Tuy số lượng DN được tiếp cận nguồn vốn sản xuất, kinh doanh có tăng lên, nhưng lượng DN được tiếp cận nguồn vốn ưu đãi còn rất hạn chế. Định kỳ hàng năm báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, các cơ quan liên quan tình hình hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa của địa phương. Giao đơn vị đầu mối tư vấn, hướng dẫn hộ kinh doanh đăng ký chuyển đổi thành doanh nghiệp quy định tại Nghị định này. Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội có trách nhiệm chủ trì hướng dẫn việc hỗ trợ đào tạo nghề cho lao động làm việc trong doanh nghiệp nhỏ và vừa quy định tại khoản 2 Điều 14 Nghị định này. Ng doanh thu của năm không quá 100 tỷ đồng hoặc tổng nguồn vốn không quá 50 tỷ đồng, nhưng không phải là doanh nghiệp siêu nhỏ theo quy định tại khoản 1 Điều này.

Doanh nghiệp nhỏ và vừa được cấp bảo lãnh tín dụng tại Quỹ bảo lãnh tín dụng doanh nghiệp nhỏ và vừa theo quy định. Trung Quốc đang hợp tác với các nước châu Á để tăng cường sử dụng đồng nội tệ, so với đô la Mỹ trong thương mại, đầu tư, nhằm tránh tác động lan toả từ các nền kinh tế lớn khi thắt chặt tiền tệ. Doanh nghiệp vay vốn được tổ chức tín dụng thẩm định và quyết định cho vay theo quy định của pháp luật về cho vay của tổ chức tín dụng. Hỗ trợ tối đa 50% giá trị hợp đồng tư vấn chuyển giao công nghệ phù hợp với doanh nghiệp nhưng không quá 100 triệu đồng/hợp đồng/năm/doanh nghiệp. Bố trí nguồn lực đối ứng để tiếp nhận, phối hợp và tổ chức thực hiện có hiệu quả nguồn lực hỗ trợ.

Số tiền bù giá được trừ vào số tiền thuê đất hoặc được hỗ trợ từ ngân sách địa phương. Một bất cập nữa là, chưa quy định thống nhất các tổ chức kinh tế hợp tác và các tổ chức đại diện HTX trong một luật chung. Nhiều tổ hợp tác hoạt động kinh tế, đông thành viên, được hưởng chính sách hỗ trợ của nhà nước như các HTX nhưng không phải đăng ký thành lập, không thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật HTX mà theo Bộ luật Dân sự, gây khó khăn trong quản lý nhà nước và thiếu định hướng phát triển. Đối tượng Liên đoàn HTX tồn tại phổ biến trên thế giới nhưng chưa được quy định trong Luật HTX ở nước ta, chưa phù hợp với xu hướng phát triển của phong trào HTX trên thế giới. Doanh nghiệp nhỏ và vừa căn cứ vào mẫu quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này để tự xác định và kê khai quy mô là doanh nghiệp siêu nhỏ hoặc doanh nghiệp nhỏ hoặc doanh nghiệp vừa và nộp cho cơ quan, tổ chức hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Thông báo v/v tổ chức cuộc thi viết tìm hiểu Pháp luật về đất đai. Miễn, giảm thuế TNDN có thời hạn theo pháp luật về thuế TNDN. Là sản phẩm online, thời gian qua 90% nhân sự làm tại nhà, 10% làm “3 tại chỗ” ở trụ sở. Hãy đăng nhập hoặc đăng ký Thành viên Pro tại đây để xem toàn bộ văn bản tiếng Anh. Ngày 17/2, ngành y tế Lào Cai ghi nhận 933 trường hợp mắc Covid-19 mới, tăng 164 trường hợp so với ngày 16/2. Đây là số ca ghi nhận mắc Covid-19 mới trong ngày cao nhất từ khi có dịch đến nay.

Từ khi khởi nghiệp đến nay, tôi sử dụng rất nhiều dịch vụ tư vấn luật, tôi đặc biệt hài lòng với dịch vụ mà LawKey cung cấp cho IDJ Group. Chúc cho LawKey ngày càng phát triển và là đối tác quan trọng lâu dài của IDJ Group. Sau 2 năm thực thi, Luật Hỗ trợ DNNVV chưa tạo được nhiều tác động tích cực đến cộng đồng DN. Trong đó, 2 lĩnh vực tác động lớn và trực tiếp tới hoạt động sản xuất, kinh doanh của DN là chính sách cho thuê đất và thuế thì có rất ít DN được thụ hưởng. D) Miễn phí cung cấp thông tin, truyền thông về kết nối mạng lưới khởi nghiệp sáng tạo, thu hút đầu tư từ các quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo.

Tổng hợp, đề xuất của các doanh nghiệp về Chương trình hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa hàng năm và theo giai đoạn, gửi Sở Tư pháp tổng hợp, báo cáo UBND thành phố. Bố trí nguồn lực, huy động sự tham gia của các doanh nghiệp trong việc nâng cao khả năng tiếp cận pháp lý của doanh nghiệp trên địa bàn thành phố. Các doanh nghiệp nhỏ và vừa chủ động tìm hiểu, tiếp cận thông tin về các chương trình, đề án, kế hoạch hỗ trợ doanh nghiệp doanh nghiệp nhỏ và vừa của các Bộ, ngành trung ương, các hiệp hội và địa phương để đề xuất nhu cầu hỗ trợ phù hợp với nhu cầu của doanh nghiệp. Tăng cường đầu tư và ứng dụng công nghệ thông tin; nâng cao chất lượng, trình độ quản trị doanh nghiệp; hoàn thiện quy trình sản xuất, nâng cao chất lượng sản phẩm nhằm đáp ứng các tiêu chuẩn tham gia chuỗi cung ứng của các đối tác lớn, đặc biệt là khả năng tham gia vào chuỗi cung ứng mang tính toàn cầu. Doanh nghiệp nhỏ trong lĩnh vực thương mại và dịch vụ sử dụng lao động có tham gia bảo hiểm xã hội bình quân năm không quá 50 người và tổng doanh thu của năm không quá 100 tỷ đồng hoặc tổng nguồn vốn của năm không quá 50 tỷ đồng, nhưng không phải là doanh nghiệp siêu nhỏ.

Cần phải tăng cường nỗ lực hợp tác giữa cơ quan Chính phủ và cộng đồng doanh nghiệp trong cả việc định hình các chính sách và tổ chức thực thi chính sách. C) Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa. Số lao động sử dụng có tham gia bảo hiểm xã hội là toàn bộ số lao động do doanh nghiệp quản lý; sử dụng và trả lương; trả công tham gia bảo hiểm xã hội theo pháp luật về bảo hiểm xã hội. Doanh nghiệp hoạt động dưới 01 năm, tổng nguồn vốn xác định dựa vào bảng cân đối kế toán cuối quý liền kề tính tới thời điểm doanh nghiệp đăng ký hưởng hỗ trợ. Số lao động sử dụng có tham gia bảo hiểm xã hội là toàn bộ số lao động do doanh nghiệp quản lý, sử dụng và trả lương, trả công tham gia bảo hiểm xã hội theo pháp luật về bảo hiểm xã hội. Ngoài các nội dung hỗ trợ riêng theo quy mô doanh nghiệp siêu nhỏ, doanh nghiệp nhỏ và doanh nghiệp vừa quy định chi tiết tại Nghị định này, các nội dung hỗ trợ chung cho doanh nghiệp nhỏ và vừa được áp dụng cho cả doanh nghiệp siêu nhỏ, doanh nghiệp nhỏ và doanh nghiệp vừa đáp ứng điều kiện hỗ trợ quy định tại Nghị định này.

Để DN thực sự tiếp cận các chính sách, văn bản pháp luật, các cam kết quốc tế có hiệu quả thì cần phải thay đổi hình thức tổ chức xây dựng mạng lưới tư vấn pháp luật cho DN tại các địa phương có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn và đặc biệt khó khăn. Theo đó, Bộ Tư pháp phấn đấu 80% số lượng DNNVV tiếp cận được hỗ trợ pháp lý từ mạng lưới tư pháp luật. Theo quy định của pháp luật hiện hành thì Doanh nghiệp nhỏ và vừa được phân theo quy mô bao gồm doanh nghiệp siêu nhỏ, doanh nghiệp nhỏ, doanh nghiệp vừa. Doanh nghiệp siêu nhỏ, doanh nghiệp nhỏ và doanh nghiệp vừa được xác định theo lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản; công nghiệp và xây dựng; thương mại và dịch vụ.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, không khí lạnh đang di chuyển xuống nước ta và dự báo từ chiều nay (18/02) sẽ ảnh hưởng đến một số nơi ở vùng núi phía Bắc của Bắc Bộ, sau đó, sẽ ảnh hưởng đến các nơi khác ở Bắc Bộ,… Lãnh đạo tỉnh Bình Định trân quý những tình cảm mà Chủ tịch nước dành cho vùng đất Bình ĐịnhChủ tịch nước cũng đề nghị Bình Định phát triển công nghiệp chế biến, chế tạo gắn với thế mạnh địa phương, nhất là các khu công nghiệp lớn như Becamex VSIP Bình Định. Cùng với đó là phát triển dịch vụ cảng biển logistics, nông nghiệp công nghệ cao và chuyển từ số lượng sang chất lượng, Bình Định cũng cần chuyển biến trong thu hút đầu tư, vừa chú ý thu hút “chim đầu đàn”, “sếu lớn”, dự án lớn, nhưng cũng phải lưu tâm đến doanh nghiệp nhỏ và vừa. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việcVề thăm và làm việc với tỉnh Bình Định, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc biểu dương những kết quả và mục tiêu của tỉnh Bình Định đề ra trong năm 2022.

Các tỉnh Bắc Kạn, Vĩnh Phúc, Thanh Hóa, Thừa Thiên Huế… ban hành chính sách hỗ trợ giá thuê mặt bằng cho DNNVV hoạt động tại các khu, cụm công nghiệp. Nghị định quy định hỗ trợ tối đa 50% chi phí thử nghiệm sản phẩm mới tại các đơn vị, tổ chức thử nghiệm sản phẩm hàng hóa nhưng không quá 30 triệu đồng/năm/doanh nghiệp; hỗ trợ tối đa 50% giá trị hợp đồng tư vấn hoàn thiện sản phẩm mới, dịch vụ mới, mô hình kinh doanh mới, công nghệ mới không quá 50 triệu đồng/hợp đồng/năm/doanh nghiệp… Trong các loại hình sản xuất kinh doanh ở nước ta hiện nay doanh nghiệp nhỏ và vừa có sức lan tỏa trong mọi lĩnh vực của đời sống kinh tế – xã hội. Chính sự có mặt của đội ngũ những người quản lý này cùng với khả năng, trình độ, nhận thức của họ về tình hình thị trường và khả năng nắm bắt cơ hội kinh doanh sẽ tác động lớn đến hoạt động của từng doanh nghiệp vừa và nhỏ.

C) Bản sao chứng từ nộp lệ phí môn bài, các loại thuế và khoản nộp ngân sách nhà nước khác (nếu có), tờ khai thuế trong thời hạn 01 năm trước khi chuyển đổi. Kê khai thuế và nộp thuế môn bài với chi cục thuế nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính. Cá nhân, doanh nghiệp hoàn tất hồ sơ theo quy định và nộp trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện hoặc gửi Email đến Phòng Đăng ký Kinh doanh.

Hỗ trợ thuế cho DNNVV là chính sách hỗ trợ cơ bản và tất cả DNNVV đều mong muốn được tiếp cận. Vì thế, tại khoản 1 quy định DNNVV được áp dụng có thời hạn mức thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp thấp hơn mức thuế suất thông thường áp dụng cho doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp. Đối với các doanh nghiệp siêu nhỏ được áp dụng các thủ tục hành chính thuế và chế độ kế toán đơn giản theo quy định của pháp luật về thuế, kế toán (khoản 2). Việc giảm thuế thu nhập doanh nghiệp cho DNNVV có thể làm giảm nguồn thu ngân sách trong thời gian ngắn hạn, nhưng về dài hạn sẽ giúp các DNNVV nâng cao năng lực tích lũy, năng lực cạnh tranh. Đối với trường hợp công ty bạn có số lao động tham gia bảo hiểm xã hội bình quân năm không quá 10 người, tổng doanh thu của năm chỉ khoảng 8 tỷ đồng nhưng tổng nguồn vốn của công ty thì hơn 3 tỷ đồng, thì được xác định thuộc trường hợp thứ nhất. Nên doanh nghiệp của bạn được xác định là doanh nghiệp siêu nhỏ.

Do vậy, để Luật Hỗ trợ DNNVV triển khai có hiệu quả, các cấp, các ngành cần nghiên cứu, bổ sung nguồn vốn cho thực thi chính sách. Trong đó, quan tâm nhiều hơn tới đối tượng DNNVV có yếu tố công nghệ, có phương án sản xuất, kinh doanh khả thi và thị trường bền vững. Quản trị TTTS là một quá trình lâu dài và phải bồi tụ liên tục, nhưng các doanh nghiệp nhỏ và vừa ở Việt Nam không cô độc trong quá trình đó. Chúng ta đã có hành lang pháp lý, chính sách hỗ trợ và hơn hết, chính những ý tưởng sáng tạo của các doanh nghiệp nhỏ và vừa sẽ giúp họ mở ra cánh cửa thị trường của chính mình. Phân biệt đối xử, gây chậm trễ, phiền hà, cản trở, sách nhiễu đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa, tổ chức, cá nhân hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa. Tổ chức thực hiện, giám sát, đánh giá tình hình thực hiện Đề án hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa.

TPO – Tại “Diễn đàn Kết nối Doanh nghiệp kiều bào, thúc đẩy thương mại và đầu tư ngành nông nghiệp” mới đây, sau khi lắng nghe hơn 3 tiếng đồng hồ những chia sẻ, đóng góp tâm huyết của các kiều bào, Bộ trưởng Lê Minh Hoan đã gửi gắm những tâm tư, kỳ vọng đến bà con. TPO – Là một trong số các tỉnh thành được Thủ tướng cho phép đón tiếp khách quốc tế đến Việt Nam, TPHCM đã chuẩn bị sẵn sàng các phương án vừa mang lại sự an toàn trước dịch COVID-19 cho du khách vừa mang đến những tour du lịch hấp dẫn. Ngày 17/2, đại diện hãng hàng không Vietnam Airlines ở Nhật Bản đã xác nhận thông tin cảnh sát nước sở tại đã bắt giữ nghi phạm đe dọa bắn rơi máy bay của hãng hàng không này hồi đầu tháng 1. Tổ chức chương trình kỷ niệm thành lập công ty sẽ giúp…

C) Tiến hành chuyển nhượng vốn đầu tư cho nhà đầu tư tư nhân trong thời hạn 05 năm kể từ thời điểm góp vốn đầu tư. Việc chuyển nhượng vốn đầu tư được thực hiện theo quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp. Cơ sở ươm tạo doanh nghiệp nhỏ và vừa (sau đây gọi là cơ sở ươm tạo) là cơ sở cung cấp các điều kiện về hạ tầng kỹ thuật, nguồn lực và dịch vụ cần thiết cho các tổ chức, cá nhân hoàn thiện ý tưởng kinh doanh, phát triển doanh nghiệp trong giai đoạn mới thành lập. Đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi. Bảo vệ môi trường, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu. Tăng cường thông tin, tuyên truyền, nâng cao hiệu quả công tác dân vận, tạo đồng thuận xã hội.

Thêm nữa, có tới 50 địa phương còn trông chờ vào bầu sữa ngân sách. Mình thật sự cảm ơn đội ngũ công ty luật và dịch vụ kế toán LawKey về độ nhiệt tình và tốc độ làm việc. Tôi rất an tâm và tin tưởng khi làm việc với LawKey, đặc biệt là được chủ tịch Hà trực tiếp tư vấn. Tôi rất hài lòng về chất lượng dịch vụ tại LawKey – Chìa khóa pháp luật. Các bạn là đội ngũ luật sư, chuyên gia kế toán và tư vấn viên nhiệt thành, đầy bản lĩnh với nghề nghiệp.

Đại dịch Covid-19 kéo dài đã có ảnh hưởng, tác động tiêu cực đến sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp nhỏ và vừa. Vì vậy, việc hỗ trợ cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh khắc phục khó khăn, đồng thời có những giải pháp ứng biến linh hoạt để tồn tại và phát triển đã được cấp ủy, chính quyền và ngành chức năng đặc biệt quan tâm. Ngoài ra, Nghị định quy định mức hỗ trợ cụ thể đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo; doanh nghiệp nhỏ và vừa tham gia cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị. Xây dựng dự toán ngân sách để thực hiện chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trong dự toán ngân sách nhà nước trình Quốc hội xem xét, quyết định theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước. Trường hợp cụm công nghiệp do doanh nghiệp làm chủ đầu tư; chủ đầu tư hướng dẫn các doanh nghiệp công nghiệp làm thủ tục thuê lại đất theo quy định của pháp luật về đất đai đồng thời tiến hành giao mốc giới, diện tích đất công nghiệp để triển khai thực hiện dự án. Theo điều khoản của luật, DNNVV sẽ được bố trí quỹ đất cho thuê phát triển sản xuất, kinh doanh tại các khu, cụm công nghiệp, với mức giá hỗ trợ cấp bù từ ngân sách hoặc miễn giảm tiền thuê có thời hạn.

Thủ tướng Chính phủ vừa ký công điện 1127/CĐ-TTg chỉ đạo ứng phó lũ lớn ở Đồng bằng sông Cửu Long và mưa lũ tại Bắc Bộ. 2 nhân vật trọng yếu vừa được bầu giữ chức Chủ tịch HĐQT và Trưởng Ban Kiểm soát tại Eximbank nhiệm kỳ mới, đều là đại diện và được sự ủng hộ từ 2 nhóm cổ đông có mối quan hệ với nhau. Đào Ngọc Nghiêm cho rằng cần có công cụ thể chế mạnh mẽ hơn vì chỉ có quyết tâm là không đủ. Ghi rõ nguồn “Tạp chí Công Thương” khi phát hành từ Website này. Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi. Thông báo cho tôi khi Văn bản bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực.

  • QUYẾT ĐỊNH Phê duyệt và công bố “Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp Huyện và Sở, ngành tỉnh Sơn…
  • + Lợi dụng chức vụ, quyền hạn để làm trái quy định của pháp luật về hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa.
  • Tuy nhiên, vẫn còn những bất cập cần được khắc phục, nhằm tiến tới xây dựng mô hình HTX hiệu quả.
  • Định kỳ hàng năm báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, các cơ quan liên quan tình hình hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa của địa phương.

Dự thảo luật có 20 trang với 38 điều nhưng không thể làm được gì, thậm chí còn làm khó DNNVV nếu được ban hành. Của năm không quá 3 tỷ đồng hoặc tổng nguồn vốn không quá 3 tỷ đồng. Công ty CP may xuất nhập khẩu Sma Vina Việt – Hàn (TP Hòa Bình) hoạt động ổn định, giải quyết việc làm cho nhiều lao động địa phương. Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Đồng Nai đang tiến hành xác minh, xử lý đối với các trường hợp sử dụng ghe vận chuyển cát trái phép. UBND tỉnh Đắk Lắk đã đề nghị đình chỉ ngay việc thi công công trình đường Trường Sơn Đông đoạn đi qua tỉnh Đắk Lắk, trên đất rừng chưa được quyết định chủ trương chuyển đổi mục đích sử dụng rừng.

TPO – Sau Tết Nguyên đán, ngư dân vùng bãi ngang Hà Tĩnh ra khơi trúng đậm cá đục, thu tiền triệu mỗi ngày. VnEconomy không chịu trách nhiệm nội dung các trang ngoài. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Phù hợp để học tập, nghiên cứu vì được tự do sửa đổi theo ý thích.

Trong đó, đối với hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo bao gồm các tiêu chí xác định doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo; Phương thức lựa chọn doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo để hỗ trợ; Nội dung hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo. Chủ trì hướng dẫn các nội dung hoạt động hỗ trợ về công nghệ; tư vấn; phát triển nguồn nhân lực cho doanh nghiệp nhỏ và vừa; hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo, doanh nghiệp nhỏ và vừa tham gia cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị và nội dung quản lý các hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa theo quy định tại Nghị định này. Việc khuyến khích, hỗ trợ phát triển các doanh nghiệp nhỏ và vừa là giải pháp quan trọng để thực hiện các chiến lược phát triển kinh tế – xã hội, nhằm đảm bảo cho sự phát triển bền vững của nền kinh tế nước ta. Trong đó, việc hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi từ hộ kinh doanh, khởi nghiệp sáng tạo, tham gia cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị là nội dung quan trọng.

Các nhà đầu tư cho DNNVV khởi nghiệp sáng tạo được miễn, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp có thời hạn đối với thu nhập từ khoản đầu tư vào DNNVV khởi nghiệp sáng tạo theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp (khoản 3). Ngoài ra, những doanh nghiệp thuộc dạng nhỏ và vừa được chuyển đổi từ mô hình hộ kinh doanh hay doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo; doanh nghiệp nhỏ và vừa tham gia cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị sẽ được hưởng thêm nhiều hỗ trợ đặc biệt khác. Nhất là với những doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo và doanh nghiệp nhỏ và vừa tham gia cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị sẽ được cho vay, tài trợ bởi quỹ phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa do Thủ tướng Chính phủ thành lập.

Về mức hỗ trợ, ông Tuất tính theo dự thảo, mỗi DN được hỗ trợ khoảng 10 triệu đồng. “Số tiền này quá nhỏ, chỉ bằng 2 vé máy bay đi lại giữa Hà Nội và Sài Gòn” – ông Tuất nêu và đề nghị phải bỏ ngay từ “hỗ trợ”, vì những DN chân chính thấy bị xúc phạm. Luật giao Chính phủ quy định chi tiết Điều này (khoản 2). Luật giao Chính phủ quy định chi tiết Điều này (khoản 3). Đóng góp cao trong tổng sản phẩm quốc nội của quốc gia hoặc địa phương. TPO – Về việc test sàng lọc trước khi đến lớp, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn khẳng định không nên có quy định mọi học sinh phải test trước khi đến trường gây lãng phí.

Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa sử dụng nguồn lực ngoài nhà nước do các tổ chức, cá nhân tài trợ được thực hiện theo quy định của các tổ chức, cá nhân đó, không trái với quy định của pháp luật. Mọi hoạt động đều dựa trên nguyên tắc bình đẳng, cùng phát triển, theo quy định của pháp luật. Nghị định quy định việc hỗ trợ công nghệ, thông tin, tư vấn và phát triển nguồn nhân lực; hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi từ hộ kinh doanh, doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo, doanh nghiệp nhỏ và vừa tham gia cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị.

Lựa chọn các doanh nghiệp có giải thưởng cấp quốc gia, quốc tế về khởi nghiệp sáng tạo hoặc sản phẩm, dự án về đổi mới sáng tạo; được cấp văn bằng bảo hộ đối với sáng chế; được cấp giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học công nghệ, giấy chứng nhận doanh nghiệp công nghệ cao, doanh nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Luật Toàn Quốc rất tự hào vì đã nhận được hàng triệu lời cảm ơn của khách hàng khi sử dụng dịch vụ tư vấn pháp luật qua tổng đài. Luật Toàn Quốc cam kết sẽ dùng toàn bộ kiến thức pháp luật mình có để tư vấn tốt nhất có thể cho quý khách hàng. Luật Toàn Quốc xin chân thành cảm ơn sự đồng hành của khách hàng trong suốt thời gian qua. Số lao động sử dụng có tham gia bảo hiểm xã hội bình quân năm được tính bằng tổng số lao động sử dụng có tham gia bảo hiểm xã hội của tất cả các tháng trong năm trước liền kề chia cho 12 tháng. Như vậy, doanh nghiệp có quy mô nhỏ và vừa có đầy đủ các đặc điểm của một doanh nghiệp; như có tài sản riêng, có trụ sở giao dịch hợp pháp; và được thành lập theo quy định của pháp luật.

Sử dụng nguồn lực hỗ trợ không đúng mục đích đã cam kết. Ghi rõ nguồn “Cổng Thông tin điện tử tỉnh Khánh Hòa” hoặc “” khi bạn phát hành lại thông tin từ Website này. + Được hưởng ưu đãi trong lựa chọn nhà thầu theo quy định của pháp luật về đấu thầu. Thành lập công ty kinh doanh trò chơi điện tử có vốn nước…

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước cũng cho biết thêm tổng số tiền giảm phí ngành ngân hàng năm 2021 đến với người dân khoảng 1.600 tỷ đồng. Tính cả năm 2020 thì con số này lên tới hơn 2.000 tỷ đồng. Theo thống kê, 80% giá trị giao dịch thanh toán cá nhân trên kênh điện tử đã được miễn phí. Năm 2022, Ngân hàng Nhà nước tiếp tục chỉ đạo các tổ chức tín dụng tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp trong việc tiếp cận tín dụng, đáp ứng nhu cầu hợp pháp của khách hàng. Chuyên gia phân tích của Công ty Chứng khoán Rồng Việt dự báo có thể năm 2022 áp lực cung cổ phiếu tăng, ảnh hưởng khả năng hấp thụ, dẫn đến thị trường tăng trưởng chậm, sẽ tạo áp lực cho thị trường nếu nhà đầu tư F0 không mạnh mẽ như 2021. Vì vậy, khả năng xác định thời điểm giải ngân và lựa chọn đúng cổ phiếu sẽ mang lại hiệu suất đầu tư tốt hơn chứ không phải là “ăn may”.

Để có thêm các thông tin về Doanh nghiệp vừa và nhỏ là gì? Mời Quý độc giả tiếp tục theo dõi các nội dung chia sẻ tiếp theo của chúng tôi. Theo thống kê hiện nay nước ta có đến khoảng trên 93% trong tổng số doanh nghiệp là doanh nghiệp vừa và nhỏ. Cách xác định doanh nghiệp vừa và nhỏ ra sao là một trong số câu hỏi được đông đảo bạn đọc quan tâm tìm hiểu. Bản quyền © thuộc Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam

“Sức cầu tiêu dùng gia tăng cùng với sự phục hồi kinh tế từ chính sách giảm thuế VAT chính là yếu tố tác động tích cực đến mục tiêu ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát”. Cảnh báo tình trạng mạo danh cơ quan Sở Kế hoạch và Đầu tư, cán bộ phòng Đăng ký kinh doanh để mời… Thông báo công bố, niêm yết thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Kế…

Trường hợp doanh nghiệp cố ý kê khai không trung thực về quy mô để được hưởng hỗ trợ thì phải chịu trách nhiệm trước pháp luật và hoàn trả toàn bộ kinh phí và chi phí liên quan mà doanh nghiệp đã nhận hỗ trợ. Sáng 12/6, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa với 83,5% đại biểu có mặt tán thành. Khi tạm ngừng hoặc giãn tiến độ thực hiện dự án đầu tư đã cam kết, Nhà đầu tư phải thông báo bằng văn bản với cơ quan quản lý nhà nước về đầu tư chậm nhất 15 ngày làm việc trước ngày tạm ngừng hoặc giãn tiến độ. Chậm nhất 15 ngày, cơ quan nhà nước có thẩm quyền phải có văn bản trả lời cho Nhà đầu tư. Về vấn đề tư vấn, các Bộ, cơ quan ngang Bộ, trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình, xây dựng mạng lưới tổ chức, cá nhân cung cấp dịch vụ tư vấn cho DNNVV (sau đây gọi là mạng lưới tư vấn viên). DNNVV được miễn, giảm chi phí tư vấn khi sử dụng dịch vụ tư vấn thuộc mạng lưới tư vấn viên (khoản 2).

Doanh nghiệp siêu nhỏ trong lĩnh vực thương mại và dịch vụ sử dụng lao động có tham gia bảo hiểm xã hội bình quân năm không quá 10 người và tổng doanh thu của năm không quá 10 tỷ đồng hoặc tổng nguồn vốn của năm không quá 3 tỷ đồng. Quyết định xử lý vi phạm đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân vi phạm pháp luật về hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa phải được công bố trên trang thông tin điện tử của cơ quan thực hiện hỗ trợ và Cổng thông tin quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa. D) Doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi từ hộ kinh doanh, doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo, doanh nghiệp nhỏ và vừa tham gia cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị được miễn, giảm phí tư vấn theo quy định tại Chương IV của Nghị định này. Việc hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa sử dụng nguồn lực ngoài Nhà nước do các tổ chức, cá nhân tài trợ được thực hiện theo quy định của tổ chức, cá nhân đó nhưng không được trái quy định của pháp luật.

Doanh nghiệp nhỏ và vừa được áp dụng có thời hạn mức thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp thấp hơn mức thuế suất thông thường áp dụng cho doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp. Ngày 16/2, Liên danh Tập đoàn T&T Group – Tập đoàn YCH và Tổ chức Tài chính Quốc tế – thành viên của nhóm Ngân hàng Thế giới, đã ký kết Thỏa thuận hợp tác phát triển dự án để thu hút tài trợ vốn cho Trung tâm Logistics… Chiều 16/2, tại Hà Nội, Thứ trưởng Lê Công Thành đã chủ trì Hội nghị triển khai các nhiệm vụ trọng tâm năm 2022 của lĩnh vực tài nguyên nước do Cục Quản lý tài nguyên nước phối hợp với Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước Quốc gia, Văn phòng Thường trực Ủy ban sông Mê Công Việt Nam và Viện Khoa học tài nguyên nước đồng tổ chức. Theo ông Phạm Văn Tám, để thực hiện hoàn thành chỉ tiêu năm 2022, ngành Công thương tiếp tục tạo điều kiện cho các nhà đầu tư đã và đang trên địa bàn tỉnh sớm khởi công và đi vào hoạt động. Ghi nhận tại Cần Thơ, sau thời gian khó khăn do ảnh hưởng dịch Covid-19, thời điểm sau Tết Nguyên đán 2022, nhiều doanh nghiệp trên địa bàn thành phố đã phục hồi sản xuất, tăng xuất khẩu hàng hóa và có nhu cầu tuyển dụng lao động. D) Hỗ trợ 100% giá trị hợp đồng tư vấn về xây dựng và phát triển tài sản trí tuệ đối với chỉ dẫn địa lý.

+ Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa không đúng nguyên tắc, đối tượng, thẩm quyền, nội dung, trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật. Lĩnh vực hoạt động của doanh nghiệp nhỏ và vừa được xác định căn cứ vào ngành, nghề kinh doanh chính mà doanh nghiệp đã đăng ký với cơ quan đăng ký kinh doanh. Doanh nghiệp được kinh doanh những ngành nghề không bị cấm; đối với ngành nghề kinh doanh có điều kiện thì doanh nghiệp phải đáp ứng đủ các điều kiện theo quy định. Căn cứ vào điều kiện ngân sách địa phương, UBND cấp tỉnh trình HĐND cùng cấp quyết định giao cho tổ chức tài chính nhà nước của địa phương thực hiện đầu tư vào DNNVV khởi nghiệp sáng tạo.

Với việc triển khai đồng bộ các giải pháp, mặc dù chịu ảnh hưởng tiêu cực bởi dịch COVID-19 nhưng tín dụng toàn nền kinh tế tăng ngay từ đầu năm và cao hơn so cùng kỳ năm 2020, đáp ứng kịp thời nhu cầu vốn của nền kinh tế. Tính đến cuối năm 2021, tín dụng nền kinh tế đã tăng trưởng 13,53% so với cuối năm 2020. Cơ cấu tín dụng tiếp tục chuyển dịch theo hướng tích cực, tập trung vốn cho lĩnh vực sản xuất kinh doanh, nhất là các lĩnh vực ưu tiên theo chủ trương của Chính phủ, tín dụng đối với lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro được quản lý chặt chẽ.

Luật này được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 3 thông qua ngày 12 tháng 6 năm 2017. Doanh nghiệp siêu nhỏ trong lĩnh vực thương mại, dịch vụ có số lao động tham gia bảo hiểm xã hộibình quân năm không quá 10 người và tổng doanh thu của năm không quá 10 tỷ đồng hoặc tổng nguồn vốn không quá 3 tỷ đồng. Doanh nghiệp nhỏ và vừa được miễn phí truy cập thông tin quy định tại khoản 1 Điều 14 Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừatrên Cổng thông tin quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa do Bộ Kế hoạch và Đầu tư quản lý và trang thông tin điện tử của các bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. N, phát triển nguồn nhân lực cho doanh nghiệp nhỏ và vừa; hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi từ hộ kinh doanh có thể thực hiện theo Đề án hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trình cấp có thẩm quyền theo đúng quy định. Doanh nghiệp nhỏ và vừa được miễn phí truy cập thông tin quy định tại khoản 1 Điều 14 Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trên Cổng thông tin quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa do Bộ Kế hoạch và Đầu tư quản lý và trang thông tin điện tử của các bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.