Doanh nghiệp chế xuất chính là doanh nghiệp được thành lập và hoạt động trong khu chế xuất. Doanh nghiệp chế xuất chính là doanh nghiệp chuyên sản xuất sản phẩm để xuất khẩu hoạt động trong khu công nghiệp, khu kinh tế. Doanh nghiệp chế xuất không nằm trong khu chế xuất được ngăn cách với khu vực bên ngoài theo các quy định áp dụng đối với khu phi thuế quan tại pháp luật về thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu. Đầu tiên ngành nghề hoạt động khi đăng ký thành lập doanh nghiệp trong khu chế xuất phải trong nhóm ngành nghề được pháp luật Việt Nam cho phép. Nếu muốn thành lập doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài thì phải có mẫu giấy chứng nhận đầu tư theo quy định của pháp luật cùng các văn bản chứng từ chứng minh dự án đầu tư. Nếu bạn là người Việt và muốn đăng ký thành lập doanh nghiệp chế xuất có vốn trong nước thì chỉ cần có giấy đề nghị đăng ký kinh doanh theo mẫu.

Thẩm quyền tiếp nhận và xử lý hồ sơ thành lập là Ban quản lý các khu công nghiệp, khu kinh tế. Thủ tục hải quan, kiểm tra và giám sát hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu của khu chế xuất, doanh nghiệp chế xuất thực hiện theo pháp luật về hải quan. Trường hợp, doanh nghiệp chế xuất không nằm trong khu chế xuất thì sẽ được ngăn cách với các khu vực bên ngoài theo các quy định pháp luật áp dụng đối với khu phi thuế quan tại về thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu. Việc thành lập doanh nghiệp chế xuất không đơn giản và dễ thực hiện như thành lập các doanh nghiệp thông thường khác. Để thành lập doanh nghiệp chế xuất thì các cá nhân, tổ chức, nhà đầu tư buộc phải đáp ứng các điều kiện nhất định trước khi thực hiện dự án đầu tư kinh doanh của mình.

Tuy nhiên, cũng theo Thông tư 194, trường hợp DNCX được thực hiện quyền kinh doanh XNK thì thủ tục hải quan thực hiện theo hướng dẫn tại Khoản 7, Điều 45, Thông tư 194 mà không thực hiện theo hướng dẫn từ Khoản 1 đến Khoản 6, Điều 45 của Thông tư này. Nó cũng giải thích cách dữ liệu cá nhân của bạn được sử dụng, chia sẻ và bảo vệ, những lựa chọn bạn có liên quan đến dữ liệu cá nhân của mình và cách bạn có thể liên hệ với chúng tôi. B- Hàng hoá xuất khẩu quản lý bằng hạn ngạch, hoặc chỉ tiêu được bán cho doanh nghiệp chế xuất với số lượng, hoặc giá trị phù hợp với hạn ngạch được phân bổ, hoặc chỉ tiêu được giao. Thứ tám, Cán bộ, công nhân viên làm việc trong doanh nghiệp chế xuất khi mang ngoại hối từ nội địa Việt Nam vào doanh nghiệp chế xuất và ngược lại không phải khai báo hải quan.

Bởi trong chữ ký sẽ chứa thông tin của chính chủ, rất khó để giả mạo, bắt chước. Ngoài ra, chữ ký online còn được ứng dụng vào rất nhiều lĩnh vực khác nhau của cuộc sống, đặc biệt là khi công nghệ ngày càng phát triển. Chữ ký số hay còn gọi là chữ được tạo ra bởi cá nhân, tổ chức có nhu cầu sử dụng.

Doanh nghiệp chế xuất thực hiện thông báo phát hành hóa đơn lên cơ quan quản lý có thẩm quyền. Sau khi được cho phép thì tiến hành in, đặt in hóa đơn để sử dụng đúng mục đích. Ba là, doanh nghiệp chế xuất được mua vật liệu xây dựng, văn phòng phẩm, lương thực, thực phẩm, hàng tiêu dùng từ nội địa Việt Nam để xây dựng công trình, phục vụ cho điều hành bộ máy văn phòng và sinh hoạt của cán bộ, công nhân làm việc tại doanh nghiệp. Doanh nghiệp được mở trong khu chế xuất sẽ được hưởng rất nhiều ưu đãi, vì vậy mà thu hút rất nhiều nhà đầu tư. Sau đây Luật Hồng Phúc sẽ giới thiệu đến quý khách hàng những điều kiện cần thiết để thành lập doanh nghiệp trong khu chế xuất.

Địa chỉ công ty phải nằm trong lãnh thổ Việt Nam và cấm sử dụng địa chỉ giả. Doanh nghiệp cần phải tiến hành đăng ký mua chữ ký số online để phục vụ mục đích đóng thuế cũng như nộp tờ khai thuế trực tuyến, online. Nếu là nhà đầu tư nước ngoài thì phải báo cáo về năng lực tài chính của doanh nghiệp. Trong quá trình sử dụng, chúng tôi luôn hoan nghênh mọi ý kiến góp ý của Quý độc giả để Cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật được hoàn thiện. Chữ ký số được cho là phương pháp giao dịch khá an toàn và thuận tiện cho người dùng hiện nay.

Một là, khu chế xuất, doanh nghiệp chế xuất được áp dụng quy định đối với khu vực hải quan riêng, khu phi thuế quan trừ các quy định riêng áp dụng đối với khu phi thuế quan thuộc khu kinh tế cửa khẩu. Doanh nghiệp chế xuất được quy định trong Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc trong văn bản của cơ quan đăng ký đầu tư có thẩm quyền trong trường hợp không phải thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. Cơ quan đăng ký đầu tư có trách nhiệm lấy ý kiến cơ quan hải quan có thẩm quyền về khả năng đáp ứng điều kiện kiểm tra, giám sát hải quan trước khi cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc xác nhận bằng văn bản cho nhà đầu tư. Là doanh nghiệp chuyên sản xuất hàng xuất khẩu, thực hiện các dịch vụ cho sản xuất hàng xuất khẩu và hoạt động xuất khẩu được thành lập và hoạt động theo quy định của Chính phủ về doanh nghiệp chế xuất.

Hoặc thành lập chi nhánh riêng nằm ngoài khu chế xuất để thực hiện hoạt động này. Phải mở sổ kế toán hạch toán riêng doanh thu, chi phí liên quan đến hoạt động mua bán hàng hóa tại Việt Nam. Hai là, trong khu công nghiệp có thể có các phân khu công nghiệp dành cho các doanh nghiệp chế xuất. Trong khu công nghiệp có thể có các phân khu công nghiệp dành cho các doanh nghiệp chế xuất. Thứ ba, trong khu công nghiệp có thể có các phân khu công nghiệp dành cho các doanh nghiệp chế xuất.

Mỗi loại hình sẽ có những ưu và nhược điểm riêng, chủ sở hữu nên linh động lựa chọn để tối ưu hóa hoạt động kinh doanh. Thứ bảy, Doanh nghiệp chế xuất được bán vào thị trường nội địa tài sản thanh lý của doanh nghiệp và các hàng hóa theo quy định của pháp luật về đầu tư và thương mại. Thứ sáu, Quan hệ trao đổi hàng hóa giữa doanh nghiệp chế xuất với các khu vực khác trên lãnh thổ Việt Nam, không phải khu phi thuế quan, là quan hệ xuất khẩu, nhập khẩu.

Trường hợp công ty đăng ký kinh doanh ngành nghề không yêu cầu điều kiện thì không cần đáp ứng điều kiện mà có thể trực tiếp hoạt động kinh doanh ngay sau khi có giấy phép. Như vậy, việc tiêu hủy nguyên liệu phải thực hiện theo đúng quy định về môi trường nói trên. Cơ quan hải quan sẽ giám sát trực tiếp việc tiêu hủy nguyên liệu của công ty (trừ trường hợp công ty là doanh nghiệp ưu tiên). Theo quy định trên, chậm nhất 15 ngày kể từ ngày hợp đồng gia công kết thúc hoặc hết hiệu lực thực hiện, công ty gửi thông báo phương án giải quyết nguyên liệu, vật tư dư thừa; máy móc, thiết bị thuê, mượn; phế liệu, phế phẩm cho cơ quan hải quan. Trường hợp hình thức xử lý là tiêu hủy tại Việt Nam thì công ty phải có văn bản gửi cơ quan hải quan về phương án sơ hủy, tiêu hủy. Thời hạn gửi văn bản là sau khi gửi văn bản thông báo và trước thời điểm đưa nguyên liệu đi tiêu hủy và chậm nhất 30 ngày kể từ ngày thông báo công ty phải thực hiện xong việc tiêu hủy nguyên liệu.

Trường hợp quyết định chủ trương đầu tư Cơ quan Ủy ban nhân dân cấp tỉnh. Doanh nghiệp chế xuất trong tiếng Anh được gọi là Export Proccessing Enterprise và được viết tắt là EPE. Cục Giám sát quản lý về hải quan trả lời Cục Hải quan tỉnh Quảng Ngãi biết./. Quyền lợi khi tham gia bảo hiểm y tế từ đủ 5 năm trở lên mới nhất năm 2022. Đối tượng, phạm vi, quyền lợi được hưởng khi tham gia bảo hiểm y tế liên tục từ 5 năm trở lên theo quy định mới nhất.

Có nhà đầu tư nước ngoài và tổ chức kinh tế quy định như trên nắm giữ từ 51 % vốn điều lệ trở lên. Dự án có sử dụng công nghệ thuộc Danh mục công nghệ hạn chế chuyển giao theo quy định của pháp luật về chuyển giao công nghệ. + Trường hợp phải thực hiện kiểm tra nhu cầu kinh tế thì ngoài các điều kiện cần đáp ứng như lập cơ sở bán lẻ thứ nhất, còn phải đáp ứng thêm các tiêu chí Kiểm tra nhu cầu kinh tế. KCX hoặc DNCX được ngăn cách với lãnh thổ bên ngoài bằng hệ thống tường rào, có cổng và cửa ra, vào, bảo đảm điều kiện cho sự kiểm tra, giám sát, kiểm soát của cơ quan hải quan và các cơ quan chức năng có liên quan. Cục Công nghệ thông tin trân trọng thông báo tới Quý độc giả được biết và mong rằng Cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật sẽ tiếp tục là địa chỉ tin cậy để khai thác, tra cứu văn bản quy phạm pháp luật. Cụ thể, Công ty TNHH Kokuyo Việt Nam mở tờ khai nhập lô hàng “giấy kiểm tra” từ Công ty TNHH Abeism Việt Nam (cũng là DNCX), sau đó bán lại cho 1 DN có chức năng phân phối hàng hóa trong nước (Công ty TNHH thương mại Kokuyo Việt Nam).

Theo quy định mới, khu chế xuất hoặc doanh nghiệp chế xuất được áp dụng quy định đối với khu phi thuế quan, trừ ưu đãi riêng đối với khu phi thuế quan thuộc khu kinh tế cửa khẩu. Theo đó, khu chế xuất hoặc doanh nghiệp chế xuất sẽ được áp dụng quy định đối với khu phi thuế quan, trừ các ưu đãi riêng đối với khu phi thuế quan thuộc khu kinh tế cửa khẩu. Quan hệ trao đổi hàng hóa giữa các khu chế xuất, doanh nghiệp chế xuất với các khu vực khác trên lãnh thổ Việt Nam, trừ khu phi thuế quan, là quan hệ xuất, nhập khẩu. Các khu chế xuất này được sự cho phép của Chính phủ hoặc do Chính phủ hoặc Thủ tướng ký quyết định thành lập.

Hànghoá do các tổ chức, cá nhân trong thị trường nội địa cung cấp cho doanh nghiệpchế xuất (kể cả hàng gia công cho doanh nghiệp chế xuất), trừ các đối tượng nêutại Điểm 3, Mục I, Thông tư này. Doanh nghiệp chế xuất khi mua hàng hoá của nội địa chỉ cần lập tờ khai với Hải quan Khu chế xuất, không cần Ban quản lý Khu công nghiệp – Khu chế xuất duyệt kế hoạch. Thông tư này áp dụng cho việc mua, bán hàng hoá giữa nội địa Việt Nam với doanh nghiệp chế xuất. Hàng hóa xuất khẩu để gia công sau đó nhập khẩu được miễn thuế xuất khẩu và thuế nhập khẩu tính trên phần trị giá của nguyên vật liệu xuất khẩu cấu thành sản phẩm gia công. Đối với hàng hóa xuất khẩu để gia công sau đó nhập khẩu là tài nguyên, khoáng sản, sản phẩm có tổng trị giá tài nguyên, khoáng sản cộng với chi phí năng lượng chiếm từ 51% giá thành sản phẩm trở lên thì không được miễn thuế.

  • Doanh nghiệp chế xuất được thành lập theo quy định của pháp luật Việt Nam và hoạt động trong khu chế xuất.
  • “Khu chế xuất, doanh nghiệp chế xuất được áp dụng quy định đối với khu vực hải quan riêng, khu phi thuế quan trừ các quy định riêng áp dụng đối với khu phi thuế quan thuộc khu kinh tế cửa khẩu.
  • A- Hàng hoá không thuộc “Danh mục hàng hoá cấm xuất khẩu, cấm nhập khẩu” của Việt Nam.
  • Đó là điểm mà các nhà đầu tư nước ngoài rất quan tâm và thực tế đang gặp khó khăn khi muốn thực hiện thủ tục để thành lập doanh nghiệp chế xuất.
  • Hình thức con dấu do doanh nghiệp quyết định tuy nhiên con dấu cần phải có đầy đủ những thông tin cần thiết.
  • Quan hệ trao đổi hàng hóa giữa cácDoanh nghiệp chế xuấtvới các khu vực khác trên lãnh thổ Việt Nam, không phải khu phi thuế quan, là quan hệ xuất khẩu, nhập khẩu trừ các trường hợp không làm thủ tục hải quan do Bộ Tài chính qui định.

Vậy, thành lập doanh nghiệp chế xuất như thế nào, có khó hay không? Để biết câu trả lời, hãy cùng Luatvn.vn tìm hiểu trong bài viết này. Doanh nghiệp chế xuất được mua văn phòng phẩm, lương thực, thực phẩm, hàng tiêu dùng từ nội địa Việt Nam để phục vụ cho điều hành bộ máy văn phòng và sinh hoạt của cán bộ, công nhân làm việc tại doanh nghiệp. Doanh nghiệp chế xuất được lựa chọn thực hiện hoặc không thực hiện thủ tục xuất khẩu, nhập khẩu và hải quan đối với những loại hàng hóa này. Để giải quyết những vấn đề về sổ sách, quyết toán thuế cho công ty, chủ doanh nghiệp chế xuất có thể thuê dịch vụ kế toán của một công ty luật uy tín để tiết kiệm chi phí.

Nếu các doanh nghiệp muốn xuất khẩu sang thị trường EFTA, EU thì cần đạt tiêu chuẩn CEhay dấu CE phù hợp đảm bảo chất lượng an toàn. Như vậy, doanh nghiệp chế xuất không phải là một loại hình doanh nghiệp theo quy định của Luật doanh nghiệp mà đơn thuần là các doanh nghiệp với điều kiện xác định và hoạt động sản xuất, kinh doanh cụ thể. Do vậy sau khi được cấp GCN đăng ký đầu tư, bạn cần thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp như bình thường. Thứ hai, doanh nghiệp chế xuất được quy định trong Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc trong văn bản của cơ quan đăng ký đầu tư có thẩm quyền trong trường hợp không phải thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. Quan hệ trao đổi hàng hóa giữa các khu chế xuất, doanh nghiệp chế xuất với các khu vực khác trên lãnh thổ Việt Nam, không phải khu phi thuế quan, là quan hệ xuất khẩu, nhập khẩu trừ các trường hợp quy định tại khoản 3 Điều này và các trường hợp không làm thủ tục hải quan do Bộ Tài chính quy định.

Khu chế xuất, doanh nghiệp chế xuất được áp dụng quy định đối với khu vực hải quan riêng, khu phi thuế quan trừ các quy định riêng áp dụng đối với khu phi thuế quan thuộc khu kinh tế cửa khẩu. Chúng ta thường biết doanh nghiệp chế xuất qua từ tiếng anh viết tắt là Doanh nghiệp EPE (Tên đầy đủ tiếng anh là Export Proccessing Enterprise ) là doanh nghiệp được thành lập và hoạt động trong khu chế xuất. Hoặc doanh nghiệp chuyên sản xuất sản phẩm để xuất khẩu hoạt động trong khu công nghiệp, khu kinh tế. Doanh nghiệp EPE không nằm trong khu chế xuất được ngăn cách với khu vực bên ngoài.

Soạn thảo, trực tiếp thực hiện các thủ tục cấp giấy phép, giấy chứng nhận, giấy đăng kiểm, giấy đăng ký lưu hành thuốc và các giấy tờ, thủ tục hành chính khác. Việc phát triển hàng hóa kinh doanh ra thị trường nước ngoài luôn là công việc được nhà nước ta khuyến khích phát triển hàng đầu hiện nay nhằm đem lại sự phát triển và giao lưu hàng hóa trong nước ra thị trường nước ngoài. Đây là cơ hội tốt dành cho các doanh nghiệp để tận dụng và phát triển được hàng hóa của mình đặc biệt khi được hưởng những ưu đãi hấp dẫn về thuế suất trong việc sản xuất và kinh doanh các loại hàng hóa này. Đảm bảo điều kiện kiểm tra giám sát của hải quan và các cơ quan chức năng.

Khu chế xuất, doanh nghiệp chế xuất được áp dụng quy định đối với khu phi thuế quan theo quy định của pháp luật. Quy định là doanh nghiệp chế xuất được ghi trong Giấy chứng nhận đầu tư. Ngành nghề hoạt động khi đăng ký thành lập doanh nghiệp trong khu chế xuất phải trong nhóm ngành nghề được pháp luật Việt Nam cho phép. Theo Khoản 8 Điều 16 Luật thuế xuất khẩu thuế nhập khẩu 2016 quy định miễn thuế đối với hàng hóa sản xuất. Gia công, tái chế, lắp ráp tại khu phi thuế quan không sử dụng nguyên liệu, linh kiện nhập khẩu từ nước ngoài khi nhập khẩu vào thị trường trong nước. Để nắm rõ các quy định của pháp luật về điều kiện thành lập doanh nghiệp chế xuất, Luật Hoàng Phi sẽ đưa ra những thông tin cụ thể và chính xác nhất qua bài viết dưới đây.

Thuế nhập khẩu 2016 thì quan hệ mua bán giữa khu chế xuất với nước ngoài sẽ không phải chịu thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu. Để thành lập doanh nghiệp chế xuất cần nhiều điều kiện hơn so với các doanh nghiệp thông thường. Theo quy định của Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu 2016 thì quan hệ mua bán giữa khu chế xuất với nước ngoài sẽ không phải chịu thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu. Doanh nghiệp chế xuất được mua vật liệu xây dựng, văn phòng phẩm, lương thực, thực phẩm, hàng tiêu dùng từ nội địa Việt Nam để xây dựng công trình, phục vụ cho điều hành bộ máy văn phòng và sinh hoạt của cán bộ, công nhân làm việc tại doanh nghiệp.

D.2) Cơ quan hải quan giám sát việc tiêu hủy nguyên liệu, vật tư, phế liệu, phế phẩm theo nguyên tắc quản lý rủi ro dựa trên đánh giá tuân thủ pháp luật của tổ chức, cá nhân. Chính vì vậy, Cục Hải quan Hải Phòng đang lúng túng trong áp dụng quy định để hướng dẫn các chi cục thực hiện khi làm thủ tục cho trường hợp nêu trên. Lựa chọn HAVIP, bạn sẽ được sử dụng dịch vụ do những luật sư chuyên nghiệp, giàu kinh nghiệm đảm nhiệm, và còn được hưởng lợi thế từ vị trí địa lý của HAVIP. Nhờ khoảng cách rất gần với Cục Sở hữu trí tuệ, chúng tôi có thể giúp khách hàng nộp hồ sơ/tài liệu đúng hạn và có thể trực tiếp gặp gỡ và trao đổi với xét nghiệm viên khi cần. B- Tổ hợp tác, hộ gia đình, cá nhân được mua phế liệu, phế phẩm còn giá trị thương mại của doanh nghiệp chế xuất. Các điều kiện trên phải được doanh nghiệp đảm bảo đáp ứng được trước khi thực hiện thủ tục chuyển đổi thành DNCX.

Điều kiện và thủ tục sản xuất đồ chơi trẻ emĐể thành lập một công ty sản xuất đồ chơi trẻ em thì khá là … Các nội dung tư vấn pháp luật được trình bày tại trang web này không nên được hiểu là tư vấn pháp lý chính thức cho vụ việc của Quý khách. Bất kỳ kết quả nào được nêu ra ở đây đều phụ thuộc vào sự kiện của từng trường hợp cụ thể và kết quả sẽ khác nhau tùy từng trường hợp. Vui lòng liên hệ với Luật sư A+ để được giải quyết cho trường hợp của Quý khách. Sản phẩm gia công xuất khẩu được sản xuất từ nguyên liệu, vật tư trong nước có thuế xuất khẩu thì không được miễn thuế đối với phần trị giá nguyên liệu, vật tư trong nước tương ứng cấu thành trong sản phẩm xuất khẩu. B) Dịch vụ xuất khẩu bao gồm dịch vụ cung ứng trực tiếp cho tổ chức, cá nhân ở nước ngoài và tiêu dùng ở ngoài Việt Nam; cung ứng trực tiếp cho tổ chức, cá nhân ở trong khu phi thuế quan và tiêu dùng trong khu phi thuế quan.

Cáctổ chức, cá nhân trong thị trường nội địa Việt nam có quan hệ trao đổi, mua bánhàng hoá, dịch vụ với các doanh nghiệp chế xuất. Doanh nghiệp chế xuất được mua vật liệu xây dựng, văn phòng phẩm, lương thực, thực phẩm, hàng tiêu dùng từ nội địa Việt Nam để xây dựng công trình, phục vụ cho điều hành bộ máy văn phòng và xây dựng văn hóa doanh nghiệp, sinh hoạt của cán bộ, công nhân làm việc tại doanh nghiệp. Với hệ thống văn phòng luật chuyên nghiệp toàn quốc và đội ngũ luật sư giàu kinh nghiệm, nhiệt huyết, Công ty luật ACC tự hào là đơn vị hàng đầu hỗ trợ mọi vấn đề liên quan đến pháp lý, tư vấn pháp luật, thủ tục giấy tờ cho khách hàng là cá nhân và doanh nghiệp. Đồng thời, doanh nghiệp chế xuất sẽ được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp trong 02 năm đầu và được giảm 50% số thuế sẽ phải nộp trong 04 năm tiếp theo đối với thu nhập từ thực hiện dự án đầu tư mới. Doanh nghiệp chế xuất nằm trong khu phi thuế quan, do đó sẽ không phải chịu thuế xuất khẩu, nhập khẩu trong các trường hợp trên. 3.Doanh nghiệp chế xuấtđược mua vật liệu xây dựng, văn phòng phẩm, lương thực, thực phẩm, hàng tiêu dùng từ nội địa Việt Nam để xây dựng công trình, phục vụ cho điều hành bộ máy văn phòng và sinh hoạt của cán bộ, công nhân làm việc tại doanh nghiệp.

Hiện nay có nhiều cục hải quan yêu cầu các doanh nghiệp chế xuất phải lắp camera giám sát được kết nối với hải quan. Hàng hóa xuất khẩu từ thị trường trong nước vào khu phi thuế quan, hàng hóa nhập khẩu từ khu phi thuế quan vào thị trường trong nước. Về thuê kho ngoài KCX – KCN để lưu giữ hàng hóa, nguyên liệu, vật tư đối với DN chế xuất, hiện nay, 3 KCX của TP (Tân Thuận, Linh Trung, Linh Trung 2) gần như đã lấp đầy, không còn quỹ đất. Do đó, các DN chế xuất gặp khó khăn trong việc mở rộng sản xuất, phải thuê kho bên ngoài KCX, KCN để lưu giữ hàng hóa, nguyên liệu, vật tư sản xuất. Tuy nhiên, do quy định hiện hành chưa rõ ràng dẫn tới DN chế xuất không thể thuê kho ngoài để lưu giữ hàng hóa.