Theo quy định của Luật này và quy định khác của pháp luật có liên quan; việc phát hành trái phiếu riêng lẻ phải tuân thủ quy định tại Điều 128 và Điều 129 của Luật này. Các giấy tờ chứng minh đủ điều kiện về địa điểm theo quy định của pháp luật. Viên chức là công dân Việt Nam được tuyển dụng theo vị trí việc làm, làm việc tại đơn vị sự nghiệp công lập theo chế độ hợp đồng làm việc. Vốn điều lệ không được các cổ đông thanh toán đầy đủ và đúng hạn theo quy định tại Điều 113 của Luật Doanh nghiệp 2020.

Tài khoản này chỉ dùng để nhận góp vốn, rút vốn, rút lợi nhuận… và phải tuân thủ các qui định về quản lý ngoại hối. Đã có rất nhiều nhà đầu tư bị gặp trở ngại, bị phạt hành chính vì đã không tuân thủ lưu ý này. Tài sản được sử dụng vào hoạt động kinh doanh của chủ doanh nghiệp tư nhân không phải làm thủ tục chuyển quyền sở hữu cho doanh nghiệp.

Doanh nghiệp mang một ý nghĩa vô cùng quan trọng không chỉ đối với chủ thể thành lập mà còn đối với sự phát triển của kinh tế, xã hội, quốc gia. Khi đã là một tổ chức kinh tế được thành lập đúng theo quy định của pháp luật, doanh nghiệp sẽ được Nhà nước công nhận, Pháp luật bảo vệ để tham gia vào sản xuất, kinh doanh. Từ đó góp phần nâng cao thương hiệu và thúc đẩy sự phát triển kinh tế.

Bản sao hợp lệ Quyết định thành lập, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, tài liệu tương đương khác. Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người quản lý khác vi phạm quy định tại khoản 1 Điều này chịu trách nhiệm cá nhân hoặc liên đới đền bù lợi ích bị mất, trả lại lợi ích đã nhận và bồi thường toàn bộ thiệt hại cho công ty và bên thứ ba. Nếu doanh nghiệp của bạn là Công ty cổ phần thì bạn của bạn vẫn có quyền góp vốn vào công ty dưới dạng là cổ đông góp vốn. Luật Doanh nghiệp 2014 đã đổi mới phương thức quản lý theo hướng tăng cường tạo thuận lợi cho cổ đông thực hiện quyền khởi kiện đối với người quản lý công ty khi cần thiết; trình tự, thủ tục khởi kiện đã rút gọn đơn giản hơn, khắc phục bất cập về chi phí cho các cổ đông công ty. Cổ đông thường có quyền thông qua các giao dịch lớn của công ty nếu giao dịch lớn hơn một ngưỡng nhất định. Mức này ở Việt Nam được quy định là 50% trên tổng tài sản trong Điều lệ mẫu.

Theo quy định của pháp luật Việt Nam, hoạt động in là ngành nghề kinh doanh có … Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận được (01 bộ) hồ sơ, cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm. + Đối với ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện thì nhà đầu tư phải đáp ứng các điều kiện đầu tư kinh doanh theo quy định của pháp luật. Sửa đổi, bổ sung các nội dung trong Điều lệ công ty liên quan đến quyền và nghĩa vụ của thành viên, Hội đồng Thành viên.

195/TB-UBND-THÔNG BÁO Tình hình tiếp dân theo lịch tháng 7 năm 2021 và ý kiến chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Văn Hùng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Thanh Hoá. Tôi là nhân viên hợp đồng tại Trường Mầm non Long Sơn, huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An, đóng BHXH được 5 năm. Hiện nay có rất nhiều doanh nghiệp đã và đang thiết lập một trang thông tin điện … 90,68% đại biểu Quốc hội tham gia biểu quyết tán thành thông qua Luật Doanh nghiệp (sửa đổi). Cũng giống với việc góp vốn bằng tri thức, việc góp vốn bằng sức lao động khiến người góp vốn bị tràng buộc vào nghĩa vụ mẫn cán và trung thực.

Người góp vốn kinh doanh và người định giá phải góp đủ số vốn như đã được định giá. Nếu gây thiệt hại cho người khác thì phải liên đới chịu trách nhiệm bồi thường. Trường hợp có quy định khác nhau giữa Luật Đầu tư và luật khác đã được ban hành trước ngày Luật Đầu tư có hiệu lực thi hành về ngành, nghề cấm đầu tư kinh doanh hoặc ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện thì thực hiện theo quy định của Luật Đầu tư. Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị và Giám đốc hoặc Tổng giám đốc. Trường hợp này ít nhất 20% số thành viên Hội đồng quản trị phải là thành viên độc lập và có Ủy ban kiểm toán trực thuộc Hội đồng quản trị.

Chúng tôi sẵn sàng chia sẻ cùng quý khách về những trải nghiệm và tình huống thực tế đã được tích luỹ và kế thừa từ những năm 2000, khi mà luật kinh doanh ở Việt Nam chính thức “mở cửa” cho phép khối doanh nghiệp tư nhân hình thành và phát triển với tốc độ nhanh chóng trong suốt 18 năm qua. Bài viết này trình bày về chuyển quyền sở hữu tài sản góp vốn cho công ty. Các doanh nghiệp không thanh toán bằng tiền mặt trong các giao dịch góp vốn và mua bán, chuyển nhượng phần vốn góp vào doanh nghiệp. Mỗi năm, có hàng chục nghìn doanh nghiệp được thành lập mới, tạo thêm việc làm cho hàng trăm nghìn lao động và góp phần vào sự tăng trưởng và phát triển của mọi lĩnh vực trong nền kinh tế và đời sống xã hội. Tuy nhiên, trên thực tế đã có những doanh nghiệp “ảo” xuất hiện, gây ảnh hưởng tới sự lành mạnh của nhu cầu phát triển kinh doanh.

Trường hợp chủ doanh nghiệp tư nhân bị tạm giam, đang chấp hành hình phạt tù, đang chấp hành biện pháp xử lý hành chính tại cơ sở cai nghiện bắt buộc, cơ sở giáo dục bắt buộc thì ủy quyền cho người khác thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình. Thứ nhất, không có định nghĩa rõ ràng về giao dịch với bên liên quan, đồng thời chính sách xử lý đối với những giao dịch này ở tầm HĐQT và Đại hội đồng cổ đông vẫn chưa rõ ràng. Hạn mức mà tại đó HĐQT phải xin phê chuẩn của các cổ đông cho giao dịch với bên liên quan ở Việt Nam cao một cách bất thường, ở mức 50% tổng tài sản.

Những thành công đạt được từ việc nghiên cứu, thử nghiệm vaccine phòng bệnh dịch tả lợn châu Phi của Tập đoàn Dabaco Việt Nam cùng sự chỉ đạo, phối hợp chặt chẽ của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn và các đơn vị chức năng giúp cho vaccin dịch tả lợn châu Phi “made in Vietnam” đang đến gần với bà con chăn nuôi. Trong chuỗi liên kết sản xuất mía – đường tại Việt Nam hiện nay, chỉ có 11% lợi nhuận người nông dân được hưởng, 89% thuộc về các chủ thể khác (nhà máy, trung gian phân phối, thuế, phí). Đây là một tỷ lệ rất bất hợp lý, bất bình đẳng, thể hiện mối liên kết lỏng lẻo có thể bị phá vỡ bất cứ lúc nào, nếu không có giải pháp phù hợp cho vấn đề này.

  • Không có quy định số vốn tối thiểu (ngoại trừ những ngành nghề yêu cầu có vốn pháp định) hoặc tối đa.
  • Từ những căn cứ trên, có thể khẳng định, cán bộ, công chức, viên chức không thể thành lập, quản lý doanh nghiệp.
  • Nhận giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và các thủ tục cần thực hiện sau thành lập.
  • Để bảo đảm quyền lợi cho các cổ đông thiểu số này, Điều 144 Luật DN 2014 đã sửa đổi tỷ lệ quy định đối với điều kiện tiến hành họp đại hội đồng cổ đông.
  • Công ty có vốn nước ngoài khi hết thời hạn góp đủ vốn đầu tư ghi nhận tại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư mà chưa góp đủ vốn sẽ cần xin gia hạn thời hạn góp vốn đầu tư để tránh bị phạt.

Khi một cá nhân muốn thành lập doanh nghiệp thì cá nhân đó phải có đầy đủ năng lực hành vi dân sự. Năng lực hành vi dân sự của cá nhân là khả năng của cá nhân bằng hành vi của mình xác lập, thực hiện quyền, nghĩa vụ dân sự. Có thể thấy rằng, khi có đủ năng lực hành vi dân sự thì cá nhân mới đủ khả năng chịu trách nhiệm cho doanh nghiệp mà mình thành lập hoặc góp vốn để thành lập.

Vì vậy, doanh nghiệp tư không đáp ứng đủ điều kiện để được coi là pháp nhân. B) Đối tượng không được góp vốn vào doanh nghiệp theo quy định của Luật Cán bộ, công chức, Luật Viên chức, Luật Phòng, chống tham nhũng. Ngay từ tháng đầu năm 2022, thu hút vốn đầu tư nước ngoài đã tăng tốc, đạt hơn 2,1 tỷ USD, tăng 4,2% so với cùng kỳ năm 2021; vốn thực hiện của dự án đầu tư nước ngoài ước đạt hơn 1,61 tỷ USD, tăng 6,8% so với cùng kỳ năm 2021. Theo Giáo sư, TSKH Nguyễn Mại, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp đầu tư nước ngoài tại Việt Nam, triển vọng năm 2022, Việt Nam có thể thu hút khoảng 40 tỷ USD. Tuy nhiên, để thu hút được dòng vốn chất lượng, trước hết, cần đổi mới toàn diện các khâu từ xúc tiến đầu tư, lấy hội nghị, hội thảo là chính sang tiếp cận nhà đầu tư tiềm năng, nhất là các tập đoàn kinh tế lớn.

Đầu tư theo hình thức này không bắt buộc phải làm thủ tục cấp Giấy chứng nhận Đăng ký Đầu tư. Tuy nhiên, trong trường hợp này nhà đầu tư nước ngoài vẫn phải tuân thủ theo các điều kiện tiếp cận thị trường theo quy định tại Điều 9 Luật Đầu tư 2020. Quyền của cổ đông khi chưa thanh toán đủ giá trị cổ phần đăng ký mua theo hợp đồng mua bán cổ phần đã có hiệu lực Khi tiến hành mua bán cổ phần, người mua luôn phải thực hiện thanh toán đủ… Theo từ điển Bách khoa Việt Nam thì “công ty cổ phần” là những công ty được hình thành trên cơ sở liên hợp tư bản cá nhân bằng cách phát hành và bán cổ phiếu và lợi nhuận của công ty được phân phối giữa các cổ động theo số lượng cổ phần. Hoạt động Đấu thầu và Đấu giá là những hoạt động diễn ra thường xuyên tại các cơ quan, doanh nghiệp và cả các cá nhân liên quan trong đời sống xã hội.

Quy mô bình quân dự án điều chỉnh vốn đạt gần 9,2 triệu USD/lượt điều chỉnh, cao hơn so với mức 5,6 triệu USD/lượt điều chỉnh của năm 2020. Nghị định cũng quy định việc chuyển đổi cơ sở bảo trợ xã hội, quỹ xã hội và quỹ từ thiện thành doanh nghiệp xã hội. Cụ thể, cơ sở bảo trợ xã hội, quỹ xã hội, quỹ từ thiện được dùng toàn bộ tài sản, quyền và nghĩa vụ để chuyển đổi thành doanh nghiệp xã hội sau khi có văn bản chấp thuận của cơ quan đã cấp giấy phép thành lập cơ sở bảo trợ xã hội, quỹ xã hội, quỹ từ thiện. Cổ đông, nhóm cổ đông có đại diện nắm giữa các chức danh quản lý công ty cổ phần có lợi thế gì?

Việc thực thi quyền cổ đông vẫn còn có một số lĩnh vực thực hiện kém. Thực tế cho thấy, các công ty mới chỉ tuân thủ nguyên tắc về quyền cổ đông trên hình thức nhiều hơn là nội dung. Chẳng hạn, thông lệ tốt là bảo đảm cho cổ đông nhận được thông tin về công ty kiểm toán trước khi chọn kiểm toán tại đại hội cổ đông (ĐHCĐ) thường niên. + Trường hợp cuộc họp lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại điểm a nêu trên thì được triệu tập họp lần thứ ba trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày dự định họp lần thứ hai.

Tỷ lệ phần vốn góp là tỷ lệ giữa phần vốn góp của một thành viên và vốn điều lệ của công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh. Kính gửi Luật Hoàng Phi, hiện nay tôi đang là cổ đông của công ty cổ phần, do nhu cầu mở rộng hoạt động kinh doanh, Công ty tôi muốn góp vốn thành lập công ty với, Luật Hoàng Phi vui lòng cho tôi hỏi, công ty tôi có quyền góp vốn thành lập công ty mới không? Pháp luật cho phép các chủ thể có quyền tự do kinh doanh, tự do thành lập và quản lý doanh nghiệp của mình trong khuôn khổ quy định của pháp luật. Luật Doanh nghiệp có ghi nhận điều này nhưng cũng có những hạn chế nhất định đối với một số chủ thể nhất định về quyền góp vốn, quyền thành lập doanh nghiệp. Các thành viên/cổ đông góp vốn là những người có thể quyết định sự tồn tại, phát triển hoặc giải thể doanh nghiệp. Hợp tác được những thành viên/ cổ đông đồng lòng, đồng quan điểm, lý tưởng sẽ là một trong những điều quyết định cho việc thành công của công ty và ngược lại.

Dựa vào các quy định trên thì công ty hợp danh, có tư cách pháp nhân và không thuộc trường hợp cấm góp vốn, mua cổ phần. Nên công ty hợp danh có quyền góp vốn, mua cổ phần vào các doanh nghiệp theo quy định tương ứng của Luật doanh nghiệp. Đăng ký doanh nghiệp qua mạng thông tin điện tử là việc người thành lập doanh nghiệp nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng thông tin điện tử tại Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp. Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng thông tin điện tử bao gồm các dữ liệu theo quy định của Luật này và được thể hiện dưới dạng văn bản điện tử. Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng thông tin điện tử có giá trị pháp lý tương đương hồ sơ đăng ký doanh nghiệp bằng bản giấy. Theo đó, so với Luật Doanh nghiệp 2014, không còn quy định rằng cổ đông hoặc nhóm cổ đông phải sở hữu cổ phần phổ thông trong thời hạn liên tục ít nhất 06 tháng để bảo đảm việc thực hiện các quyền của cổ đông không làm ảnh hưởng đến việc điều hành hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.

Cổ đông cần hiểu rõ quyền và thực thi đầy đủ quyền của mình để nâng cao chất lượng quản trị công ty nhưng cũng là phương thức tự bảo vệ các quyền và lợi ích hợp pháp của cổ đông. Bên cạnh đó, Luật Doanh nghiệp 2014 cũng mở rộng nội dung cho phép công ty quy định nguyên tắc quản trị doanh nghiệp cụ thể hơn, chi tiết hơn. Giá trị của một tài sản cố định có thể tăng lên tại một thời điểm nào đó. Tuy nhiên, phần giá trị tăng thêm không được dùng để ghi tăng vốn điều lệ. Theo quy định tại Điều 38, 39 40, 42 – Luật doanh nghiệp năm 2014 thì tên doanh nghiệp phải viết được bằng tiếng Việt, có thể có kèm theo chữ số và ký hiệu, phải phát âm được và phải bao gồm hai thành tố là loại hình doanh nghiệp và tên riêng của doanh nghiệp.

Với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn luật pháp doanh nghiệp, chúng tôi hy vọng những thông tin trên đã mang đến cho bạn nhiều giá trị hữu ích cho doanh nghiệp của mình. Nhận giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và các thủ tục cần thực hiện sau thành lập. Công ty TNHH hai thành viên trở lên có tư cách pháp nhân bắt đầu từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, không được quyền phát hành cổ phần.

Từ khi khởi nghiệp đến nay, tôi sử dụng rất nhiều dịch vụ tư vấn luật, tôi đặc biệt hài lòng với dịch vụ mà LawKey cung cấp cho IDJ Group. Chúc cho LawKey ngày càng phát triển và là đối tác quan trọng lâu dài của IDJ Group. Kỳ vọng giải ngân vốn đầu tư công năm 2022 sẽ tăng 20-30% so với giải ngân thực tế năm 2021, VNDIRECT dự báo, đây sẽ là động lực quan trọng cho kịch bản kinh tế phục hồi. Công ty này cũng chỉ ra các nhóm doanh nghiệp sẽ được hưởng lợi trực tiếp từ việc thúc đẩy đầu tư công trong năm mới.

Trường hợp chủ sở hữu, thành viên, cổ đông công ty là tổ chức cử nhiều người đại diện theo ủy quyền thì phải xác định cụ thể phần vốn góp, số cổ phần, cho mỗi người đại diện. Trường hợp chủ sở hữu, thành viên, cổ đông công ty không xác định phần vốn góp, số cổ phần tương ứng cho mỗi người đại diện theo ủy quyền, phần vốn góp, số cổ phần sẽ được chia đều cho số lượng người đại diện theo ủy quyền. Do doanh nghiệp tư nhân không có tư cách pháp nhân, chủ doanh nghiệp tư nhân chịu trách nhiệm vô hạn đối với các nghĩa vụ của công ty. Nên vốn góp hay cổ phần mà chủ doanh nghiệp tư nhân sở hữu tại các công ty khác cũng được coi là tài sản của doanh nghiệp tư nhân.

Công ty Luật Hùng Thắng chuyên tư vấn doanh nghiệp, tư vấn luật doanh nghiệp, tư vấn thành lập công ty, tư vấn pháp lý thường xuyên, tư vấn thay đổi đăng ký kinh doanh, tư vấn đất đai, tư vấn hợp đồng, tư vấn hôn nhân, tư vấn ly hôn, tư vấn pháp luật hôn nhân gia đình, luật sư bào chữa.. Quyền thành lập doanh nghiệplà quyền cơ bản của công dân, được quy định trong Hiến pháp năm 2013 – đạo luật có trị pháp lý cao nhất của nước ta, thể hiện thông qua việc quy định công dân có quyền được lao động, làm việc, kinh doanh tạo ra thu nhập hợp pháp. Khoản 1 Điều 18 Luật Doanh nghiệp quy định mọi tổ chức, cá nhân có quyền thành lập và quản lý doanh nghiệp tại Việt Nam theo quy định. Sau thời hạn quy định tại khoản 2, điều 75 Luật doanh nghiệp 2014 chủ sở hữu công ty phải đăng ký điều chỉnh vốn điều lệ đúng bằng giá trị số vốn thực góp trong vòng 30 ngày tiếp theo.

Về vấn đề vốn, nhằm giải quyết những vướng mắc, tranh chấp phát sinh trong thực tiễn áp dụng các quy định tại Luật Doanh nghiệp 2005. Theo đó Luật Doanh nghiệp sửa đổi 2014 đã có áp dụng thống nhất thời hạn phải thanh toán đủ phần vốn góp khi thành lập công ty; Thống nhất các khái niệm về vốn công ty cổ phần như cổ phần được quyền phát hành và cổ phần đã phát hành; Chào bán cổ phần riêng lẻ của công ty cổ phần không phải là công ty cổ phần đại chúng. Đối với vốn bằng các loại tài sản khác, chủ doanh nghiệp phải ghi rõ loại tài sản, số lượng tài sản và giá trị cụ thể của mỗi loại tài sản. Điều này đồng nghĩa với việc chủ doanh nghiệp tư nhân phải thực hiện đóng góp đầy đủ và đảm bảo đủ số vốn góp ngay khi đăng ký thành lập doanh nghiệp tư nhân. Đối với cá nhân, tư cách chủ thể của cá nhân chỉ đầy đủ, hoàn thiện và độc lập khi họ có đủ năng lực pháp luật và năng lực hành vi dân sự. Năng lực pháp luật dân sự là khả năng có các quyền dân sự do pháp luật quy định, còn năng lực hành vi dân sự là khả năng của chủ thể đó, bằng các hành vi của chính mình thực hiện quyền và nghĩa vụ pháp lí và tự chịu trách nhiệm về những hành vi ấy.