Do vậy, việc đề xuất cho giảm 50% số thuế thu nhập cá nhân phải nộp đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công của các cá nhân nhân lực công nghệ cao làm việc trong lĩnh vực công nghệ thông tin là hoàn toàn phù hợp, bà Cúc nhấn mạnh. Các Quỹ Đổi mới công nghệ quốc gia, Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ của Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm quy định quy chế cho vay, hỗ trợ lãi suất vay, bảo lãnh để vay vốn, bảo đảm thuận lợi cho các doanh nghiệp khoa học và công nghệ tiếp cận. Doanh sản phẩm hình thành từ kết quả khoa học và công nghệ được Quỹ Đổi mới công nghệ quốc gia, Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ của Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tài trợ, cho vay với lãi suất ưu đãi, hỗ trợ lãi suất vay và bảo lãnh để vay vốn. Phần thu nhập còn lại sau khi bù trừ áp dụng mức thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp theo mức thuế suất của hoạt động còn thu nhập.

Với việc tích hợp ứng dụng eTax Mobile trên điện thoại di động, việc nộp thuế ngày càng trở nên thuận tiện đối với người dân và doanh nghiệp. Cục Dự trữ liên bang Mỹ đưa ra thông điệp có thể đề xuất thực hiện đợt tăng lãi suất đầu tiên năm 2022 trong tháng 3 ở mức 0,25 điểm phần trăm. Điều này nếu diễn ra sẽ tác động nhiều mặt lên kinh tế Việt Nam, trong đó có sức ép sụt giảm dòng vốn đầu tư.

Theo đó, khác với các loại hợp đồng khác, bản chất của hợp đồng bảo hiểm là việc để dành quyền lợi tài chính của NMBH thông qua chuyển nhượng rủi ro cho DNBH. Rủi ro được chuyển nhượng là rủi ro hình thành trong tương lai và chưa thật sự tồn tại tại thời điểm giao kết hợp đồng nên sẽ rất khó để có thể dự đoán và ước định. DNBH chỉ có thể căn cứ vào những thông tin do NMBH cung cấp để dự đoán rủi ro từ đó xem xét có chấp thuận giao kết hợp đồng bảo hiểm hay không. Do đó, những thông tin do các bên cung cấp trước và trong quá trình thực hiện hợp đồng bảo hiểm phải thật sự đầy đủ và trung thực.

Theo tiêu chí mới được Chính phủ ban hành, doanh nghiệp công nghệ cao phải đạt tỷ lệ lao động trực tiếp thực hiện nghiên cứu và phát triển có trình độ chuyên môn từ cao đẳng trở lên của doanh nghiệp. Đây là số lao động đã ký hợp đồng lao động có thời hạn từ 1 năm trở lên hoặc hợp đồng không xác định thời hạn, trong đó lao động có trình độ cao đẳng không vượt quá 30% trên tổng số lao động. Dự án có quy mô vốn đầu tư tối thiểu 6 (sáu) nghìn tỷ đồng, thực hiện giải ngân không quá 3 năm kể từ thời điểm được phép đầu tư lần đầu theo quy định của pháp luật về đầu tư và sử dụng thường xuyên trên 3.000 lao động chậm nhất sau 3 năm kể từ năm có doanh thu.

Tổ chức có thể phân loại làm 02 nhóm là tổ chức kinh tế và tổ chức khác không phải tổ chức kinh tế.

Doanh nghiệp kinh doanh mua bán phần mềm thì không được áp dụng ưu đãi về thuế TNDN nêu trên. Trong khi đó, chính sách ưu đãi hiện hành lại thấp hơn giai đoạn 2001 – 2008 và không phù hợp với mục tiêu phát triển ngành CNTT. Bên cạnh đó, sự phát triển về công nghệ đã làm các chính sách ưu đãi cần phải thay đổi. Bài học từ các quốc gia Ấn Độ, Trung Quốc, Philippines cho thấy trước khi bước vào giai đoạn tăng trưởng mạnh, các quốc gia này đều gia tăng các biện pháp ưu đãi cho ngành CNTT. Miễn thuế nhập khẩu được áp dụng đối với hàng hóa nhập khẩu dùng để xây dựng tài sản cố định.

Công Nghệ Thông Tin Sài Gòn

Công Nghệ Thông Tin Sài Gòn

Cùng với các dịch vụ Tư vấn Chuyển đổi số, Tư vấn & Giải pháp Công nghệ cung cấp các giải pháp số hoá toàn diện hơn cho quý khách hàng. Hội đồng tư vấn tuyển chọn tổ chức chủ trì nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh “Nghiên cứu đánh… Nhà nước cần có chính sách phát triển nhà ở xã hội lâu dài ổn định, đồng thời cần công khai, minh bạch nguồn vốn bố trí cho các dự án này. Bộ TT&TT phải phối hợp Bộ Tài chính hướng dẫn rõ ràng về các chính sách ưu đãi thuế trong lĩnh vực CNTT cho DN và người làm CNTT. “Chúng ta cần phải có những ưu đãi để DN CNTT có thể đi tắt, đón đầu và theo kịp Ấn Độ, Trung Quốc, Philippines… Trong đó cần tập trung vào ưu đãi về thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập DN, thuế thu nhập cá nhân”, bà Cúc đề xuất.

Cá nhân, tổ chức ngoài đó có quyền sở hữu đối với công trình xây dựng hợp pháp đó. Vì vậy cá nhân, tổ chức nước ngoài thuộc các trường hợp nêu trên được quyền sở hữu nhà ở tại Việt Nam. Theo quy định của Luật doanh nghiệp thì tổ chức nước ngoài là tổ chức được thành lập ở nước ngoài theo pháp luật nươc ngoài.

Ba là, doanh thu được tạo ra từ dịch vụ có ứng dụng kết quả khoa học và công nghệ trong lĩnh vực công nghệ thông tin là doanh thu từ dịch vụ mới, không bao gồm các dịch vụ đã có trên thị trường. Doanh thu được tạo ra từ dịch vụ có ứng dụng kết quả khoa học và công nghệ trong lĩnh vực công nghệ thông tin là doanh thu từ dịch vụ mới, không bao gồm các dịch vụ đã có trên thị trường. Một doanh nghiệp phải chứng minh rằng họ thực hiện ít nhất một hoạt động ở một trong hai giai đoạn đầu tiên để xác nhận rằng họ đang vận hành một dịch vụ triển khai phần mềm (sản xuất phần mềm). Thêm vào đó, phần thu nhập không chia được để lại để đầu tư phát triển theo quy định của luật chuyên ngành áp dụng cho từng lĩnh vực xã hội hóa được xem là thu nhập miễn thuế.

Thủ tục thực hiện ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp thực hiện theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp và quản lý thuế. Doanh nghiệp KH&CN tự xác định số thuế thu nhập doanh nghiệp được ưu đãi và kê khai vào Bảng kê ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp đối với doanh nghiệp KH&CN kèm theo Thông tư này. Doanh nghiệp công nghệ cao, doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp tính trên toàn bộ thu phập của doanh nghiệp trừ các khoản thu nhập nêu tại điểm a, b, c Khoản 3 Điều 18 Thông tư này. Để nâng cao sức cạnh tranh của doanh nghiệp công nghệ thông tin , đẩy mạnh thu hút đầu tư phục vụ cho phát triển CNTT theo các mục tiêu đã đặt ra trong điều kiện hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, cần thiết phải có thêm các chính sách hỗ trợ, trong đó có chính sách ưu đãi thuế nhằm thúc đẩy hơn nữa ứng dụng và phát triển CNTT tại Việt Nam. Về ưu đãi thuế TNDN, đưa dịch vụ CNTT và phần mềm vào nhóm được hưởng ưu đãi thuế; mức ưu đãi là được hưởng thuế suất 10% trong vòng 15 năm, trường hợp đặc biệt kéo dài thêm không quá 30 năm và miễn thuế 4 năm, giảm 50% không quá 9 năm.

Công Nghệ Thông Tin Xét Khối Nào

Để thêm nâng cao sức cạnh tranh của doanh nghiệp công nghệ thông tin, đẩy mạnh thu hút đầu tư phục vụ cho phát triển công nghệ thông tin theo các mục tiêu đã đặt ra trong điều kiện hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, Quốc hội, Chính phủ thấy cần thiết phải có thêm các chính sách hỗ trợ, trong đó có chính sách ưu đãi thuế nhằm thúc đẩy hơn nữa ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin tại Việt Nam. Trong đó, hoạt động sản xuất phần mềm được các doanh nghiệp quan tâm và lựa chọn đăng ký khá nhiều. Nghị quyết cũng có những giải pháp cụ thể đối với doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực công nghệ. Cụ thể, đối với dịch vụ gia công phần mềm, thu nhập của doanh nghiệp từ thực hiện dự án đầu tư mới cung cấp dịch vụ gia công phần mềm được áp dụng thuế suất 10% trong 15 năm, miễn thuế trong 4 năm và giảm 50% số thuế thu nhập cá nhân phải nộp trong 9 năm tiếp theo.

Công Nghệ Thông Tin Xét Khối Nào

Cũng trường hợp nêu trên nhưng DN A được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp (miễn thuế 2 năm, giảm 50% thuế TNDN trong 4 năm tiếp theo), năm 2020 bắt đầu được miễn thuế thì DN A sẽ hưởng ưu đãi thuế như sau (miễn thuế các năm 2020, 2021; giảm 50% thuế các năm 2022, 2023, 2024, 2025). Điều kiện đầu tư, ưu đãi đầu tư, thủ tục ưu đãi đầu tư liên quan lĩnh vực “Ứng dụng, nghiên cứu và phát triển công nghệ cao theo quy định của pháp luật về công nghệ cao; Sản xuất sản phẩm công nghệ sinh học” theo quy định của pháp luật Việt Nam. Hiện nay, quy định về ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp đang là vấn đề được rất nhiều người quan tâm. Tuy nhiên, các văn bản pháp luật lại sửa đổi, bổ sung quá nhiều, khiến việc tìm hiểu trở nên khó khăn và phức tạp. Chính vì vậy, chúng tôi đã viết bài này nhằm tổng hợp các quy định có liên quan.

Bao gồm tin tức về nội bộ công ty, thông tin hỗ trợ doanh nghiệp, thư viện các văn bản pháp luật, thông tin tuyển dụng của EMC. Luật Việt Phong là hãng luật có nhiều kinh nghiệm trong việc cung cấp các dịch vụ pháp lý, chúng tôi luôn nỗ lực để có thể đem đến cho các khách hàng những giải pháp chất lượng và hiệu quả. Sự hài lòng của khách hàng chính là động lực mạnh mẽ để chúng tôi có thể nỗ lực xây dựng công ty phát triển và lớn mạnh hơn nữa. Thứ ba, tỷ lệ lao động trực tiếp thực hiện nghiên cứu và phát triển có trình độ chuyên môn từ cao đẳng trở lên của DN (là số lao động đã ký hợp đồng lao động có thời hạn từ 01 năm trở lên hoặc hợp đồng không xác định thời hạn, trong đó lao động có trình độ cao đẳng không vượt quá 30%) trên tổng số lao động. Cụ thể, DN có tổng nguồn vốn từ 6.000 tỷ đồng và tổng số lao động từ 3.000 người trở lên phải đạt ít nhất 1%; DN không thuộc trường trên, có tổng nguồn vốn từ 100 tỷ đồng và tổng số lao động từ 200 người trở lên phải đạt ít nhất 2,5%; Đối với DN còn lại phải đạt ít nhất 5%.

Trong thời hạn vay, nếu Nhà Đầu Tư nhận thấy tiềm năng phát triển của Công Ty Mục Tiêu và có lợi cho khoản đầu tư của mình, Nhà Đầu Tư sẽ quyết định chuyển đổi một phần hoặc toàn bộ khoản vay thành cổ phần và sở hữu một tỷ lệ nhất định trong Công Ty Mục Tiêu. Tuỳ thuộc vào phương thức chuyển đổi và quốc tịch của Nhà Đầu Tư, Công Ty Mục Tiêu sẽ phải thực hiện một số thủ tục hành chính nhất định theo quy định của pháp luật. Công ty dịch vụ tư vấn quang minh, được thành lập năm 2009 đi tiên phong trong lĩnh vực hổ trợ tư vấn thành lập doanh nghiệp và dịch vụ kế toán thuế. Với đội ngũ nhân viên giàu kinh nghiệm và thân thiện, chúng tôi cam kết mang đến quý khách hàng dịch vụ nhanh nhất, chuyên nghiệp nhất. Quy trình thuế không phải lúc nào cũng dễ hiểu ở Việt Nam và dễ mắc sai lầm hơn là sửa sai. Dịch vụ khai báo Thuế và Kế toán của chúng tôi có thể ghi lại mọi thứ phù hợp với các quy định của chính phủ.

Công Nghệ Thông Tin Thi Môn Gì

Theo đó, doanh nghiệp khoa học và công nghệ được hưởng ưu đãi miễn, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp 4 năm và giảm 50% số thuế phải nộp trong 9 năm tiếp theo. DN được hưởng ưu đãi được quy định tại luật Khoa học và công nghệ và Nghị định số 13. Như vậy, trường hợp Công ty trong năm 2019 thực hiện đầu tư mở rộng đối với dự án đang hoạt động và đáp ứng một trong các tiêu chí về đầu tư mở rộng nêu trên thì dự án đầu tư mở rộng được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định. Công ty được lựa chọn hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp theo dự án đang hoạt động cho thời gian còn lại hoặc được áp dụng thời gian miễn thuế, giảm thuế đối với phần thu nhập tăng thêm do đầu tư mở rộng mang lại (không được hưởng mức thuế suất ưu đãi) bằng với thời gian miễn thuế, giảm thuế áp dụng đối với dự án đầu tư mới trên cùng địa bàn hoặc lĩnh vực ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp. Theo Nghị quyết, thu nhập từ các dự án sản xuất nội dung thông tin số, dịch vụ phần mềm …sẽ được áp dụng mức thuế đang áp dụng đối với dự án sản xuất sản phẩm phần mềm theo quy định của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2008, sửa đổi, bổ sung năm 2013 (10% trong vòng 15 năm đối với doanh nghiệp mới thành lập). A) Hướng dẫn thực hiện ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp đối với hoạt động công nghệ thông tin thuộc Danh mục lĩnh vực nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, Danh mục công nghệ cao được ưu tiên đầu tư phát triển và Danh mục sản phẩm công nghệ cao được khuyến khích phát triển theo quy định của Thủ tướng Chính phủ, hoàn thành trong tháng 10 năm 2016.

Không – Theo quy định thì các hoạt động sản xuất phần mềm và dịch vụ phần mềm thuộc đối tượng không phải chịu thuế GTGT. Thay mặt Công ty Dương Cafe, tôi xin chân thành cảm ơn đội ngũ luật sư, kế toán của LawKey. Thực sự yên tâm khi sử dụng dịch vụ tư vấn pháp luật và kế toán thuế bên các bạn. “Hoạt động công nghiệp phần mềm là hoạt động thiết kế, sản xuất và cung cấp sản phẩm và dịch vụ phần mềm, bao gồm sản xuất phần mềm đóng gói; sản xuất phần mềm theo đơn đặt hàng; sản xuất phần mềm nhúng; hoạt động gia công phần mềm và hoạt động cung cấp, thực hiện các dịch vụ phần mềm”.

Công Nghệ Thông Tin Thi Môn Gì

Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam và Tổng công ty Bưu điện Việt Nam vừa ký thỏa thuận hợp tác toàn diện. Thời gian miễn, giảm thuế được tính liên tục từ năm đầu tiên phát sinh doanh thu chịu thuế. Sử dụng nội dung ở trang này và dịch vụ tại EMC có nghĩa là bạn đồng ý với Thỏa thuận sử dụng và Chính sách bảo mật của chúng tôi. Đầu tư bảo quản nông sản sau thu hoạch, bảo quản nông, thủy sản và thực phẩm, bao gồm cả đầu tư để trực tiếp bảo quản hoặc đầu tư để cho thuê bảo quản nông sản, thủy sản và thực phẩm. Hợp đồng bảo hiểm là sự thỏa thuận giữa bên mua bảo hiểm và doanh nghiệp bảo hiểm, theo đó bên mua bảo hiểm phải đóng phí bảo hiểm, doanh nghiệp bảo hiểm phải trả tiền bảo hiểm cho người thụ hưởng hoặc bồi thường cho người được bảo hiểm khi xảy ra sự kiện bảo hiểm. Trong các chủ đề xoay quanh về Thành lập doanh nghiệp, hiện nay có xu hướng một số doanh nghiệp được cấp giấy chứng nhận…

Ên cứu khoa học và công nghệ của Nhà nước để thực hiện các hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, ươm tạo công nghệ, sản xuất thử nghiệm sản phẩm mới, ươm tạo doanh nghiệp khoa học và công nghệ. Dẫn lại câu chuyện trong hoạt động sản xuất phần mềm được luật cho phép ưu đãi thuế suất thu nhập DN lên tới 30 năm tùy theo quy mô DN nhưng hiện vẫn chưa có quy định cụ thể về tiêu chí này, bà Cúc cho rằng đây là điển hình cho thấy “dù có chính sách ưu đãi nhưng thực tế DN không được hưởng”. Một trong những nội dung của Dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế Thu nhập doanh nghiệp và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế TNDN vừa được Bộ Tài chính hoàn tất là sẽ cụ thể hoá ưu đãi thuế TNDN đối với nhóm doanh nghiệp hoạt động lĩnh vực công nghệ cao, doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao.

Công Nghệ Thông Tin Xét Học Bạ

A) Phần thu nhập của doanh nghiệp từ hoạt động xã hội hóa trong lĩnh vực giáo dục – đào tạo, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao và môi trường (sau đây gọi chung là lĩnh vực xã hội hóa). Doanh nghiệp khoa học và công nghệ có thành tích trong hoạt động khoa học và công nghệ, thương mại hóa sản phẩm hình thành từ kết quả khoa học và công nghệ được vinh danh, khen thưởng./. Muốn khuyến khích CNTT phát triển thì phải ưu đãi làm sao để DN phải tăng quy mô, trở thành những DN lớn, có đủ năng lực với những tiêu chí cụ thể để có thể áp dụng, thực hiện được ngay.

Doanh nghiệp khoa học và công nghệ có dự án tham gia cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị được Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa xem xét cho vay theo quy định của pháp luật hiện hành. B) Chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp, Bộ Thông tin và Truyền thông và các Bộ, ngành liên quan trình Chính phủ báo cáo Quốc hội việc sửa đổi, bổ sung các Luật thuế thu nhập doanh nghiệp, Luật thuế thu nhập cá nhân để thực hiện các giải pháp nêu tại Mục II Nghị quyết này vào thời điểm thích hợp. Triển khai thực hiện chủ trương của Đảng, Nhà nước về phát triển CNTT, hệ thống chính sách thuế đã có nhiều chính sách ưu đãi, hỗ trợ, qua đó đóng góp vào thành tựu phát triển quan trọng của ngành CNTT. Doanh nghiệp tự xác định các điều kiện ưu đãi thuế, mức thuế suất ưu đãi, thời gian miễn thuế, giảm thuế, số lỗ được trừ (-) vào thu nhập tính thuế để tự kê khai và tự quyết toán thuế với cơ quan thuế. ; Trường hợp nằm trên cả địa bàn thuận lợi và địa bàn không thuận lợi thì việc xác định ưu đãi thuế căn cứ vào vị trí thực tế của dự án đầu tư trên thực địa. Bộ Tài chính được giao chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp, Bộ Thông tin và Truyền thông và các Bộ, ngành liên quan trình Chính phủ báo cáo Quốc hội việc sửa đổi, bổ sung các Luật thuế thu nhập doanh nghiệp, Luật thuế thu nhập các nhân để thực hiện các giải pháp trên vào thời điểm thích hợp.

Tetra Pak và Công ty Giấy và bao bì Đồng Tiến công bố khoản đầu tư 3,5 triệu euro nhằm nâng cấp và mở rộng năng lực tái chế vỏ hộp giấy đựng đồ uống đã qua sử dụng tại Việt Nam. Là sản phẩm online, thời gian qua 90% nhân sự làm tại nhà, 10% làm “3 tại chỗ” ở trụ sở. Theo sự chỉ đạo của Chính phủ, mới đây, Hội Tư vấn thuế đã xây dựng xong Đề án Ưu đãi thuế CNTT.

Công Nghệ Thông Tin Xét Học Bạ

Tùy thuộc vào Khu vực, thực tế đất trong Khu công nghệ cao mà có những ưu đãi về tiền thuê đất khác nhau. Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Bưu điện cùng Công ty cổ phần Thương mại và dịch vụ MEDLATEC Group thuộc tập đoàn MED – Group vừa ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược, cùng chia sẻ tầm nhìn và mang đến những trải nghiệm chăm sóc sức khỏe tối ưu cho khách hàng. Tại Hà Nội, Tổng công ty Bảo hiểm BIDV vừa tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động năm 2021 và triển khai kế hoạch kinh doanh năm 2022. + Đối với doanh nghiệp không thuộc trường hợp quy định tại điểm a và điểm b khoản 3 Điều này phải đạt ít nhất 5%.

P/e Ngành Công Nghệ Thông Tin

Trường hợp doanh nghiệp đăng ký thời gian ưu đãi thuế vào kỳ tính thuế tiếp theo thì phải xác định số thuế phải nộp của kỳ tính thuế đầu tiên để nộp vào Ngân sách Nhà nước theo quy định. Để được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp, doanh nghiệp khoa học và công nghệ phải thực hiện chế độ kế toán, hóa đơn, chứng từ theo quy định của pháp luật và nộp thuế theo kê khai. 6.Thời gian áp dụng thuế suất ưu đãi quy định tại Điều này được tính liên tục từ năm đầu tiên doanh nghiệp có doanh thu từ dự án đầu tư mới được hưởng ưu đãi thuế. Đối với doanh nghiệp công nghệ cao, doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao được tính từ năm được công nhận là doanh nghiệp công nghệ cao, doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; đối với dự án ứng dụng công nghệ cao được tính từ năm được cấp giấy chứng nhận dự án ứng dụng công nghệ cao. Thời gian áp dụng thuế suất ưu đãi quy định tại Điều này được tính liên tục từ năm đầu tiên doanh nghiệp có doanh thu từ dự án đầu tư mới được hưởng ưu đãi thuế. Dự án đầu tư phát triển nhà máy nước, nhà máy điện, hệ thống cấp thoát nước; cầu, đường bộ, đường sắt; cảng hàng không, cảng biển, cảng sông; sân bay, nhà ga phải phát sinh doanh thu, thu nhập từ quá trình hoạt động của các dự án đầu tư nêu trên thì mới thuộc diện được hưởng ưu đãi thuế.

+ Tỷ lệ giá trị nguyên vật liệu là thủy sản trên chi phí sản xuất hàng hóa, sản phẩm (giá thành sản xuất hàng hóa, sản phẩm) từ 30% trở lên. Nguyên liệu đầu vào của hoạt động chế biến thủy sản phải là thủy sản chưa chế biến thành các sản phẩm khác hoặc chỉ qua sơ chế thông thường (bao gồm cả phụ phẩm của quá trình sơ chế thủy sản). Ngoài ra, doanh nghiệp phần mềm lưu ý vẫn phải thực hiện đầy đủ các báo cáo, kê khai dù không phát sinh doanh thu.

+ Doanh thu được tạo ra từ dịch vụ có ứng dụng kết quả KH&CN trong lĩnh vực công nghệ thông tin là doanh thu từ dịch vụ mới, không bao gồm các dịch vụ đã có trên thị trường. Xu hướng Thành lập doanh nghiệp dự án nhằm mục đích thực hiện các dự án đầu tư của chủ sở hữu, đang được… Doanh nghiệp khoa học và công nghệ được sử dụng Quỹ phát triển khoa học và công nghệ của doanh nghiệp và các nguồn huy động hợp pháp khác để thương mại hóa kết quả khoa học và công nghệ. Doanh nghiệp khoa học và công nghệ được miễn, giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước theo quy định của pháp luật về đất đai. Doanh nghiệp anh phân phối nước Sơn cũng không nằm trong các ngành nghề được ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp.

Như vậy, các công ty phần mềm tự tính số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp sau khi được hưởng ưu đãi. Cơ quan thuế sẽ có trách nhiệm kiểm tra tính chính xác của báo cáo thuế, số thuế công ty bạn phải nộp và xử phạt nếu phát hiện vi phạm. Để doanh nghiệp có thể nhận được ưu đãi, cần hoàn thiện các hồ sơ của Bộ Thông tin & truyền thông cũng như Bộ tài chính. Sau khi được cơ quan nhà nước phê duyệt, doanh nghiệp bắt đầu được hưởng ưu đãi. Trường hợp Khu công nghiệp nằm trên cả địa bàn thuận lợi và địa bàn không thuận lợi thì việc xác định ưu đãi thuế đối với Khu công nghiệp căn cứ vào địa bàn có phần diện tích Khu công nghiệp lớn hơn.

P/e Ngành Công Nghệ Thông Tin

  • Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội FaceBook ok để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
  • Mới đây, Công ty TNHH Liên doanh Thành phố Đế Vương, chủ đầu tư khu phức hợp tòa tháp quan sát 88 tầng ở khu vực Thủ Thiêm (TP.HCM) kêu cứu vì thủ tục hành chính quá chậm và việc không được cấp sổ đỏ cho các khu đất đã mua.
  • Một lượng lớn các chuyên gia CNTT trẻ và nền kinh tế trong nước đang phát triển khiến Việt Nam trở thành điểm đến hấp dẫn cho các doanh nhân trẻthành lập doanh nghiệpkhởi nghiệp về công nghệ.
  • Kế hoạch Tuyên truyền công tác cải cách hành chính, nâng cao Chỉ số Hiệu quả Quản trị và Hành chính…
  • + Tạo ra động lực để các doanh nghiệp khác phấn đấu trở thành doanh nghiệp KH&CN.

Ngoài ra, các nguyên liệu và vật tư nhập khẩu chưa được sản xuất trong nước cũng được miễn thuế trong thời hạn 5 năm. Hà Nội sẽ tiếp tục nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả công việc; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, cải … Nhà nước ưu tiên đầu tư và khuyến khích tổ chức, cá nhân đầu tư nghiên cứu, phát triển, chuyển giao, ứng dụng có hiệu quả thành tựu KH&CN; bảo đảm quyền nghiên cứu KH&CN…

Không chỉ dừng lại ở trách nhiệm cung cấp thông tin tại giai đoạnọan giao kết hợp đồng bảo hiểm, NMBH còn có trách nhiệm thông báo những trường hợp có thể làm tăng rủi ro hoặc làm phát sinh thêm trách nhiệm của doanh nghiệp bảo hiểm trong quá trình thực hiện hợp đồng bảo hiểm theo yêu cầu của DNBH. “Sản phẩm phần mềm là phần mềm và tài liệu kèm theo được sản xuất và được thể hiện hay lưu trữ ở bất kỳ một dạng vật thể nào, có thể được mua bán hoặc chuyển giao cho đối tượng khác khai thác, sử dụng”. Chúng tôi xin tự hào giới thiệu một gói dịch vụ mới, Tư vấn & Giải pháp Công nghệ với mục tiêu cải thiện các sản phẩm dịch vụ sẵn có, đồng thời cung cấp thêm cho quý khách hàng các dịch vụ chuyên nghiệp đa dạng hơn.

Do đó, để đáp ứng đủ điều kiện là hoạt động kinh doanh lĩnh vực xã hội hóa, bên cạnh việc hoạt động theo quy định trong lĩnh xã hội hóa nói chung, doanh nghiệp phải đảm bảo tuân thủ các quy định cụ thể của từng ngành nghề/lĩnh vực cũng như các quy định riêng về mặt kỹ thuật (nếu có). Không thể phủ nhận rằng, công nghệ thông tin ngày càng đóng vai trò quan trọng trong cuộc sống của con người, là yếu tố không thể thiếu trong thúc đẩy kinh tế, xã hội phát triển. Do vậy, việc dành nguồn lực đầu tư vào lĩnh vực công nghệ thông tin là điều tất yếu, trong đó có các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực công nghệ thông tin. Đối với doanh nghiệp khoa học và công nghệ có dự án khoa học và công nghệ khả thi được Quỹ Đổi mới công nghệ quốc gia, Quỹ phát triển khoa học và công nghệ của bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương cho vay với lãi suất ưu đãi hoặc bảo lãnh để vay vốn tại các ngân hàng thương mại. B) Đối với doanh nghiệp khoa học và công nghệ có dự án khoa học và công nghệ khả thi được Quỹ Đổi mới công nghệ quốc gia, Quỹ phát triển khoa học và công nghệ của bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương cho vay với lãi suất ưu đãi hoặc bảo lãnh để vay vốn tại các ngân hàng thương mại. Chỉ áp dụng đối với thu nhập từ hoạt động sản xuất kinh doanh đáp ứng điều kiện ưu đãi đầu tư ghi trong giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy chứng nhận đầu tư lần đầu của doanh nghiệp.

Phiên giao dịch cuối tuần, VN-Index lại giảm mạnh khi đánh mất gần 13 điểm sau khi đã mất trên 25 điểm hôm thứ Ba. Tuần giảm 2,6% này khiến chỉ số VN-Index có nguy cơ quay lại đáy ngắn hạn cuối tháng 1 vừa qua. Ngày 14/3, Bộ Y tế ban hành Quyết định số 604 kèm hướng dẫn quản lý tại nhà đối với người mắc Covid- 19. Tài liệu này thay thế các quyết định trước đó về hướng dẫn quản lý người mắc Covid-19 tại nhà và hướng dẫn quản lý tại nhà đối với trẻ em mắc Covid-19.

Đọc tiếp để tìm hiểu những lĩnh vực nào đủ điều kiện và cách bạn có thể đảm bảo mức giảm thuế phù hợp cho công ty của mình. Để hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp, một trong những giải pháp quan trọng được đưa ra là có các chính sách ưu đãi thuế. Trên cơ sở đó, sẽ thúc đẩy được doanh nghiệp phát triển và động viên được người lao động làm việc.

Theo quy định tại điểm b, khoản 2 Điều 18 Luật Kinh Doanh Bảo Hiểm 2000, NMBH có trách nhiệm kê khai đầy đủ, trung thực mọi chi tiết có liên quan đến hợp đồng bảo hiểm theo yêu cầu của DNBH. Theo đó, NMBH có trách nhiệm phải thực hiện khai nhận thông tin và trả lời các câu hỏi tại hồ sơ yêu cầu bảo hiểm một cách trung thực và đầy đủ. Bên cạnh đó, để nhấn mạnh tính bắt buộc thực hiện nghĩa vụ cung cấp thông tin của NMBH, Luật Kinh Doanh Bảo Hiểm 2000 còn dành hẳn Điều 19 – Trách nhiệm cung cấp thông tin, để quy định về vấn đề này. Theo đó, khi giao kết hợp đồng bảo hiểm, NMBH có trách nhiệm cung cấp đầy đủ thông tin liên quan đến đối tượng bảo hiểm cho doanh nghiệp bảo hiểm và chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của các thông tin đó.

Sốlao động có mặt thường xuyên hoặc sử dụng thường xuyên trên 100 lao động nữ mà số lao động nữ chiếm trên 30% tổng số lao động có mặt thường xuyên của doanh nghiệp được giảm thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp tương ứng với số tiền thực chi thêm cho lao động nữ theo hướng dẫn tại tiết a điểm 2.9 Khoản 2 Điều 6 Thông tư này nếu hạch toán riêng được. Chỉ áp dụng đối với doanh nghiệp thực hiện chế độ kế toán, hóa đơn, chứng từ và nộp thuế thu nhập doanh nghiệp theo kê khai. Thành lập công ty công nghệ là thủ tục hành chính thực hiện tại Sở Kế hoạch và Đầu tư để công ty được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, hoàn thiện việc khắc dấu để công ty chính thức đi vào hoạt động trong lĩnh vực công nghệ. Với mục tiêu ưu tiên phát triển công nghệ số, Chính phủ Việt Nam đã đưa ra nhiều chính sách ưu đãi thuế hấp dẫn cho các doanh nghiệp ngành ICT (Information Communication Technology – công nghệ thông tin và truyền thông), điện, điện tử.

Nhà hay nhà ở là công trình xây dựng với mục đích để ở và phục vụ các nhu cầu sinh hoạt của hộ gia đình, cá nhân. Đoàn công tác Viện nghiên cứu và Phát triển vùng , Bộ Khoa học và Công nghệ đến thăm và làm việc… Nhằm “tiếp sức” cho học sinh các khu vực khó khăn đến trường, trong những năm qua, Chính phủ, chính quyền địa phương các cấp đã có nhiều chính sách …

Quyết định mở cửa đường bay quốc tế sẽ giúp các doanh nghiệp đầu tư nước ngoài tiếp cận dự án khu công nghiệp tại Việt Nam dễ dàng hơn. Điều này sẽ tạo bước tiến lớn cho đà tăng trưởng của phân khúc bất động sản công nghiệp trong năm 2022. D) Doanh nghiệp công nghệ cao, doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao theo quy định của Luật công nghệ cao. Từ khi khởi nghiệp đến nay, tôi sử dụng rất nhiều dịch vụ tư vấn luật, tôi đặc biệt hài lòng với dịch vụ mà LawKey cung cấp cho IDJ Group. Chúc cho LawKey ngày càng phát triển và là đối tác quan trọng lâu dài của IDJ Group.