Như vậy, Doanh nghiệp được quyền đăng ký và hoạt động kinh doanh trong những ngành, nghề không thuộc lĩnh vực bị cấm kinh doanh. Theo quy định tại Điều 38, 39 40, 42 – Luật doanh nghiệp năm 2014 thì tên doanh nghiệp phải viết được bằng tiếng Việt, có thể có kèm theo chữ số và ký hiệu, phải phát âm được và phải bao gồm hai thành tố là loại hình doanh nghiệp và tên riêng của doanh nghiệp. Với quy định như trên, việc xác định danh mục các ngành nghề cấm kinh doanh, kinh doanh có điều kiện sẽ đi vào khuôn khổ, trách nhiệm, thẩm quyền của các cơ quan nhà nước được xác định rõ ràng, công dân cũng sẽ dễ dàng tiếp cận các nội dung về cấm kinh doanh, kinh doanh có điều kiện. Phải định kỳ hàng năm báo cáo với cơ quan có thẩm quyền về tình hình hoạt động của doanh nghiệp. Thời hạn bảo hộ của nhãn hiệu là 10 năm, tuy nhiên chủ sở hữu nhãn hiệu có thể xin gia hạn nhiều lần liên tiếp, mỗi lần 10 năm và có thể được bảo hộ mãi mãi nếu được gia hạn đúng hạn.

Cơ sở bảo trợ xã hội, quỹ xã hội, quỹ từ thiện được dùng toàn bộ tài sản, quyền và nghĩa vụ để đăng ký doanh nghiệp xã hội sau khi có Quyết định cho phép chuyển đổi thành doanh nghiệp xã hội bằng văn bản của cơ quan có thẩm quyền đã cấp giấy phép thành lập cơ sở bảo trợ xã hội, quỹ xã hội, quỹ từ thiện. Quan, tổ chức trong nước và tổ chức nước ngoài đã đăng ký hoạt động tại Việt Nam để thực hiện mục tiêu giải quyết vấn đề xã hội, môi trường. Cùng với đó, môi trường kinh doanh sẽ thuận lợi hơn, thông thoáng, minh bạch và công bằng hơn.. Để được tư vấn thêm về việc thành lập loại hình doanh nghiệp này, vui lòng liên hệ với K&N, các chuyên viên, luật sư của chúng tôi sẽ giúp bạn hoàn thiện hồ sơ, đại diện thực hiện thủ tục tại cơ quan đăng ký kinh doanh, và những giá trị gia tăng khác.

  • Hoàn cảnh lịch sử đó tác động mạnh mẽ đến cách hiểu của người Hàn Quốc về DNXH.
  • Tên doanh nghiệp xã hội được đặt theo quy định của Luật Doanh nghiệp và có thể bổ sung thêm cụm từ “xã hội” vào tên riêng của doanh nghiệp.
  • Theo định hướng này, một doanh nhân cần biết hình ảnh họ xây dựng nên đi theo hướng “doanh nhân sáng tạo xã hội” và doanh nghiệp của mình cần có “tinh thần doanh nhân sáng tạo”.
  • Có thể các bạn có lý do để làm như vậy, nhưng dù sao là một luật gia Pháp, tôi vẫn rất ngạc nhiên khi thấy các bạn có luật riêng về lĩnh vực này.

Tuy nhiên, mức nợ lương bình quân cao hơn so với năm 2021 (bình quân là 15,7 triệu đồng/người). + Các lợi ích và tác động xã hội mà doanh nghiệp đã đạt được và các nhóm đối tượng được hưởng lợi tương ứng. Nếu có thì nêu rõ các số liệu chứng minh về tác động và lợi ích đã đạt được. Mọi cá nhân, tổ chức có quyền yêu cầu cung cấp thông tin nói trên. Đầu tư sản xuất các loại thuốc bảo vệ thực vật sinh học, sản xuất phân bón hữu cơ, hoạt động nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ để phát triển phân bón hữu cơ. Các DNXH rất khó huy động nguồn vốn vay ngân hàng vì một số lý do như không có tài sản, nhà xưởng thế chấp do phần lớn DNXH hoạt động ở quy mô nhỏ; lãi suất cho vay của ngân hàng cao hơn nhiều khả năng sinh lời của DNXH; thời gian hoàn vốn kéo dài hơn các dự án thông thường.

Ngay từ đầu, doanh nghiệp loại này đã xác định rõ sự kết hợp bền vững giữa sứ mệnh xã hội với mục tiêu kinh tế, trong đó mục tiêu kinh tế là phương tiện để đạt mục tiêu tối cao là phát triển xã hội. Đ) Trường hợp được nhận các ưu đãi, hỗ trợ, doanh nghiệp xã hội phải định kỳ hằng năm báo cáo cơ quan có thẩm quyền về tình hình hoạt động của doanh nghiệp”. Doanh nghiệp xã hội ra đời nhằm giải quyết các vấn đề mang tính xã hội, vì cộng đồng hoặc môi trường, cho nên Nhà nước có chính sách khuyến khích, hỗ trợ và thúc đẩy phát triển doanh nghiệp xã hội. Với doanh nghiệp xã hội nói chung, khả năng tiếp cận và huy động nguồn vốn đầu tư thương mại còn hạn chế. Do vậy mục tiêu hoạt động xã hội có lợi nhuận sẽ không thu hút nhà đầu tư.

Văn phòng đại diện và chi nhánh là hai cụm từ dễ gây nhầm lẫn cho nhiều người, khi mà chúng có nhiều điểm giống nhau như đều là chi nhánh phụ thuộc doanh nghiệp, không có tư cách pháp nhân, đều nhân danh doanh nghiệp để thực hiện các chức năng của pháp nhân. Bài viết này sẽ giúp mọi người phân biệt rõ hai khái niệm này. Hòa nhập cùng xu thế mở cửa thị trường, hoạt động xuất nhập khẩu đang được các doanh nghiệp đẩy mạnh phát triển. Tuy nhiên, đối với nhiều thị trường khó tính như Liên minh châu Âu, Mỹ, Nhật Bản… Các mặt hàng phải đạt các tiêu chuẩn nhất định mới có thể được nhập khẩu.

Để khuyến khích các giá trị mà DNXH đang theo đuổi, khoản 2, Điều 11 của Dự thảo dành một số đặc quyền cho doanh nghiệp, chủ sở hữu doanh nghiệp và người quản lý doanh nghiệp trong việc xem xét đặc cách cấp giấy phép, chứng chỉ và giấy chứng nhận có liên quan. Ngoài chi phí kinh doanh như các doanh nghiệp thông thường, DNXH còn phải gánh thêm chi phí xã hội, nên loại hình doanh nghiệp này cần thời gian lâu hơn để sản sinh ra lợi nhuận. Doanh nghiệp xã hội mục tiêu hoạt động là giải quyết các vấn đề xã hội và môi trường tất cả vì lợi ích cộng đồng.

Hoạt động theo dõi, giám sát, thanh tra, kiểm tra của cơ quan quản lý nhà nước, cơ quan đại diện chủ sở hữu không được gây ảnh hưởng bất lợi hoặc cản trở hoạt động bình thường của doanh nghiệp. Có thể thấy, doanh nghiệp xã hội là doanh nghiệp được đăng ký thành lập theo quy định Luật Doanh nghiệp và sử dụng ít nhất 51% tổng lợi nhuận sau thuế hằng năm để tái đầu tư thực hiện mục tiêu giải quyết các vấn đề xã hội, môi trường vì lợi ích công cộng. Nghị định gồm 21 điều quy định chi tiết Điều 10, Điều 44, Điều 189, Điều 208 của Luật doanh nghiệp và được áp dụng đối với các doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức, cá nhân quy định tại Điều 2 của Luật doanh nghiệp. Việc thành lập doanh nghiệp xã hội, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp xã hội thực hiện theo quy định tương ứng với từng loại hình doanh nghiệp. Kèm theo hồ sơ phải có Cam kết thực hiện mục tiêu xã hội, môi trường do những người có thẩm quyền ký theo quy định của pháp luật. Là một tổ chức hoạt động kinh doanh nhằm mục tiêu mang lại lợi ích và giải quyết vấn đề cho xã hội, môi trường và vì lợi ích cộng đồng.

Trước tình hình trên, công đoàn đã phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng, hỗ trợ người lao động và doanh nghiệp giải quyết tình trạng nợ lương và đóng BHXH cho người lao động. Ngoài ra, các cấp công đoàn đã dành nguồn lực để thăm, động viên, tặng quà cho người lao động tại các doanh nghiệp bị nợ lương, nợ BHXH. Tên doanh nghiệp xã hội được đặt theo quy định tại các Điều 38, 39, 40 và 42 Luật Doanh nghiệp 2014 và có thể bổ sung thêm cụm từ “xã hội” vào tên riêng của doanh nghiệp.

Việc đưa ra các giải pháp sáng tạo và áp dụng đòn bẩy của thị trường để giải quyết vấn đề xã hội và các thách thức trong lĩnh vực môi trường là điểm khác biệt so với các tổ chức xã hội từ thiện hay các doanh nghiệp thông thường. Phần lớn các doanh nghiệp xã hội thuộc loại này có thể tự vững bằng nguồn thu từ hoạt động kinh doanh và dịch vụ của họ. Có thể nói, đây là lực lượng ‘tinh túy’ của khối doanh nghiệp xã hội. Luật Doanh nghiệp năm 2014 không đưa ra định nghĩa về doanh nghiệp xã hội nhưng có các tiêu chí để xác định DNXH tại Điều 10. Từ quy định này, chúng ta có thể hiểu, DNXH là doanh nghiệp được thành lập theo Luật Doanh nghiệp, với mục đích hoạt động nhằm giải quyết vấn đề xã hội, môi trường vì lợi ích cộng đồng, trong đó sử dụng ít nhất 51% tổng lợi nhuận hằng năm để tái đầu tư nhằm thực hiện mục tiêu xã hội, môi trường. Luật Doanh nghiệp năm 2014 không đưa ra định nghĩa về doanh nghiệp xã hội (“DNXH”) nhưng có các tiêu chí để xác định DNXH tại Điều 10 Luật Doanh nghiệp.

Khuyến khích chi trả thông qua tài khoản ngân hàng của người lao động. + Nguyên tắc và phương thức sử dụng các khoản viện trợ, tài trợ từ tổ chức và cá nhân; nguyên tắc và phương thức xử lý các khoản viện trợ, tài trợ còn dư khi doanh nghiệp giải thể hoặc chuyển đổi thành doanh nghiệp thông thường (nếu có). + Mức tỷ lệ phần trăm (%) lợi nhuận giữ lại hằng năm được tái đầu tư để giải quyết vấn đề xã hội, môi trường. + Các vấn đề xã hội, môi trường; phương thức mà doanh nghiệp dự định thực hiện nhằm giải quyết vấn đề xã hội, môi trường đó. Theo báo cáo giải trình, tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội về dự thảo Luật doanh nghiệp (sửa đổi) do Chủ nhiệm Ủy ban kinh tế của Quốc hội Nguyễn Văn Giàu trình bày, có ý kiến đề nghị bổ sung định nghĩa doanh nghiệp xã hội vào Điều 4 về Giải thích từ ngữ, bổ sung một Chương quy định về doanh nghiệp xã hội. Khi có hành lang pháp lý cụ thể và rõ ràng, DNXH sẽ có điều kiện thuận lợi hơn để phát triển và trở thành lực lượng bổ sung cho Nhà nước, đồng hành cùng Nhà nước để giải quyết các vấn đề xã hội và môi trường của đất nước.

DNXH (có lợi nhuận và không có lợi nhuận) giống với các doanh nghiệp khác vì đều tổ chức và quản lý dưới hình thức doanh nghiệp. Tuy nhiên, điểm khác biệt ở chỗ dnxh được thành lập để giải quyết các vấn đề tồn tại của xã hội như đói nghèo, ô nhiễm môi trường, bảo vệ trẻ em.. Loại hình DNXH còn mới ở nước ta, tuy nhiên đến nay có một số DNXH được nhiều người biết đến như Koto, Hoa ban +, Tò he, Hoa sữa, Blink-Link, Kymviet, SFORA, Hanoi Creative City, Zó project… DNXH là mô hình giao thoa giữa doanh nghiệp thông thường và tổ chức xã hội phi lợi nhuận nên có vai trò và cơ chế hoạt động đặc thù.

TỔ CHỨC, CÁ NHÂN có quyền đăng ký nhãn hiệu dùng cho hàng hoá do mình sản xuất hoặc dịch vụ do mình cung cấp. Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành các điều 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 18 và các nội dung cần thiết khác của luật này theo yêu cầu quản lý. Doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động là người dân tộc thiểu số được giảm thuế thu nhập doanh nghiệp bằng số chi thêm cho lao động là người dân tộc thiểu số. Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp là 25%, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 điều này và Ðiều 13 của luật này.

Vì cũng là một doanh nghiệp nên để thành lập DNXH, doanh nhân xã hội (người bỏ vốn để thành lập DNXH được tác giả sử dụng thuật ngữ “doanh nhân xã hội”) phải thực hiện các thủ tục pháp lý thông thường để thành lập một doanh nghiệp trong số các loại hình doanh nghiệp đã được Luật Doanh nghiệp năm 2014 thiết kế. Tiêu chí này thể hiện một trong những đặc điểm cơ bản của DNXH, tương tự doanh nghiệp thông thường, đó là có hoạt động kinh doanh. Theo đó, kinh doanh là việc thực hiện liên tục một, một số hoặc tất cả các công đoạn của quá trình đầu tư, từ sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm hoặc cung ứng dịch vụ trên thị trường nhằm mục đích sinh lợi. Từ đó có thể hiểu, mục đích chính khi thành lập doanh nghiệp là tạo ra lợi nhuận cho các nhà đầu tư vào doanh nghiệp, còn việc giải quyết các vấn đề xã hội vì lợi ích của cộng đồng không phải là mục tiêu chủ yếu của kinh doanh. Vì thế mà có quan điểm cho rằng, định nghĩa kinh doanh ở nước ta quá nhấn mạnh chủ nghĩa duy lợi, người soạn luật đã không khái quát được những doanh nghiệp không vì mục đích tìm kiếm lợi nhuận.

Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực khoa học nông nghiệp. 6.Sản xuất sản phẩm có giá trị gia tăng từ 30% trở lên (theo hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư). Trồng, chăm sóc, nuôi dưỡng, bảo vệ và phát triển rừng, phát triển rừng sản xuất ở những vùng đất trống, đồi núi trọc, trồng rừng gỗ lớn và chuyển hóa rừng trồng gỗ nhỏ sang rừng trồng gỗ lớn; phát triển lâm sản ngoài gỗ, phục hồi rừng tự nhiên. ” Giấy chứng nhận nhãn hiệu có hiệu lực từ ngày cấp đến hết mười năm kể từ ngày nộp đơn, có thể gia hạn nhiều lần liên tiếp, mỗi lần mười năm”. Doanh nghiệp có lỗ được chuyển số lỗ sang năm sau; số lỗ này được trừ vào thu nhập tính thuế.

+ Quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền (nếu có) về việc chấm dứt Cam kết, trong đó có nêu rõ lý do chấm dứt Cam kết. Mọi chi phí triển khai công việc luôn được thông báo, thỏa thuận rõ ràng, hợp lý và minh bạch, không phát sinh thêm chi phí. Hệ thống sẽ gửi thông báo qua email khi câu trả lời của bạn được luật sư giải đáp. Thông báo đấu giá quyền sử dụng 135 thửa đất tại khu quy hoạch dân cư khu đô thị 02-9 mở rộng, thị… Sở Công thương Thông báo thiết lập đường dây nóng tiếp nhận phản ánh, cung cấp thông tin tháo gỡ… Nghị quyết ban hành Quyết định tiếp nhận và xử lý thông tin qua đường dây nóng tại các kỳ họp…

“Tuy nhiên, việc nhiều đơn vị, doanh nghiệp nợ đọng bảo hiểm xã hội kéo dài đã gây khó khăn cho công tác thu hồi ngân sách nhà nước, ảnh hưởng nghiêm trọng đến quyền lợi của người lao động…,” ông Thanh chia sẻ./. Doanh nghiệp xã hội có vai trò quan trọng trong sự phát triển đồng đều của xã hội. Sau rất nhiều năm chờ đợi, cộng đồng doanh nghiệp xã hội ở Việt Nam đã đứng trước một cơ hội mang tính chất bước ngoặt, lần đầu tiên doanh nghiệp xã hội được công nhận về mặt pháp lý. Thủ tục góp vốn bằng tài sản không đăng ký quyền sở hữu Góp vốn là hoạt động rất quan trọng trong hoạt động kinh doanh.

Hiện tại, quy trình cấp đăng ký DNXH tại Hàn Quốc được tách biệt với cấp đăng ký cho doanh nghiệp thông thường. Đối với doanh nghiệp thông thường, việc đăng ký được thực hiện tại Cơ quan đăng ký doanh nghiệp quốc gia , trong khi đó, DNXH phải đăng ký thành lập tại Bộ Lao động và Việc làm. Mỗi quốc gia có lịch sử hình thành, cách thức tiếp cận về doanh nghiệp xã hội khác nhau.

Hơn nữa, do quyền của các cổ đông được tính tương ứng với số vốn đã góp vào công ty nên các cổ động thiểu số càng bị áp đảo bởi các cổ đông kiểm soát với số vốn góp nhiều hơn. Để bảo đảm quyền lợi cho các cổ đông thiểu số này, Điều 144 Luật DN 2014 đã sửa đổi tỷ lệ quy định đối với điều kiện tiến hành họp đại hội đồng cổ đông. Theo Luật Doanh nghiệp 2005, công ty cổ phần được tổ chức theo một mô hình duy nhất là mô hình đa hội đồng. Thực tế cho thấy, áp dụng duy nhất mô hình quản trị đa hội đồng như hiện nay không còn phù hợp thực tế đa dạng của DN về quy mô, tính chất sở hữu và sự đa dạng của cách thức quản trị công ty. Ngoài ra, quy định này của Luật DN không phù hợp phát triển thông lệ quốc tế tốt khi nhiều quốc gia cho phép công ty cổ phần được tùy ý lựa chọn áp dụng một trong 2 mô hình quản trị nói trên.

“Chủ doanh nghiệp tư nhân có toàn quyền quyết định đối với tất cả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, việc sử dụng lợi nhuận sau khi đã nộp thuế và thực hiện các nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của pháp luật.” Doanh nghiệp xã hội sau khi được đăng ký đương nhiên kế thừa toàn bộ các quyền và lợi ích hợp pháp, chịu trách nhiệm về các khoản nợ, gồm cả nợ thuế, hợp đồng lao động và các nghĩa vụ khác của cơ sở bảo trợ xã hội, quỹ xã hội, quỹ từ thiện. Người chủ có nhu cầu thành lập doanh nghiệp xã hội hoặc những người được ủy quyền tiến hành nộp hồ sơ ở cơ quan đăng ký kinh doanh cấp tỉnh – nơi mà doanh nghiệp sẽ đặt trụ sở chính. Thứ nhất, DNXH phải duy trì mục tiêu và điều kiện phân phối lợi nhuận trong suốt quá trình hoạt động.

Cơ quan đăng ký kinh doanh có trách nhiệm cập nhật vào hồ sơ đăng ký doanh nghiệp có liên quan khi nhận được các thông tin về doanh nghiệp. Theo quy định trên, doanh nghiệp xã hội là doanh nghiệp có mục tiêu hoạt động nhằm giải quyết vấn đề xã hội, môi trường; vì lợi ích cộng đồng. Bởi vậy, quyền và nghĩa vụ hơn doanh nghiệp của doanh nghiệp xã hội sẽ nhiều hơn doanh nghiệp thông thường. Cá nhân, tổ chức có thể lựa chọn thành lập doanh nghiệp xã hội theo mô hình công ty cổ phần, công ty TNHH, công ty hợp danh hay doanh nghiệp tư nhân. Hồ sơ thành lập doanh nghiệp xã hội cũng phải tương ứng với từng loại hình doanh nghiệp. Vậy, doanh nghiệp xã hội khác với các doanh nghiệp khác ở mục tiêu hoạt động và kế hoạch sử dụng lợi nhuận phải nhằm phục vụ cho mục tiêu đó.

+ Không được sử dụng các khoản tài trợ huy động được cho mục đích khác; ngoài bù đắp chi phí quản lý và chi phí hoạt động để giải quyết vấn đề xã hội, môi trường mà doanh nghiệp đã đăng ký. Theo báo cáo do Hội đồng Anh đã phối hợp với Tổ chức doanh nghiệp xã hội Vương quốc Anh và Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương thực hiện Báo cáo nghiên cứu Hiện trạng doanh nghiệp xã hội tại Việt Nam. Một số được đăng ký là dưới hình thức hoạt động là doanh nghiệp xã hội trong khi những doanh nghiệp khác được coi như doanh nghiệp tư nhân thông thường. Một số hoạt động dưới hình thức hợp tác xã hoặc các hình thức khác. Doanh nghiệp xã hội sau khi chuyển đổi kế thừa toàn bộ các quyền và lợi ích hợp pháp, chịu trách nhiệm về các khoản nợ, gồm cả nợ thuế, hợp đồng lao động và các nghĩa vụ khác của cơ sở bảo trợ xã hội, quỹ xã hội, quỹ từ thiện.

Trong hai ngày khi nhận được kinh phí hỗ trợ, DN chi hỗ trợ cho NLĐ. PGS-TS Vũ Quang Thọ, nguyên Viện trưởng Viện Công nhân và Công đoàn, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, nhìn nhận chính sách này của Chính phủ rất phù hợp và kịp thời. Vì công nhân đến nay đã cạn kiệt nguồn lực, sau thời gian dài chống chọi với dịch COVID-19. Medtronic Việt Nam, công ty con của Medtronic plc và Cục Quản lý Khám chữa bệnh – Bộ Y tế vừa ký kết Biên bản… Bất động sản nghỉ dưỡng (BĐS) đang là một trong số ít các kênh đầu tư hấp dẫn, mang lại giá trị sinh lời cao. Ngày 16-2, Liên danh Tập đoàn T&T Group – Tập đoàn YCH và Tổ chức Tài chính Quốc tế – thành viên của…

Bên cạnh những quy định riêng điều chỉnh trực tiếp DNXH, với bản chất là một doanh nghiệp nói chung, DNXH vẫn phải chịu sự điều chỉnh theo pháp luật doanh nghiệp và pháp luật có liên quan như những doanh nghiệp thông thường khác. Nếu bạn còn có thêm vướng mắc, có thể gửi câu hỏi cho chúng tôi để được hỗ trợ. Bản sao hộ chiếu, căn cước công dân hoặc chứng minh nhân dân không quá 6 tháng còn hiệu lực của các cổ đông sáng lập, các thành viên góp vốn, người đại diện theo pháp luật và người được ủy quyền đi nộp hồ sơ. Điều lệ quy định của công ty, cần có đầy đủ chữ ký của những người tham gia thành lập doanh nghiệp.

Bên cạnh vốn đầu tư thương mại thông thường, có thể tiếp nhận các nguồn vốn ưu đãi dưới dạng vay dài lãi xuất thấp, vốn cổ tức xã hội, hay vốn tài trợ không hoàn lại. Mặc dù vậy, việc hiện chưa có quy định rõ ràng trong việc tiếp nhận các khoản vốn tài trợ và vốn vay ưu đãi từ các nhà đầu tư xã hội đang làm cho các doanh nghiệp lúng túng trong giải trình thuế và hạch toán kinh doanh. Thực hiện đăng ký doanh nghiệp theo trình tự, thủ tục và hồ sơ tương ứng đối với từng loại hình doanh nghiệp quy định tại Luật Doanh nghiệp 2014. Như vậy, về quy trình đăng ký doanh nghiệp xã hội không có gì khác so với đăng ký doanh nghiệp thông thường khác. Các hồ sơ đăng ký doanh nghiệp theo quy định của Luật doanh nghiệp tương ứng với loại hình doanh nghiệp mà doanh nghiệp xã hội dự kiến thành lập. Đây chính là giải pháp cốt lõi mà người viết đề ra để có thể giải quyết các vấn đề về DNXH còn vướng mắc ở Việt Nam hiện tại.

Tên doanh nghiệp phải được in hoặc viết trên các giấy tờ giao dịch, hồ sơ tài liệu và ấn phẩm do doanh nghiệp phát hành. Thegioiluat.vn – với nhiệt huyết của tuổi trẻ và nhận thức được trách nhiệm đối với xã hội, chúng tôi khát khao được góp phần xây dựng một thế hệ người Việt Nam văn minh, thành công với sự am hiểu và tinh thần tuân thủ pháp luật. Nguyễn Thị Yến, “Doanh nghiệp xã hội và giải pháp phát triển doanh nghiệp xã hội tại Việt Nam”, Tạp chí Luật học, số 11, 2015, tr. Không thuộc đối tượng bị cấm quản lý và thành lập doanh nghiệp. Doanh nghiệp xã hội áp dụng thước đo hiệu quả khác với doanh nghiệp thông thường.

Công ty em chuyên về sản xuất và phân phối các thực phẩm chức năng hỗ trợ làm đẹp da, chống lão hóa và các bệnh về xương khớp, … Quyết định Ban hành Bộ đơn giá chuyển giao công nghệ thông tin ngành… Sản xuất sản phẩm, thiết bị, công nghệ sử dụng nước tiết kiệm. Giám định thiệt hại về môi trường; giám định sức khỏe môi trường; giám định về môi trường đối với hàng hóa, phế liệu nhập khẩu, máy móc, thiết bị, công nghệ. Xây dựng hạ tầng kỹ thuật bảo vệ môi trường các khu công nghiệp, cụm công nghiệp, làng nghề.