Hồ sơ, giấy tờ liên quan nếu có đăng ký thành lập doanh nghiệp có điều kiện ngành nghề. + Tư vấn các thủ tục về pháp luật, thuế, kế toán cho doanh nghiệp trong quá trình hoạt động kinh doanh. Do 1 cá nhân hoặc 1 tổ chức đứng ra làm chủ và chịu trách nhiệm tài sản hữu hạn trong phạm vi số vốn điều lệ đã đóng góp. + Văn bản xác nhận vốn pháp định của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền (đối với doanh nghiệp kinh doanh ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật phải có vốn pháp định). Đây là một mức ngưỡng cao và thực tế cho thấy, các công ty ít quan tâm đến việc đề ra một mức ngưỡng thấp hơn nhằm bảo đảm tinh thần của QTCT tốt và phù hợp với thông lệ ở các nước khác, nơi các mức ngưỡng được quy định thấp hơn nhiều.

Bạn không được đồng thời làm chủ hộ kinh doanh và thành viên hợp danh trong công ty hợp danh. Doanh nghiệp tư nhân không chỉ chịu trách nhiệm về hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp trong phạm vi vốn đầu tư đã đăng kí, mà còn phải chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của chủ doanh nghiệp trong trường hợp vốn kinh doanh đã đăng ký mà không đủ để thực hiện nghĩa vụ tài chính. Chủ doanh nghiệp tư nhân có thể thuê người khác về doanh nghiệp mình làm giám đốc để thực hiện quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Doanh nghiệp tư nhân vẫn được đăng ký kinh doanh, có Mã số thuế, con dấu tròn doanh nghiệp, được thực hiện các chế độ kế toán hiện hành và được quyền in ấn và phát hành các loại hóa đơn theo đúng quy định của luật doanh nghiệp tuy nhiên doanh nghiệp tư nhân không có điều lệ công ty. Theo đó, pháp luật hiện nay chưa có quy định nào về chủ thể thành lập doanh nghiệp tư nhân là người Việt Nam hay người nước ngoài, chưa có văn bản nào hướng dẫn cụ thể thủ tục thành lập doanh nghiệp tư nhân của người nước ngoài.

Hai chủ này là 2 chủ thể riêng biệt và khác nhau. “Bảo mật các thông tin được công ty cung cấp theo quy định tại Điều lệ công ty và pháp luật; chỉ sử dụng thông tin được cung cấp để thực hiện và bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình; nghiêm cấm phát tán hoặc sao, gửi thông tin được công ty cung cấp cho tổ chức, cá nhân khác”. Theo điều 20 của Luật doanh nghiệp quy định về hồ sơ đăng ký doanh nghiệp tư nhân gồm có. Như vậy, có thể hiểu rằng “Doanh nghiệp tư nhân” và “Chủ doanh nghiệp tư nhân” là hai chủ này riêng biệt và khác nhau, doanh nghiệp tư nhân là tổ chức được thành lập theo quy định của Luật doanh nghiệp còn chủ doanh nghiệp tư nhân là cá nhân thành lập nên doanh nghiệp tư nhân.

Thành viên hợp danh không được làm thành viên hợp danh của công ty hợp danh khác nếu như không được sự nhất của các thành viên hợp danh còn lại. Điều này đồng nghĩa, nếu được nhất trí thì thành viên này có thể là thành viên hợp danh của công ty hợp danh khác và cũng không giới hạn số lượng công ty hợp danh mà một thành viên hợp danh có thể là thành viên. Tuy nhiên, trong thực tế rất hiếm có thành viên nào lại đồng ý điều này.

Doanh nghiệp có quyền kinh doanh những ngành nghề pháp luật không cấm. Ngành nghề cấm kinh doanh là các ngành nghề có khả năng phương hại đến quốc phòng an ninh, trật tự, an toàn xã hội, văn hóa quy định cụ thể trong Luật đầu tư 2014. Theo quy định tại khoản 2 Điều 114 Luật Doanh nghiệp 2014 thì cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên trong thời hạn liên tục ít nhất 06 tháng hoặc một tỷ lệ khác nhỏ hơn quy định tại Điều lệ công ty có các quyền của cổ đông phổ thông. Trong quá trình hỗ trợ thành lập doanh nghiệp, chúng tôi sẽ tư vấn cho khách hàng những vấn đề liên quan về Thuế – kế toán, những rủi ro thường gặp về Thuế và Kế toán đối với các doanh nghiệp mới thành lập.

  • Người sử dụng lao động trả trợ cấp mất việc làm cho người lao động đã làm việc thường xuyên cho mình từ đủ 12 tháng trở lên mà bị mất việc làm theo quy định tại khoản 11 Điều 34 của Bộ luật này, cứ mỗi năm làm việc trả 01 tháng tiền lương nhưng ít nhất bằng 02 tháng tiền lương.
  • Do vậy, quý khách hàng không nên chọn bừa bãi một số vốn điều lệ.
  • Có thể trực tiếp hoặc thuê người khác làm Giám đốc hoặc Tổng giám đốc để quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh; trường hợp này, chủ doanh nghiệp tư nhân vẫn phải chịu trách nhiệm về mọi hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp tư nhân.

Luật Hoàng Phi cung cấp dịch vụ thành lập công ty tại… Đồng thời, cam kết hỗ trợ pháp lý trọn đời cho các doanh nghiệp sử dụng dịch vụ của chúng tôi. Riêng, luật sư doanh nghiệp. Hỗ trợ khách hàng tối đa, trở thành một địa chỉ đáng tin cậy của mọi cá nhân, tổ chức. Xây dựng các mô hình hỗ trợ doanh nghiệp kinh doanh bền vững thành công điển hình để lan tỏa, khuyến khích các doanh nghiệp phát triển bền vững; thu hút các nguồn lực hợp pháp, đặc biệt từ cộng đồng doanh nghiệp để triển khai các sáng kiến hướng tới kinh doanh bền vững. Bà Hiền (người chỉ tay) trực tiếp kiểm tra quy trình sản xuất tại nhà máy sản xuất, chế biến nông sản của Tập đoàn Hiền Lê.

Không giống với các loại hình doanh nghiệp khác, trong hình thức doanh nghiệp này, mỗi người chỉ được thành lập duy nhất một DNTN (khoản 3 Điều 188 Luật Doanh nghiệp 2020). Quy định trên giống với hộ kinh doanh, tuy nhiên, DNTN có thể thành lập địa điểm kinh doanh, chi nhánh, văn phòng đại diện nếu muốn mở rộng quy mô và địa bàn kinh doanh. Hơn nữa, khoản 4 Điều 188 Luật Doanh nghiệp 2020 chỉ rõ, chủ DNTN còn bị cấm góp vốn thành lập hoặc mua cổ phần, phần vốn góp trong công ty hợp danh, công ty TNHH hoặc công ty cổ phần.

Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng thương lượng tập thể cho các bên thương lượng tập thể. Không được phân biệt đối xử về điều kiện lao động đối với người lao động thuê lại so với người lao động của mình. Người lao động chết; bị Tòa án tuyên bố mất năng lực hành vi dân sự, mất tích hoặc đã chết. 36 tháng kể từ thời điểm có hiệu lực của hợp đồng. Đ)Tham gia phát triển tiêu chuẩn kỹ năng nghề quốc gia, đánh giá, công nhận kỹ năng nghề cho người lao động. Người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam.

Tài sản của Ahmed trở về âm khi phải nuôi 4 đứa con và người vợ đang mang thai. Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn. Trước đó, tại cuộc họp ngày 9-2 do bộ trưởng Bộ Công thương chủ trì, cho biết sẽ tổng kiểm tra rà soát các doanh nghiệp đầu mối có chức năng nhập khẩu xăng dầu.

C) Vào ngày nghỉ lễ, tết, ngày nghỉ có hưởng lương, ít nhất bằng 300% chưa kể tiền lương ngày lễ, tết, ngày nghỉ có hưởng lương đối với người lao động hưởng lương ngày. Người lao động hưởng lương theo sản phẩm, theo khoán được trả lương theo thỏa thuận của hai bên; nếu công việc phải làm trong nhiều tháng thì hằng tháng được tạm ứng tiền lương theo khối lượng công việc đã làm trong tháng. Được công bố công khai tại nơi làm việc trước khi thực hiện. Phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế – xã hội.

+ Người đại diện theo pháp luật kê khai thông tin, tải văn bản điện tử của các giấy tờ chứng thực cá nhân tại Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp để được cấp Tài khoản đăng ký kinh doanh. Tổ chức, cá nhân có quyền mua cổ phần của công ty cổ phần, góp vốn vào công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh theo quy định của Luật này, trừ trường hợp quy định tại khoản 4 Điều này. Có thể trực tiếp hoặc thuê người khác làm Giám đốc hoặc Tổng giám đốc để quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh; trường hợp này, chủ doanh nghiệp tư nhân vẫn phải chịu trách nhiệm về mọi hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp tư nhân. Điểm c khoản 1 Điều 74 Bộ Luật Dân sự 2015 có quy định, một tổ chức được công nhận là pháp nhân khi có tài sản độc lập với cá nhân, pháp nhân khác và tự chịu trách nhiệm bằng tài sản của mình.

Trong quá trình hoạt động, chủ doanh nghiệp tư nhân có quyền tăng hoặc giảm vốn đầu tư của mình vào hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. “3. Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên là doanh nghiệp có từ 02 đến 50 thành viên là tổ chức, cá nhân. Thành viên chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp trong phạm vi số vốn đã góp vào doanh nghiệp, trừ trường hợp quy định tại khoản 4 Điều 47 của Luật này. Phần vốn góp của thành viên chỉ được chuyển nhượng theo quy định tại các điều 51, 52 và 53 của Luật này. Doanh nghiệp sẽ tới trực tiếp bộ phận trả kết quả để nhận giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tư nhân, kèm theo đó là thông báo của cơ quan thuế về việc thành lập doanh nghiệp.

+ Chính vì vậy, chúng tôi khuyến cáo quý khách hàng nếu kinh doanh ở những lĩnh vực mang tính rủi ro cao, khó kiểm soát nên suy nghĩ kỹ trước khi quyết định thành lập DNTN. Những văn bản xác nhận vốn điều lệ của các cơ quan, tổ chức có thẩm quyền. Bản sao chứng minh nhân dân (chú ý bản sao này không quá 3 tháng) của người đại diện pháp luật của công ty.

Vậy doanh nghiệp tư nhân có thể được hiểu là một tổ chức có tên riêng, có tài sản, có trụ sở giao dịch, được thành lập theo quy định pháp luật nhưng chỉ thuộc về của riêng một người và do người đó làm chủ sở hữu. Việc thành lập công ty tư nhân bạn có thể thực hiện các thủ tục theo sự hướng dẫn của sở kế hoach đầu tư nơi đặt trụ sở hoặc sử dụng các dịch vụ thành lập doanh nghiệp trọn gói. Điều này sẽ giúp bạn giám được nhiều thời gian và chi phí vô ích. Theo đó, rõ ràng, doanh nghiệp tư chỉ có sự xuất hiện 1 cá nhân góp vốn. Cá nhân này tự góp vốn vào công ty bằng tài sản của mình.

HỘ KINH DOANH CÁ THỂ CÓ CON DẤU KHÔNG? Khi thành lập công ty thì con dấu là bắt buộc … Doanh nghiệp tư nhân không được phát hành bất kỳ loại chứng khoánnào. Trường hợp có quy định về vốn tối thiểu thì phải đáp ứng được mức vốn đó ngay từ thời điểm thành lập. Đây là bước rất quan trọng có tính chất quyết định đến sự thành bại của ý tưởng kinh doanh mà quý khách hàng đem ra áp dụng trong thực tiễn. Cán bộ, công chức, viên chức có được góp vốn, mua cổ phần trong công ty…

Tên doanh nghiệp phải được viết hay gắn tại trụ sở chính, chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp. Tên doanh nghiệp phải được in hoặc viết trên những giấy tờ giao dịch, hồ sơ tài liệu và các ấn phẩm do công ty phát hành. Tên doanh nghiệp không trùng hoặc gây nhầm lẫn với doanh nghiệp khác đã được đăng ký trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp trên toàn quốc (trừ doanh nghiệp đã giải thể hoặc đã có quyết định có hiệu lực của Tòa án về tuyên bố doanh nghiệp bị phá sản). So với Luật doanh nghiệp 2014 đây là trách nhiệm của người đại diện theo pháp luật.

Tuy nhiên, nhiều ngân hàng sẽ chưa cập nhật nội dung này nên Quý khách cần lưu ý và trao đổi nội dung này để thực hiện thủ tục mở tài khoản dễ dàng nhất. Những ưu, nhượng điểm của mỗi loại hình công ty cần được xem xét thật ký lưỡng. Đặc biệt tham vấn những ý kiên tư vấn của luật sư doanh nghiệp. Sau đó đưa ra quyết định phù hợp với năng tài chính, quản lý doanh nghiệp cho công ty của mình.

VOV.VN – Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Nội vụ khẩn trương đánh giá, rà soát việc sắp xếp các đơn vị hành chính các cấp để đề xuất các bước tiếp theo. Theo đúng tinh thần mau chóng phục hồi, phát triển du lịch nói riêng, kinh tế nói chung, 6 bộ cùng đề xuất lên Chính phủ mở cửa hoàn toàn du lịch ngay từ ngày 15/3 tới. Các đơn vị đã cam kết đảm bảo nguồn cung phục vụ nhu cầu thị trường, không để xảy ra tình trạng khan hiếm, thiếu hụt hàng, đáp ứng nhu cầu sản xuất, tiêu dùng trên địa bàn thành phố. Đơn vị đang đẩy mạnh nắm tình hình, kiểm tra, nếu phát hiện cơ sở nào còn xăng, dầu trong kho, bồn mà cố tình “găm,” trữ hàng, không cung ứng ra thị trường sẽ xử lý ngay. Lấy ý kiến về đình công theo quy định tại Điều 201 của Bộ luật này.

Lợi dụng danh nghĩa dạy nghề, tập nghề để trục lợi, bóc lột sức lao động hoặc lôi kéo, dụ dỗ, ép buộc người học nghề, người tập nghề vào hoạt động trái pháp luật. Độ tuổi lao động tối thiểu của người lao động là đủ 15 tuổi, trừ trường hợp quy định tại Mục 1 Chương XI của Bộ luật này. Danh mục thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận và giải quyết tại Bộ phận một cửa cấp huyện, cấp xã trên…

(Hiện hành quy định “Trường hợp doanh nghiệp được thành lập thì doanh nghiệp phải tiếp tục thực hiện quyền và nghĩa vụ phát sinh từ hợp đồng đã ký kết, trừ trường hợp các bên hợp đồng có thỏa thuận khác”). Hiện hành, Luật Doanh nghiệp 2014 chỉ quy định trường hợp chuyển đổi doanh nghiệp tư nhân thành công ty TNHH. Chủ doanh nghiệp tư nhân có thể trực tiếp quản lý, điều hành hoặc thuê người khác quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh của mình. Với những hạn chế nêu trên thì dường như doanh nghiệp tư nhân không còn là sự ưu tiên của những người đang có ý định thành lập doanh nghiệp.

Chính vì thế, chủ doanh nghiệp tư nhân hoàn toàn có thể thành lập công ty TNHH. Từ đó cho thấy chủ doanh nghiệp tư nhân vẫn được quyền góp vốn thành lập hoặc mua cổ phần, phần vốn góp trong công ty hợp danh, công ty trách nhiệm hữu hạn hoặc công ty cổ phần. Phải thỏa thuận bằng văn bản với ban lãnh đạo của tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở khi đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động, chuyển làm công việc khác, kỷ luật sa thải đối với người lao động là thành viên ban lãnh đạo của tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở. Trường hợp không thỏa thuận được, hai bên phải báo cáo với cơ quan chuyên môn về lao động thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh. Sau 30 ngày kể từ ngày báo cho cơ quan chuyên môn về lao động thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh biết, người sử dụng lao động mới có quyền quyết định. Trường hợp không nhất trí với quyết định của người sử dụng lao động thì người lao động, ban lãnh đạo của tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở có quyền yêu cầu giải quyết tranh chấp lao động theo trình tự, thủ tục do pháp luật quy định.

Chào quý Doanh Nghiệp. Là người đam mê Luật từ khi còn trên ghế nhà trường, tôi đã quyết tâm theo đuổi. Tôi hi vọng rằng, những gì mà tôi mang lại sẽ có giá trị thực sự cho các doanh nghiệp. Tôi luôn sẵn lòng lắng nghe góp ý từ phía bạn để hoàn thiện mình hơn mỗi ngày. Cảm ơn bạn đã đến với Luật Thiên Mã.

Công ty cổ phần đang ngày càng phát triển để đáp ứng nhu cầu đó. DNTN giờ đây không còn là sự lựa chọn của các nhà đầu tư. Cộng đồng doanh nghiệp ngoài Nhà nước bắt đầu có cuộc đua tam mã giữa DNTN, Công ty TNHH và Công ty cổ phần. Mỗi loại hình có những ưu điểm, nhược điểm trong quá trình thành lập và hoạt động. Nếu xét dưới góc độ cá nhân đầu tư thành lập doanh nghiệp thì DNTN và Công ty TNHH một thành viên là cá nhân sẽ được xem xét lựa chọn. Từ việc liệt kê ra những dấu hiệu nhận biết của một doanh nghiệp tư nhân có thể thấy những ưu điểm vượt trội của loại hình doanh nghiệp này.

Nhà nước có kế hoạch, biện pháp tổ chức nhà trẻ, lớp mẫu giáo ở nơi có nhiều lao động. Mở rộng nhiều loại hình đào tạo thuận lợi cho lao động nữ có thêm nghề dự phòng và phù hợp với đặc điểm về cơ thể, sinh lý và chức năng làm mẹ của phụ nữ. Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức và hoạt động của Hội đồng tiền lương quốc gia.

Thường trực Ủy ban Pháp luật báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội về hai nội dung lớn Chính phủ đã xin ý kiến Quốc hội tại kỳ họp thứ hai. Cụ thể, quy định giao quyền đăng ký sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, thiết kế bố trí là kết quả của nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước; quy định thu hẹp đối tượng xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ. Thủ tướng Chính phủ thành lập Hội đồng tiền lương quốc gia bao gồm các thành viên là đại diện của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, một số tổ chức đại diện người sử dụng lao động ở trung ương và chuyên gia độc lập. Trường hợp quy định của pháp luật thay đổi dẫn đến thỏa ước lao động tập thể không còn phù hợp với quy định của pháp luật thì các bên phải tiến hành sửa đổi, bổ sung thỏa ước lao động tập thể cho phù hợp với quy định của pháp luật. Trong thời gian tiến hành sửa đổi, bổ sung thỏa ước lao động tập thể thì quyền lợi của người lao động được thực hiện theo quy định của pháp luật.

Hơn nữa, do quyền của các cổ đông được tính tương ứng với số vốn đã góp vào công ty nên các cổ động thiểu số càng bị áp đảo bởi các cổ đông kiểm soát với số vốn góp nhiều hơn. Để bảo đảm quyền lợi cho các cổ đông thiểu số này, Điều 144 Luật DN 2014 đã sửa đổi tỷ lệ quy định đối với điều kiện tiến hành họp đại hội đồng cổ đông. Trường hợp công ty cổ phần được tổ chức quản lý theo mô hình “đơn hội đồng” thì các giấy tờ, giao dịch của công ty phải ghi rõ “thành viên độc lập” trước họ, tên của thành viên Hội đồng quản trị tương ứng. Khoản 1 Điều 200 Luật Doanh nghiệp 2014 quy định doanh nghiệp có quyền tạm ngừng kinh doanh nhưng phải thông báo bằng văn bản về thời điểm và thời hạn tạm ngừng hoặc tiếp tục kinh doanh cho Cơ quan đăng ký kinh doanh chậm nhất 15 ngày trước ngày tạm ngừng hoặc tiếp tục kinh doanh. Quy định này áp dụng trong trường hợp doanh nghiệp tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo. Trường hợp chủ doanh nghiệp tư nhân bị hạn chế hoặc mất năng lực hành vi dân sự, có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi thì quyền và nghĩa vụ của chủ doanh nghiệp tư nhân được thực hiện thông qua người đại diện.

Trước khi thành lập doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài nhà đầu tư nước ngoài phải có dự án đầu tư, thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. + Sau khi nhận được thông báo về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, người đại diện theo pháp luật nộp một bộ hồ sơ đăng ký doanh nghiệp bằng bản giấy kèm theo Giấy biên nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử đến Phòng Đăng ký kinh doanh. Người đại diện theo pháp luật có thể nộp trực tiếp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp bằng bản giấy và Giấy biên nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử tại Phòng Đăng ký kinh doanh hoặc nộp qua đường bưu điện. Hiện có rất nhiều người có ý tưởng kinh doanh và muốn thành lập công tytư nhân còn gọi là doanh nghiệp tư nhân. Nhưng thành lập DN tư nhân ra sao, có những điều kiện và thủ tục gì? Công ty Thiên Luật xin giới thiệu một số điều cần biết về những điều kiện thành lập doanh nghiệp tư nhân.

Được người sử dụng lao động bố trí nơi làm việc và được cung cấp thông tin, bảo đảm các điều kiện cần thiết cho hoạt động của tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở. Tổ chức của người lao động tại doanh nghiệp được thành lập và hoạt động hợp pháp sau khi cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp đăng ký. Kỷ luật lao động là những quy định về việc tuân theo thời gian, công nghệ và điều hành sản xuất, kinh doanh do người sử dụng lao động ban hành trong nội quy lao động và do pháp luật quy định. Trường hợp doanh nghiệp có nhiều tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở đáp ứng quy định tại khoản 1 Điều này thì tổ chức có quyền yêu cầu thương lượng là tổ chức có số thành viên nhiều nhất trong doanh nghiệp. Trong trường hợp vì lý do kinh tế mà nhiều người lao động có nguy cơ mất việc làm, phải thôi việc thì người sử dụng lao động phải xây dựng và thực hiện phương án sử dụng lao động theo quy định tại Điều 44 của Bộ luật này.