D) Chào bán cho dưới một trăm nhà đầu tư đã được xác định. Luật doanh nghiệp 2014có hiệu lực ngày 01 tháng 07 năm 2015. Trên đây là một số quy định chung nhằm mục đích tham khảo của Tư vấn LTL. Trong hệ thống bảo hiểm xã hội, bảo hiểm hưu trí là chế độ dành cho những người không còn tham gia quan hệ lao động nữa vì vậy chế độ này rất cần thiết và không thể thiếu được.

Luật Doanh nghiệp 2014 cũng đưa ra một số trường hợp không được là thành viên của công ty hợp danh tại Khoản 2 Điều 13. Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị hoặc thành viên Ban kiểm soát được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên quy định tại Điều lệ công ty. Trường hợp có từ hai ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau hoặc lựa chọn theo tiêu chí theo quy chế bầu cử hoặc Điều lệ công ty. Hồ sơ, trình tự, thủ tục và điều kiện chào bán cổ phần thực hiện theo quy định có liên quan của pháp luật về chứng khoán. Theo quy định tại điểm c khoản 2 Điều 53 của Luật Doanh nghiệp, tất cả thành viên, người đại diện thành viên dự họp phải ký vào biên bản họp Hội đồng thành viên.

Chủ tịch Hội đồng thành viên có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế. Văn phòng đại diện là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp, có nhiệm vụ đại diện theo ủy quyền cho lợi ích của doanh nghiệp và bảo vệ các lợi ích đó. G) Tên riêng của doanh nghiệp đề nghị đăng ký chỉ khác với tên riêng của doanh nghiệp cùng loại đã đăng ký bởi từ “miền Bắc”, “miền Nam”, “miền Trung”, “miền Tây”, “miền Đông” hoặc từ có ý nghĩa tương tự. Đặt tên trùng hoặc tên gây nhầm lẫn với tên của doanh nghiệp đã đăng ký được quy định tại Điều 42 của Luật này. 22. H) Các quyền khác theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty.

Thực tế cho thấy, nếu không có sự hiện diện thể nhân tại Ấn Độ, doanh nghiệp Việt Nam thường khó tìm kiếm được đối tác lớn uy tín và thường bị thua thiệt trong các vụ việc tranh chấp thương mại. ASCS, vốn điều lệ chưa tới 60 tỷ, từng trong diện phải tái cơ cấu, sắp thành một trong những công ty chứng khoán có quy mô vốn cao nhất thị trường. Trên đây, chúng tôi đã gửi tới Quý khách hàng bài viết với chủ đề công ty tư nhân là gì? Trường hợp có bất cứ thắc mắc nào liên quan tới vấn đề này, Quý khách hàng đừng ngần ngại liên hệ với chúng tôi để được giải đáp thắc mắc. Hình thức doanh nghiệp này không được phát hành cổ phiếu hay bất cứ loại chứng khoán nào để huy động vốn cũng là một nhược điểm.

Để mọi người Việt Nam đều có thể tiếp cận và sử dụng dịch vụ pháp lý. Trong phạm vi bài viết này, Luật Hồng Bàng xin chia sẻ với Quý độc giả một số vấn đề liên quan đến chế độ chịu trách nhiệm trong công ty hợp danh. B) Nghị quyết và biên bản họp thông qua hợp đồng hợp nhất của các công ty bị hợp nhất.

Bản sao Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của các thành viên. Kinh doanh các ngành, nghề cấm đầu tư kinh doanh; kinh doanh ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện khi chưa đủ các điều kiện kinh doanh theo quy định của Luật đầu tư hoặc không bảo đảm duy trì đủ điều kiện kinh doanh trong quá trình hoạt động. Trong một số trường hợp đặc biệt, Tòa án có thẩm quyền có quyền chỉ định người đại diện theo pháp luật trong quá trình tố tụng tại Tòa án. Chịu trách nhiệm trước pháp luật và khách hàng về số lượng, chất lượng, điều kiện cung ứng và giá, phí sản phẩm, dịch vụ cung ứng.

Ý kiến của Bạn sẽ được xem xét trước khi đưa lên trang web, phù hợp với Nguyên tắc sử dụng của RFA. Ý kiến của Bạn sẽ không xuất hiện ngay lập tức. RFA không chịu trách nhiệm về nội dung các ý kiến.

Trường hợp chấm dứt tư cách thành viên của thành viên bị hạn chế hoặc bị mất năng lực hành vi dân sự thì phần vốn góp của thành viên đó được hoàn trả công bằng và thỏa đáng. Trong thời hạn 02 năm, kể từ ngày chấm dứt tư cách thành viên hợp danh theo quy định tại điểm a và điểm c khoản 1 Điều này thì người đó vẫn phải liên đới chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình đối với các khoản nợ của công ty đã phát sinh trước ngày chấm dứt tư cách thành viên. Sau khi chấm dứt tư cách thành viên, nếu tên của thành viên bị chấm dứt đã được sử dụng làm thành một phần hoặc toàn bộ tên công ty thì người đó hoặc người thừa kế, người đại diện theo pháp luật của họ có quyền yêu cầu công ty chấm dứt việc sử dụng tên đó. Các thành viên hợp danh phải liên đới chịu trách nhiệm vô hạn đối với hoạt động kinh doanh của công ty nên mức độ rủi ro về vốn trong quá trình của các thành viên hợp danh là rất cao. Chính vì vậy, trong nền kinh tế thị trường như hiện nay, hầu hết các nhà kinh doanh đều lựa chọn thành lập loại hình công ty Trách nhiệm hữu hạn hoặc công ty cổ phần.

Lợi thế bất ngờ của thị trường hôm nay chính là phiên đáo hạn phái sinh. Bên Long thuận lợi là mức thanh khoản có phần thấp mấy ngày qua cho thấy nhu cầu bán đang giảm. Do đó nhiều cổ phiếu vốn hóa lớn có lực cản nhẹ, lôi kéo giá khá dễ dàng.

Trường hợp sau khi thành lập, có các phát sinh ảnh hưởng đến tình hình tài chính và thời hạn cam kết góp vốn, doanh nghiệp phải thực hiện làm thủ tục điều chỉnh giảm vốn điều lệ theo quy định. So với 3 loại hình doanh nghiệp còn lại, việc không cho phép tổ chức làm chủ sở hữu trong công ty hợp danh và doanh nghiệp tư nhân cũng là 1 hạn chế, khiến nhiều cá nhân, tổ chức không mấy mặn mà khi lựa chọn thành lập 2 loại hình doanh nghiệp này. Chịu trách nhiệm trong phạm vi phần vốn góp vào công ty. Trong kinh doanh, nếu công ty hợp danh gặp khó khăn, thua lỗ, thành viên góp vốn cũng chỉ chịu trách nhiệm đến hết phần vốn đã góp vào công ty. Trường hợp công ty giải thể hoặc phá sản mà tài sản còn lại của công ty không đủ để trả nợ, thành viên góp vốn không phải dùng tài sản riêng để trả nợ thay cho công ty. Hội đồng thành viên của Công ty hợp danh sẽ bao gồm tất cả các thành viên.

Cơ quan đăng ký kinh doanh phải thông báo tình trạng doanh nghiệp đang làm thủ tục giải thể trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp ngay sau khi nhận được quyết định giải thể của doanh nghiệp. Kèm theo thông báo phải đăng tải quyết định giải thể và phương án giải quyết nợ (nếu có). Doanh nghiệp có quyền tạm ngừng kinh doanh nhưng phải thông báo bằng văn bản về thời điểm và thời hạn tạm ngừng hoặc tiếp tục kinh doanh cho Cơ quan đăng ký kinh doanh chậm nhất 15 ngày trước ngày tạm ngừng hoặc tiếp tục kinh doanh. Quy định này áp dụng trong trường hợp doanh nghiệp tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo. Báo cáo có thể gồm hoặc không gồm các thông tin từ công ty con đó, nhưng phải có giải trình cần thiết để tránh hiểu nhầm hoặc hiểu sai lệch. Các công ty con có cùng một công ty mẹ là doanh nghiệp có sở hữu ít nhất 65% vốn nhà nước không được cùng nhau góp vốn thành lập doanh nghiệp theo quy định của Luật này.

Chỉ có tổ chức được Chính phủ ủy quyền và cổ đông sáng lập được quyền nắm giữ cổ phần ưu đãi biểu quyết. Ưu đãi biểu quyết của cổ đông sáng lập chỉ có hiệu lực trong 03 năm, kể từ ngày công ty được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Sau thời hạn đó, cổ phần ưu đãi biểu quyết của cổ đông sáng lập chuyển đổi thành cổ phần phổ thông.

So với Luật Doanh nghiệp 2014, thêm trường hợp “có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi” và “chấp hành hành phạt tù hoặc bị Tòa án cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định theo quy định của pháp luật”. Riêng, luật sư doanh nghiệp. Hỗ trợ khách hàng tối đa, trở thành một địa chỉ đáng tin cậy của mọi cá nhân, tổ chức. Được chia một phần giá trị tài sản còn lại tương ứng với tỉ lệ góp vốn vào công ty khi công ty giải thể hoặc phá sản. Người đại diện theo pháp luật là cá nhân thực hiện các…

Trường hợp này, người đại diện theo pháp luật vẫn phải chịu trách nhiệm về việc thực hiện quyền và nghĩa vụ đã ủy quyền. Chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của thông tin kê khai trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp và các báo cáo; trường hợp phát hiện thông tin đã kê khai hoặc báo cáo thiếu chính xác, chưa đầy đủ thì phải kịp thời sửa đổi, bổ sung các thông tin đó. Trường hợp có thành viên góp vốn không góp đủ và đứng hạn số vốn đã cam kết thì số vốn chưa góp đủ được coi là khoản nợ của thành viên đó đối với công ty; trong trường hợp này, thành viên góp vốn có liên quan có thể bị khai trừ khỏi công ty theo quyết định của Hội đồng thành viên.

Đây là các điều kiện trong việc công ty hợp danh thực hiện giải thể mà bắt buộc là doanh nghiệp cần phải tiến hành trình báo đến các cơ quan thẩm quyền. Luật Doanh nghiệp năm 2020 không quy định về vấn đề này. Nhưng để phù hợp với tính chất liên kết về nhân thân, vấn đề trình độ chuyên môn, uy tín nghề nghiệp… của các thành viên tham gia vẫn là yếu tố quan trọng khi các thành viên quyết định liên kết thành lập công ty hợp danh. Thứ nhất, thành viên hợp danh của công ty hợp danh bắt buộc phải là cá nhân, không thuộc trường hợp bị cấm theo khoản 2 điều 17 Luật Doanh nghiệp năm 2020 và số lượng các thành viên hợp danh phải ít nhất là 02. Công ty trách nhiệm hữu hạn có từ 11 thành viên trở lên phải thành lập Ban kiểm soát; trường hợp có ít hơn 11 thành viên, có thể thành lập Ban kiểm soát phù hợp với yêu cầu quản trị công ty(Điều 55 LDN 2014). G) Họ, tên, chữ ký của người sở hữu giấy chứng nhận phần vốn góp và của các thành viên hợp danh của công ty.

Các chuyên gia cho rằng, những quy định này sẽ tác động lớn đến đời sống kinh tế – xã hội và thị trường bất động sản. Ở châu Á – Thái Bình Dương , quá trình chuyển dịch tiếp tục diễn ra trong năm 2021 với việc mọi người trực tuyến để truy cập các dịch vụ bị gián đoạn do ngừng hoạt động thực tế vì đại dịch Covid-19. Tại Việt Nam, đã có thêm 8 triệu người tiêu dùng kỹ thuật số mới kể từ khi bắt đầu đại dịch, trong đó hơn một nửa đến từ các khu vực không phải thành phố lớn. Năm 2021, tổng số lượng tìm kiếm trên Google tăng 37% so với trước đại dịch. Tìm kiếm gia tăng vẽ nên bức tranh cho thấy nhiều người mới không chỉ bước chân vào thế giới trực tuyến mà còn nỗ lực tích hợp kỹ thuật số vào lối sống của họ.

H) Các nghĩa vụ khác theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty. Công ty hợp danh là sự kết hợp được uy tín của nhiều cá nhân nên dễ dàng tạo được niềm tin với đối tác và khách hàng. Văn Thiệu , “Vì sao công ty hợp danh chưa đi vào cuộc sống”, Tạp chí Pháp lý, số 4/2002, tr. Bổ sung quy định về Chứng chỉ lưu ký không có quyền biểu quyết.

Vậy tại sao công ty hợp danh lại được ít người lựa chọn? Điều này sẽ được Luật Hồng Phúc giải đáp trong bài viết dưới đây. Thành viên góp vốn chỉ chịu trách nhiệm trong phạm vi số vốn góp vào công ty, thành viên hợp danh chịu trách nhiệm liên đới và vô hạn về những khoản nợ của công ty. Quản lý, điều hành hoạt động của công ty, tiến hành triệu tập, tổ chức họp và ký các nghị quyết của Hội đồng thành viên. Ngoài ra còn có quyền phân công công việc và là mắt xích kết nối các thành viên hợp danh trong công ty.

Trường hợp vắng mặt hoặc không đủ năng lực để thực hiện các quyền và nghĩa vụ của mình, thì Chủ tịch Hội đồng thành viên ủy quyền bằng văn bản cho một thành viên thực hiện các quyền và nghĩa vụ của Chủ tịch Hội đồng thành viên theo nguyên tắc quy định tại Điều lệ công ty. Trường hợp không có thành viên được ủy quyền thì một trong số các thành viên Hội đồng thành viên triệu tập họp các thành viên còn lại bầu một người trong số các thành viên tạm thời thực hiện quyền và nghĩa vụ của Chủ tịch Hội đồng thành viên theo nguyên tắc đa số quá bán. D) Yêu cầu Tòa án hủy bỏ nghị quyết của Hội đồng thành viên trong thời hạn 90 ngày, kể từ ngày kết thúc họp Hội đồng thành viên, nếu trình tự, thủ tục, điều kiện cuộc họp hoặc nội dung nghị quyết đó không thực hiện đúng hoặc không phù hợp với quy định của Luật này và Điều lệ công ty. Quyết định về vấn đề khác không quy định tại khoản 3 Điều này được thông qua nếu được ít nhất hai phần ba tổng số thành viên hợp danh tán thành; tỷ lệ cụ thể do Điều lệ công ty quy định.

Công ty hợp danh, thành viên hợp danh, thành viên góp vốn. Sau khi nhận được giấy phép thành lập, công ty hợp danh phải khắc mẫu dấu doanh nghiệp. Pháp luật quy định con dấu của công ty hợp danh bao gồm dấu được làm tại cơ sở khắc dấu hoặc dấu dưới hình thức chữ ký số theo quy định về giao dịch điện tử. Theo đó thành viên hợp danh sẽ không được làm chủ một doanh nghiệp tư nhân khác nếu không được thành viên hợp danh khác đồng ý. Vì vậy, nếu bạn muốn trở thành chủ của một doanh nghiệp tư nhân thì phải thuyết phục các thành viên hợp danh khác trong công ty đồng ý. Thành viên hợp danh không được quyền nhân danh cá nhân hoặc nhân danh người khác thực hiện kinh doanh cùng ngành, nghề kinh doanh của công ty hợp danh.

Người đại diện theo ủy quyền chịu trách nhiệm trước chủ sở hữu, thành viên, cổ đông ủy quyền do vi phạm các nghĩa vụ quy định tại Điều này. Chủ sở hữu, thành viên, cổ đông ủy quyền chịu trách nhiệm trước bên thứ ba đối với trách nhiệm phát sinh liên quan đến quyền và nghĩa vụ được thực hiện thông qua người đại diện theo ủy quyền. 21. Phần vốn góp là tổng giá trị tài sản của một thành viên đã góp hoặc cam kết góp vào công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh.

Đồng thời, bổ sung về quyền biểu quyết đối với cổ phần phổ thông đã được lưu ký để phát hành Chứng chỉ ký quỹ không có quyền biểu quyết. Một số TTHC về đăng ký doanh nghiệp không còn phù hợp, không cần thiết, tạo gánh nặng chi phí, thời gian cho doanh nghiệp. Uy tín của công ty trước đối tác phần nào bị ảnh hưởng bởi chế độ trách nhiệm hữu hạn. Doanh nghiệp tư nhân tạo sự tin tưởng cho đối tác, khách hàng bởi chế độ trách nhiệm vô hạn.

Ngoài ra, khi xu thế hiện nay là các nhà đầu tư luôn muốn mở rộng hợp tác để san sẻ rủi ro kinh doanh thì các loại hình doanh nghiệp một chủ sở hữu càng trở nên yếu thế và rất khó cạnh tranh với các loại hình công ty có nhiều chủ sở hữu. Thứ hai. Thành viên hợp danh không được nhân danh cá nhân hoặc nhân danh người khác kinh doanh cùng ngành, nghề kinh doanh của công ty để tư lợi hoặc phục vụ lợi ích của tổ chức, cá nhân khác. Vì tính đối nhân nên thành viên hợp danh sẽ nhân danh công ty khi thực hiện các hoạt động kinh doanh của công ty. Đồng thời, các thành viên công ty phải thực hiện đúng cam kết góp vốn trong thời hạn quy định 90 ngày kể từ khi có giấy phép kinh doanh.

  • Với những mô hình công ty có sự tổ chức cao, quy mô lớn thì việc triển khai tại Việt Nam dường như không mấy phù hợp.
  • Kể từ khi đại dịch xảy ra, các giao dịch tiền mặt đã giảm ở Việt Nam trong khi giao dịch ví điện tử tăng 1,3 lần, cho thấy sự chuyển hướng lớn sang thanh toán kỹ thuật số.
  • Điểm này cũng làm cho thành viên của công ty hợp danh khác hẳn với thành viên của các loại hình công ty khác.
  • Theo quy định tại Khoản 3 Điều 54 Luật Doanh nghiệp 2020, Công ty TNHH Hai thành viên phải có ít nhất một người đại diện theo pháp luật là người giữ một trong các chức danh là Chủ tịch Hội đồng thành viên hoặc Giám đốc hoặc Tổng giám đốc.
  • Kết luận thanh tra của Cục Bổ trợ tư pháp đã phát hiện Công ty đấu giá hợp danh Đông Á ban hành quy chế cuộc đấu giá có nội dung không đúng.

Có ý kiến cho rằng, thuế thu nhập cá nhân hiện nay đang ưu ái đối với người nước ngoài đang làm việc tại Việt Nam khi được khấu trừ một số chi phí trước khi tính thuế, trong khi đó người Việt cũng sinh sống tại Việt Nam thì không. Ngoài ra, nhiều doanh nghiệp khác cũng đang vô tư mượn hình ảnh giới thiệu, chào bán sản phẩm được chế biến từ “quốc bảo” sâm Ngọc Linh. Bốn người tại Bộ Ngoại giao bị cáo buộc có hành vi “trục lợi cá nhân” là Nguyễn Thị Hương Lan (48 tuổi, Cục trưởng Lãnh sự), Đỗ Hoàng Tùng (42 tuổi, Phó Cục Lãnh sự), Lê Tuấn Anh (40 tuổi, Chánh văn phòng Cục Lãnh sự) và Lưu Tuấn Dũng (35 tuổi, Phó phòng Bảo hộ công dân Cục Lãnh sự). Giá trị thương hiệu Phân Bón Cà Mau không chỉ được khẳng định trên góc độ sản phẩm mà còn là sự quan tâm phụng sự đến cộng đồng, địa phương và xã hội trong suốt hơn 10 năm qua và sẽ luôn tiếp tục phát triển trong tương lai. Chương trình do Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Ngân hàng Thế giới, Tổ chức Tài chính Quốc tế và Liên minh Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam tổ chức. Hãng Bloomberg đưa tin đồng nhân dân tệ của Trung Quốc ngày càng trở nên phổ biến trong hoạt động thanh toán toàn cầu.

Nhiều người dùng than phiền vì tài khoản ngân hàng bị trừ phí SMS Banking cao đột biến. Đã có kẻ gian lợi dụng thông tin này để liên hệ nhằm mục đích xấu. Công đoàn công ty chưa phát huy vai trò của mình trong nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của người lao động. Người lao động không biết ai có thể lắng nghe, giải đáp những thắc mắc của mình nên mới phải đình công. Năm 2021, nhiều công nhân không nhận được tiền hỗ trợ Covid-19 của tổ chức công đoàn dù đã nộp danh sách. Cũng theo ghi nhận của PV, tại khu đất đấu giá khu chăn nuôi, xã Đồng Tháp xuất hiện nhan nhản thông tin rao bán, chuyển nhượng các lô đất trúng đấu giá.

Trường hợp chủ sở hữu, thành viên, cổ đông công ty là tổ chức cử nhiều người đại diện theo ủy quyền thì phải xác định cụ thể phần vốn góp, số cổ phần, cho mỗi người đại diện. Trường hợp chủ sở hữu, thành viên, cổ đông công ty không xác định phần vốn góp, số cổ phần tương ứng cho mỗi người đại diện theo ủy quyền, phần vốn góp, số cổ phần sẽ được chia đều cho số lượng người đại diện theo ủy quyền. Trong điều hành hoạt động kinh doanh của công ty, thành viên hợp danh phân công nhau đảm nhiệm các chức danh quản lý và kiểm soát công ty. Khi một số hoặc tất cả thành viên hợp danh cùng thực hiện một số công việc kinh doanh thì quyết định được thông qua theo nguyên tắc đa số. Thành viên hợp danh không được làm chủ doanh nghiệp tư nhân hoặc thành viên hợp danh của công ty hợp danh khác, trừ trường hợp được sự nhất trí của các thành viên hợp danh còn lại. “Thành viên hợp danh không được làm chủ doanh nghiệp tư nhân hoặc thành viên hợp danh của công ty hợp danh khác, trừ trường hợp được sự nhất trí của các thành viên hợp danh còn lại.

Tuy nhiên, theo pháp luật doanh nghiệp Việt Nam, tư cách thương nhân thuộc về công ty hợp danh, các thành viên chỉ là các đồng chủ sở hữu trong công ty có quyền và nghĩa vụ tương ứng với tư cách thành viên và phần vốn góp của mình. Như vậy, khi xem xét hai quy định trên, dù Luật doanh nghiệp 2014 có quy định về việc chuyển quyền sở hữu tài sản góp vốn cho công ty. Tuy nhiên, Luật doanh nghiệp 2014 cũng quy định về việc chịu trách nhiêm vô hạn đối với các nghĩa vụ của công ty.

Luật công ty của các nước quy định về loại hình này, nhưng không nằm trong khái niệm “công ty hợp danh” mà là một trong hai loại công ty đối nhân cơ bản. Một ngày sau ngày bế mạc họp Đại hội đồng cổ đông, đại diện cơ quan đăng ký kinh doanh hoặc cơ quan nhà nước quản lý về đầu tư phải có báo cáo bằng văn bản về kết quả giám sát cuộc họp, gửi cho công ty và đồng thời lưu trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp của công ty. Báo cáo phải có nhận định về tính hợp pháp của trình tự, thủ tục tiến hành họp.

Là loại hình công ty, trong đó các thành viên cùng nhau tiến hành hoạt động thương mại dưới một hãng chung và cùng liên đới chịu trách nhiệm vô hạn về mọi khoản nợ của công ty. Còn được gọi là công ty góp danh là loại hình đặc trưng của công ty đối nhân. Trong công ty hợp danh, Hội đồng thành viên là cơ quan quyết định cao nhất, bao gồm tất cả thành viên hợp lại. Trường hợp có thành viên góp vốn không góp đủ và đúng hạn số vốn đã cam kết thì số vốn chưa góp đủ được coi là khoản nợ của thành viên đó đối với công ty.

Về vấn đề này, văn bản của Bộ Xây dựng do ông Hoàng Anh Tuấn – Phó Cục trưởng Cục Kinh tế Xây dựng (Bộ Xây dựng) nêu rõ, pháp luật về hợp đồng xây dựng không có quy định điều chỉnh giá vật liệu chủ yếu trong trường hợp có biến động bất thường do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19. Chính vì vậy, Bộ không có cơ sở để hướng dẫn điều chỉnh giá vật liệu do biến động bất thường như kiến nghị của UBND tỉnh Đồng Tháp tại văn bản số 475. Theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2014, công ty hợp danh không được quyền phát hành bất cứ loại chứng khoán nào để huy động vốn.

Các cổ đông phải thanh toán đủ số cổ phần đã đăng ký mua trong thời hạn 90 ngày, kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, trừ trường hợp Điều lệ công ty hoặc hợp đồng đăng ký mua cổ phần quy định một thời hạn khác ngắn hơn. Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm giám sát, đôn đốc thanh toán đủ và đúng hạn các cổ phần các cổ đông đã đăng ký mua. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên là doanh nghiệp do một tổ chức hoặc một cá nhân làm chủ sở hữu (sau đây gọi là chủ sở hữu công ty); chủ sở hữu công ty chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của công ty trong phạm vi số vốn điều lệ của công ty. Công ty hợp danh có tư cách pháp nhân cho nên có sự phân biệt giữa tài sản của doanh nghiệp với tài sản của cá nhân các thành viên tham gia góp vốn. Tuy nhiên trách nhiệm của các thành viên hợp danh đối với công ty là vô hạn.

Mở tài khoản ngân hàng của doanh nghiệp, đăng ký mẫu 08 tài khoản ngân hàng với cơ quan thuế, đăng ký nộp thuế điện tử . Thành viên góp vốn không được tham gia vào việc điều hành công ty. Nhiệm kỳ Kiểm soát viên không quá 05 năm và có thể được bổ nhiệm lại nhưng không quá 02 nhiệm kỳ liên tục tại công ty đó. Trường hợp Ban kiểm soát chỉ có 01 Kiểm soát viên thì Kiểm soát viên đó đồng thời là Trưởng Ban kiểm soát và phải đáp ứng tiêu chuẩn của Trưởng Ban kiểm soát.

Sự thay đổi của KS Securities là một ví dụ. Sau gần một năm “đổi chủ”, quy mô vốn điều lệ của họ tăng lên gần 10 lần, đạt hơn 1.000 tỷ đồng tính tới cuối năm 2021. Kết quả kinh doanh của công ty này cũng vượt xa thời điểm trước khi về tay Sunshine Group. Năm trước, tổng doanh thu hoạt động của KS Securities đạt hơn 600 tỷ đồng, so với mức 8 tỷ của năm 2020.

Hoạt động sáp nhập công ty hiện nay đang diễn ra rất phổ biến, đây là một trong những hình thức tập trung kinh tế mà nhiều doanh nghiệp vẫn đang áp dụng để phát triển, mở rộng hoạt động. Là một trong số các loại hình công ty đang tồn tại, liệu công ty hợp danh có thể sáp nhập không, trình tự thủ tục như thế nào? Để giải đáp những vướng mắc về sáp nhập công ty hợp danh, mời quý khách hàng cùng theo dõi bài viết sau đây của ACC.

Bộ Xây dựng đã có công văn gửi UBND tỉnh Đồng Tháp trả lời kiến nghị hỗ trợ các doanh nghiệp hoạt động xây dựng trên địa bàn tỉnh. Vì vậy, hiểu biết về luật pháp Ấn Độ, tập quán thương mại và các thông tin thị trường Ấn Độ là yêu cầu bắt buộc để làm ăn kinh doanh lâu dài với đối tác thương mại quan trọng này, nhằm đưa thương mại song phương nhanh chóng vượt mức 15 tỷ USD và hướng tới các mục tiêu tham vọng hơn. “Việc có thêm công ty chứng khoán sẽ giúp VPBank mở rộng dịch vụ, không nhằm cạnh tranh thị phần, số lượng”, ông Nguyễn Đức Vinh, Tổng giám đốc VPBank nói trong buổi gặp các chuyên gia phân tích tuần trước.