Doanh nghiệp có thể áp dụng một trong ba phương pháp trích khấu hao là Đường thẳng; Số dư giảm dần có điều chỉnh và Số lượng, khối lượng sản phẩm phù hợp nhất với điều kiện sử dụng từng loại phương pháp khấu hao. Mọi tài sản cố định đi thuê nếu không thoả mãn các quy định nêu trên được coi là tài sản cố định thuê hoạt động. Do đó, tại thời điểm lập Báo cáo tài chính, kế toán chỉ được ghi nhận chi phí khấu hao được trừ theo nguyên giá 1,6 tỷ.

Phối hợp với Cục Tài chính/BQP trong việc thẩm định dự toán, phương án phân bổ chi đầu tư cho các dự án và chi đầu tư phát triển khác cho các doanh nghiệp sản xuất quốc phòng. Chúng tôi cập nhật thường xuyên các văn bản pháp luật về kế toán, thuế, lao động và lĩnh vực liên quan khác cho khách hàng. Với TSCĐ vô hình là quyền sử dụng đất (có thời hạn) thì thời gian khấu hao là thời gian được sử dụng đất. Tất cả TSCĐ hiện có của doanh nghiệp đều phải trích khấu hao, trừ một số tài sản.

Mỗi TSCĐ phải được phân loại, đánh số và có thẻ riêng; được theo dõi chi tiết theo từng đối tượng ghi TSCĐ và được phản ánh trong sổ theo dõi TSCĐ. Phần mềm ERP của BRAVO với phần hệ quản lý tài sản đáp ứng tốt được các yêu cầu về mặt công nghệ và nghiệp vụ. Mọi TSCĐ trong doanh nghiệp phải có bộ hồ sơ riêng (gồm biên bản giao nhận TSCĐ, hợp đồng, hoá đơn mua TSCĐ và các chứng từ, giấy tờ khác có liên quan). Mỗi TSCĐ phải được phân loại, đánh số và có thẻ riêng, được theo dõi chi tiết theo từng đối tượng ghi TSCĐ và được phản ánh trong sổ theo dõi TSCĐ. TSCĐ không được quản lý, theo dõi, hạch toán trong sổ sách kế toán của doanh nghiệp.

Tài chính – kế toán Phương pháp khấu hao đường thẳng – cách tính và… Trong các phương pháp khấu hao, khấu hao đường thẳng là phương pháp được… Giảm do TSCĐ, BĐSĐT thanh lý, nhượng bán, điều động cho doanh nghiệp khác, góp vốn đầu tư vào đơn vị khác. Nếu doanh nghiệp trích khấu hao cho từng tháng thì lấy số khấu hao phải trích cả năm chia cho 12 tháng. Như TSCĐ thuộc sở hữu của doanh nghiệp theo quy định hiện hành. + Công ty mẹ các Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty, công ty do nhà nước nắm giữ từ 51% vốn điều lệ trở lên do các Bộ ngành, Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập.

TSCĐ của đơn vị sử dụng vào hoạt động sản xuất, kinh doanh dịch vụ, góp vốn liên doanh, liên kết mà không hình thành pháp nhân mới hoặc cho thuê theo quy định của pháp luật để phải trích khấu hao TSCĐ. Thời hạn nộp đăng ký phương pháp trích khấu hao TSCĐ được quy định như thế nào? Sau đây, Hãng Kiểm toán ES-GLOCAL xin gửi tới các bạn những chia sẻ liên quan đến một số vấn đề về TSCĐ và khấu hao tài sản cố định trong doanh nghiệp.

Phương pháp khấu hao TSCĐ hữu hình phải được xem xét lại theo định kỳ, thường là cuối năm tài chính, nếu có sự thay đổi đáng kể trong cách thức sử dụng tài sản để đem lại lợi ích cho doanh nghiệp thì được thay đổi phương pháp khấu hao và mức khấu hao tính cho năm hiện hành và các năm tiếp theo. Thời gian để tính khấu hao tài sản cố định (thời điểm chính thức đưa tài sản cố định vào quá trình sản xuất). D) Định kỳ báo cáo Bộ trưởng Bộ Quốc phòng tình hình thu, nộp và sử dụng nguồn thu khấu hao tài sản cố định theo quy định. Trên đây, chúng tôi vừa chia sẻ tới bạn đọc bài viết về một số vấn đề về TSCĐ và khấu hao tài sản cố định trong doanh nghiệp. Nếu có vướng mắc hay cần hỗ trợ các bạn có thể liên hệ đến ĐLT Tín Tâm Việt để được tư vấn miễn phí và hỗ trợ nhanh chóng. Khi trích khấu hao tài sản cố định, TUYỆT ĐỐI phải tuân thủ đúng khung thời gian khấu hao tài sản cố định bên trên.

Do vậy, thu nhập từ hoạt động thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu và quyền phân phối bán buôn hàng hóa (hoạt động thương mại) phát sinh tại các địa bàn ưu đãi thuế (hàng hóa được mua, bán với các doanh nghiệp nằm trong địa bàn ưu đãi thuế) được hưởng ưu đãi thuế TNDN theo quy định. Bộ phận sử dụng TSCĐ có nhiệm vụ phải kiểm tra tình trạng của của tài sản. Trong trường hợp tài sản bị hư hỏng hoặc hết thời gian khấu hao thì cần phải lập giấy báo gửi lên trưởng bộ phận.

Với các dư nợ COVID được cơ cấu đến cuối năm 2020, thì chúng tôi thu hồi đến 95%. Ảnh hưởng COVID-19 của năm 2020 nó sẽ không nặng nề như năm 2021, MB cố gắng chỉ 10% dư nợ được cơ cấu trong giai đoạn COVID năm 2021 là nợ xấu. “Để nâng cao chất lượng tín dụng, bản chất của nó không phải chỉ câu chuyện thu hồi nợ mà nó là quá trình xuyên suốt từ lựa chọn ngành nghề/lĩnh vực cho vay, lựa chọn doanh nghiệp tốt, quá trình giám sát/kiểm tra việc sử dụng vốn đúng mục đích.

Họ là những lãnh đạo liền trước và sau Đổi mới năm 1986, những người “có khát vọng”, được cách mạng thử thách và biết chuẩn bị một thế hệ kế tục “con đường” của mình… Những nỗ lực và “sự hy sinh” của họ được thúc đẩy vì lợi ích chung, vì người dân hay dân tộc, xuất phát từ tình yêu, tình đoàn kết, hay những biểu hiện của lòng vị tha. Động cơ thúc đẩy này trong công cuộc giải phóng dân tộc và trong những hoàn cảnh khó khăn, hiểm nghèo đóng vai trò thiết yếu đến mức mà những phẩm chất trên được coi là cao quý và họ đã xứng đáng với sự thừa nhận của xã hội và thường được ca ngợi bởi uy tín. Họ phải rà soát xem mặt hàng nào được giảm thuế, mặt hàng nào không và tính toán lại giá với mức thuế 8% với mặt hàng thuộc diện được giảm thuế VAT. Chính vì vậy, Tổng cục Thuế vừa có công điện yêu cầu cục trưởng cục thuế chỉ đạo các phòng, các chi cục thuế cần hướng dẫn, hỗ trợ, kiểm tra, giám sát việc giảm thuế VAT về giảm 2% thuế suất thuế VAT. Để tạo thuận lợi cho khách hàng, nhà hàng đã xuất hóa đơn 8% hết và chấp nhận bù phần chênh lệch với mặt hàng có thuế suất thuế VAT là 10%. Chuyện cùng người mua hàng, nhưng có mặt hàng được giảm thuế còn 8%, có mặt hàng vẫn là 10% phải xuất hóa đơn thế nào đang gây đau đầu các DN.

Do phía Trung Quốc càng ngày càng siết chặt các điều kiện tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm đối với hàng nông sản xuất khẩu của Việt Nam sang Trung Quốc, vì vậy, Hải quan Lạng Sơn cũng đã tuyên truyền và khuyến cáo các doanh nghiệp, tư thương cần quan tâm đến chất lượng hàng hóa, về tiêu chuẩn đóng gói bao bì để truy xuất nguồn gốc. Trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế hiện nay, khu vực tư nhân có thể trở thành một trong những động lực của nền kinh tế. Do vậy, khu vực này cần các gói hỗ trợ để tăng cường năng lực quản lý, xây dựng chiến lược phát triển doanh nghiệp, ứng dụng công nghệ mới, tiếp cận thị trường… nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh.

Trường hợp doanh nghiệp thuê đất thì tiền thuê đất được phân bố dần vào chi phí kinh doanh, không ghi nhận là TSCĐ vô hình. Quyền sử dụng đất lâu dài là TSCĐ vô hình đặc biệt, không được triết khấu hao. Khấu hao nhanh tài sản cố định (TSCĐ) là phương pháp trích khấu hao TSCĐ với mức cao để thu hồi vốn nhanh hơn khi đầu tư vào TSCĐ đó. Phương pháp này giúp doanh nghiệp có thể thu hồi vốn nhanh để đổi mới công nghệ nhằm tăng hiệu quả kinh doanh.

Để biết rõ thời điểm nào mới chính xác, hãy quay lại câu hỏi “tại sao phải trích khấu hao”? Theo các quan điểm kế toán hiện đại, thì nguyên tắc chi phối việc trích khấu hao là nguyên tắc phù hợp . Theo nguyên tắc này, chi phí của tài sản bỏ ra để sản xuất ra sản phẩm của kỳ nào phải “phù hợp” với doanh thu do tài sản đó tạo ra trong kỳ đó.

  • Tài sản cố định là tất cả những tài sản của doanh nghiệp có giá trị lớn, có thời gian sử dụng, luân chuyển, thu hồi trên 1 năm hoặc trên 1 chu kỳ kinh doanh (nếu chu kỳ kinh doanh lớn hơn hoặc bằng 1 năm).
  • Tuy nhiên, các tài sản này chỉ được ghi nhận là TSCĐ hữu hình nếu nguyên giá của chúng và các tài sản có liên quan không vượt quá tổng giá trị có thể thu hồi từ các tài sản đó và các tài sản khác có liên quan.
  • Trên cơ sở Phương án thay đổi thời gian trích khấu hao tài sản cố định đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt, trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày được phê duyệt Phương án, doanh nghiệp phải thông báo với cơ quan thuế trực tiếp quản lý để theo dõi, quản lý.
  • Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi.
  • Ông Nguyễn Tiến Đạt, Tổng Giám đốc Công ty du lịch AZA Travel tự nhận doanh nghiệp của mình nằm trong số 2% số công ty lữ hành quốc tế không phải đóng cửa một ngày nào trong suốt hai năm diễn ra đại dịch Covid-19.

+ Công suất sử dụng thực tế bình quân tháng trong năm tài chính không thấp hơn 100% công suất thiết kế. Sử dụng nội dung ở trang này và dịch vụ tại EMC có nghĩa là bạn đồng ý với Thỏa thuận sử dụng và Chính sách bảo mật của chúng tôi. Việc trích khấu hao được bắt đầu từ ngày TSCĐ tăng và thôi trích khi TSCĐ giảm.

Doanh nghiệp không được tiếp tục tính khấu hao đối với những TSCĐ hữu hình đã khấu hao hết giá trị nhưng vẫn còn sử dụng vào hoạt động sản xuất, kinh doanh. Số lần tính khấu hao tài sản phụ thuộc vào giá trị và thời gian sử dụng của tài sản đó. Khi tài sản hết giá trị và thời gian sử dụng sẽ không được tính khấu hao. Bạn tham khảo khung thời gian tính khấu hao tài sản cố định theo bảng phía dưới. C) Trường hợp trong hợp đồng thuê tài sản (bao gồm cả thuê hoạt động và thuê tài chính) quy định bên đi thuê có trách nhiệm sửa chữa tài sản trong thời gian thuê thì chi phí sửa chữa TSCĐ đi thuê được phép hạch toán vào chi phí hoặc phân bổ dần vào chi phí kinh doanh nhưng thời gian tối đa không quá 3 năm.

(ĐCSVN)- Giảm thuế giá trị gia tăng xuống 8%; Miễn, giảm tiền sử dụng đất cho người có công; Chỉ được trở lại vị trí công tác sau khi có kết luận không tham nhũng; Quy định mới về cấp, đổi thẻ nhà báo… là những chính sách mới có hiệu lực từ tháng 2. Công ty liên doanh, liên kết khi nhận tài sản của nhà đầu tư phải ghi tăng vốn đầu tư của chủ sở hữu và tài sản nhận được theo giá thoả thuận giữa các bên. Trong măn 1995, Bộ Tài chính nghiên cứu, sửa đổi mức trích khấu hao cơ bản theo hướng khuyết khích khấu hao nhanh để các doanh nghiệp có điều kiện hiện đại hoá và đổi mới công nghệ. Ảnh hưởng của việc tăng, giảm khấu hao TSCĐ đến kết quả sản xuất kinh doanh và nguồn vốn trả nợ các tổ chức tín dụng.

Chúng tôi có nhiều chuyên viên tư vấn giàu kinh nghiệm với tinh thần trách nhiệm cao luôn tận tâm phục vụ quý khách. Mức trích khấu hao hàng tháng được tính bằng số khấu hao phải trích cả năm chia cho 12 tháng. Mức trích khấu hao trung bình hàng tháng sẽ được tính bằng cách lấy số khấu hao phải trích cả năm chia cho 12 tháng. Ê từ năm tài chính mà cơ quan, người có thẩm quyền xác định giá trị đánh giá lại.

Đại sứ nhấn mạnh qua kinh nghiệm hỗ trợ thành công các nhà đầu tư Ấn Độ thành lập công viên dược phẩm tại Việt Nam, việc thành lập thể nhân của doanh nghiệp Việt Nam tại Ấn Độ là hết sức cần thiết. TTO – Hàng loạt sản phẩm, dịch vụ bắt đầu được giảm thuế giá trị gia tăng xuống còn 8% theo quy định, giúp người tiêu dùng mua sắm tiết kiệm hơn ngay đầu năm mới. Bà Phạm Thị Minh Hiền – phó vụ trưởng Vụ Chính sách (Tổng cục Thuế) – cho biết theo nghị định số 15 quy định chính sách miễn giảm thuế, từ ngày 1-2 đến ngày 31-12, một số mặt hàng dịch vụ sẽ được giảm thuế giá trị gia tăng từ 10% xuống còn 8%. Từ ngày 15-2, Grab đã thực hiện điều chỉnh mức thuế suất VAT áp dụng cho các dịch vụ di chuyển là 8% theo đúng quy định của nghị định 15. Cả chục ngày nay, hai kế toán của công ty chia nhau ra đọc và tra cứu nghị định này, thậm chí phải đi hỏi cả cán bộ thuế nhưng DN cũng chưa chắc chắn xuất hóa đơn VAT ở mức thuế suất 8% hay 10%. Giá trị hao mòn TSCĐ, BĐSĐT tăng do trích khấu hao TSCĐ, BĐS đầu tư.

Bản quyền © thuộc Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam

Phần khấu hao chênh lệch tương ứng với phần nguyên giá lớn hơn được tập hợp lên chỉ tiêu trên Tờ khai quyết toán TNDN. Mọi hợp đồng thuê tài sản cố định nếu không thoả mãn bất kỳ điều kiện nào trong 4 điều kiện trên được coi là tài sản cố định thuê hoạt động. Khấu hao là việc định giá, tính toán, phân bố một cách có hệ thống giá trị của tài sản do sự hao mòn tài sản sau một khoảng thời gian sử dụng. Thực hiện theo quy định tại các văn bản pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp. Có góp vốn, điều chuyển khi chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi loại hình và tài sản này có đánh giá lại theo quy định thì doanh nghiệp nhận tài sản này được tính vào chi phí hoặc phân bổ dần vào chi phí được trừ theo giá đánh giá lại.

Tỉ lệ gia tăng chủ yếu đến từ cho vay tiêu dùng và thẻ tín dụng, đây là đối tượng chịu tác động mạnh nhất trong bối cảnh kinh tế khó khăn. Riêng tại Châu Âu, tỉ lệ nợ xấu lại giảm do họ bán, thanh lý rất nhiều nợ xấu. Tại Châu Á, tỉ lệ nợ xấu đồng loạt tăng từ Hàn Quốc, ASIAN 5 hay Trung Quốc. Theo ông, đây là xu thế tất yếu trong bối cảnh kinh tế khó khăn, sản xuất đình trệ và thu nhập của người dân giảm. B) Rà soát, sửa đổi, bổ sung quy định về tổ chức, hoạt động của các quỹ tài chính Nhà nước ngoài ngân sách nhằm nâng cao tính minh bạch, hiệu quả hoạt động của quỹ; sắp xếp lại các quỹ có nguồn thu, nhiệm vụ chi trùng với ngân sách Nhà nước hoặc không còn phù hợp.

Các chi phí phát sinh không thỏa mãn điều kiện trên phải được ghi nhận là chi phí sản xuất, kinh doanh trong kỳ. Nhiều đơn vị khi lập dự toán chưa xuất phát từ nhu cầu thực tế dẫn đến khi mua tài sản về sử dụng không hiệu quả, để tồn kho gây lãng phí. Mặc dù Chính phủ và Bộ Tài chính có những văn bản quy định rất chặt chẽ về quy định mua sắm và quản lý tài sản nhưng hình thức đấu thầu vẫn còn phổ biến, từ đó dẫn đến tiêu cực như nâng khống giá hoặc thay đổi chủng loại để thu lợi bất chính, chưa thực sự quan tâm đến chất lượng tài sản. Hiện nay, hành lang pháp lý quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước (chủ yếu là tài sản cố định – TSCĐ) tại các cơ quan, đơn vị đã được quy định khá đầy đủ. Nguyên giá tài sản cố định hữu hình được tài trợ, được biếu, được tặng, do phát hiện thừa là giá trị theo đánh giá thực tế của Hội đồng giao nhậnhoặc tổ chức định giá chuyên nghiệp. Khấu hao TSCĐ trong DN là việc kế toán tính toán, phân bổ giá trị tài sản cố định sau một thời gian sử dụng do hao mon.

Giá trị còn lại của thuê tài chính không thuộc đối tượng chịu thuế GTGT. Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn. Tôi khẳng định mọi hành động của Luật sư Nguyễn Văn Thành trong vụ việc của tôi đều rất hợp lý, hiệu quả; qua đó thể hiện năng lực và kỹ năng rất tốt của Luật sư.

Như vậy, một tài sản giá trị lớn với nhiều linh kiện phức tạp sẽ ngốn không ít thời gian lắp đặt chạy thử, có khi phải đến hàng tháng trời. Do đó, việc “nhỡ tay” trích trước một vài tháng khấu hao sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến báo cáo tài chính của doanh nghiệp. Đó là không kể, có những tài sản lại được cấu thành từ nhiều bộ phận riêng biệt, hoạt động tách rời và có thời gian sử dụng hữu ích khác nhau. Trong các trường hợp như vậy, sự cẩn trọng được đòi hỏi cao hơn bao giờ hết. A) Doanh nghiệp sản xuất quốc phòng thực hiện báo cáo quyết toán thu, nộp khấu hao tài sản cố định cùng với Báo cáo quyết toán tài chính năm theo mẫu biểu tại Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư này.

Doanh nghiệp chọn phương pháp khấu hao giảm dần theo thời gian nếu doanh thu được tạo ra thấp hơn những năm đầu sử dụng TSCĐ trong suốt thời gian sử dụng hữu ích của tài sản. Trong trường hợp nếu công suất hoặc nguyên giá của TSCĐ có thay đổi, doanh nghiệp phải xác định lại mức trích khấu hao của TSCĐ. Mức tính khấu hao cho năm cuối cùng của thời gian sử dụng TSCĐ được xác định là hiệu số giữa nguyên giá TSCĐ và số khấu hao luỹ kế đã thực hiện đến năm trước năm cuối cùng của TSCĐ đó. Thanh toán mọi hoạt động mua, bán, chuyển nhượng cổ phần và phần vốn góp và nhận cổ tức của nhà đầu tư nước ngoài đều phải được thực hiện thông qua tài khoản vốn của nhà đầu tư đó mở tại ngân hàng ở Việt Nam, trừtrường hợp thanh toán bằng tài sản.

Doanh nghiệp phải thực hiện việc quản lý đối với những tài sản cố định đã khấu hao hết; nhưng vẫn tham gia vào hoạt động kinh doanh như những TSCĐ thông thường. Giá trị phải khấu hao của TSCĐ được phân bổ một cách có hệ thống trong thời gian sử dụng hữu ích của chúng. Phương pháp khấu hao phải phù hợp với lợi ích kinh tế mà tài sản đem lại cho doanh nghiệp.

Vào những năm cuối, mức khấu hao năm xác định theo phương pháp số dư giảm dần bằng hoặc thấp hơn mức khấu hao tính bình quân giữa giá trị còn lại và số năm sử dụng còn lại của tài sản cố định, thì kể từ năm đó mức khấu hao được tính bằng giá trị còn lại của tài sản cố định chia cho số năm sử dụng còn lại của tài sản cố định. Mức trích khấu hao cơ bản tài sản cố định trong doanh nghiệp Nhà nước được thực hiện theo quy định của Nhà nước. Tài sản cố định là tất cả những tài sản của doanh nghiệp có giá trị lớn, có thời gian sử dụng, luân chuyển, thu hồi trên 1 năm hoặc trên 1 chu kỳ kinh doanh (nếu chu kỳ kinh doanh lớn hơn hoặc bằng 1 năm). Chi phí về bằng phát minh, bằng sáng chế, bản quyền tác giả, mua bản quyền tác giả, nhận chuyển giao công nghệ…