doanh – là nhân tố đóng góp quan trọng vào sự phát triển và thịnh vượng của nền kinh tế. Tuy nhiên, để có được cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân đoàn kết, lớn mạnh thì vai trò của VCCI – tổ chức quốc gia tập hợp và đại diện quyền, lợi ích chính đáng, hợp pháp của cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân, người sử dụng lao động rất quan trọng”, Thủ tướng nhấn mạnh. Năng lực của khu vực kinh tế tư nhân đã được cải thiện trong thời gian qua. Khu vực kinh tế tư nhân có số lượng chủ thể và quy mô ngày càng lớn, số lượng doanh nghiệp khu vực tư nhân trong TOP 10, TOP 50, TOP 100 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam tăng qua các năm; trình độ công nghệ, trình độ tổ chức quản lý được cải thiện. Quy mô vốn sản xuất của doanh nghiệp tư nhân tăng mạnh, từ 6.875 nghìn tỷ đồng lên 24.024,5 nghìn tỷ đồng , gấp gần 3,5 lần (trong khi doanh nghiệp nhà nước chỉ tăng hơn 2 lần và doanh nghiệp FDI tăng gần 3,4 lần). Trong sản xuất, kinh doanh, người đứng đầu doanh nghiệp tư nhân ít bị thanh tra, giám sát của các cơ quan chức năng nhà nước, do họ không sử dụng vốn, tài sản của Nhà nước trong kinh doanh.

Cùng đó mang đến ưu việt, thuận tiện lớn cho mọi lĩnh vực, từ y tế, giáo dục, đến văn hoá… Thứ 2 là “mở cửa” cho việc huy động nguồn lực, nhất là nguồn lực tư nhân. Sự tham gia của tư nhân không chỉ góp phần gia tăng nguồn lực đầu tư cho hạ tầng, mà còn thúc đẩy tiến độ, chất lượng và hiệu quả chung của các dự án. Bản thân các DN họ rất nhanh nhạy, nhưng họ cần có đủ thông tin và biết được đủ các chính sách hỗ trợ, rồi họ sẽ tự đề xuất cần giúp gì.