Doanh nghiệp tư nhân không được phát hành bất kỳ loại chứng khoán nào. + Tên doanh nghiệp có thể đặt bằng tiếng Việt hoặc ngôn ngữ khác được cấu thành bằng các ký tự từ A đến Z trong bảng chữ cái Latin. Với công ty có quy mô trên 11 thành viên thì phải có thêm Ban kiểm soát. Doanh nghiệp tư nhân không được phát hành bất cứ một loại chứng khoán nào. Doanh nghiệp thành lập 6 thàng cuối năm thì đóng 50% thuế môn bài. Doanh nghiệp thành lập 6 tháng đầu năm thì phải đóng 100% thuế môn bài.

Do đó người có nhu cầu đăng ký kinh doanh không nhất thiết phải đến trực tiếp Sở kế hoạch đầu tư để thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp mà có thể thao tác trực tuyến trên internet, sau khi hồ sơ đăng ký đã hợp lệ mới cần đến Sở kế hoạch đầu tư để đối chiếu thông tin và nhận kết quả. Để giúp cho các chủ Doanh nghiệp hiểu rõ về các thủ tục pháp lý liên quan đến thành lập Công ty một cách tổng quan, dễ hiểu nhất, để tự tin bước vào con đường kinh doanh với vai trò là một pháp nhân theo luật doanh nghiệp hiện hành. Luật 3S chia sẻ toàn bộ những quy định pháp luật, những lưu ý, kinh nghiệm thực tiễn trong quá trình thực hiện thành lập công ty. Tư vấn chi tiết về các thông tin cần chuẩn bị liên quan đến công ty như tên công ty không trùng lặp, địa chỉ đặt trụ sở chính, người đại diện pháp luật, ngành nghề đăng ký kinh doanh, hướng dẫn kê khai mức vốn điều lệ phù hợp nhất với doanh nghiệp. Bởi vì thông tin ban đầu của công ty rất quan trọng và có những quy định cần tuần thủ, nếu không đảm bảo sẽ không được cấp giấy phép kinh doanh. Cơ quan đăng ký kinh doanh xem xét và chịu trách nhiệm về tính hợp lệ của hồ sơ khi cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; không được yêu cầu người thành lập doanh nghiệp nộp thêm các giấy tờ khác không có trong luật định.

Có rất nhiều các loại hình công ty – doanh nghiệp hợp pháp khác nhau tại Việt Nam được chính phủ công nhận. Do đó, người đăng ký thành lập doanh nghiệp cần nắm rõ đặc điểm nổi bật của từng loại hình công ty – doanh nghiệp, từ đó lựa chọn để phù hợp với tầm nhìn phát triển của công ty. Số thành viên góp vốn/ cổ đông quyết định loại hình công ty cũng như khả năng mở rộng đầu tư kinh doanh, sản xuất của doanh nghiệp. Thành viên là tổ chức nước ngoài cần bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh có chứng thực của cơ quan nơi đăng ký, thời hạn không quá 3 tháng trước khi nộp hồ sơ. Việc chuyển nhượng cổ phần của loại hình doanh nghiệp này rất dễ dàng, vì vậy rất thuận lợi cho nhiều người cùng góp vốn. Hơn nữa cán bộ công chức cũng có quyền mua cổ phiếu của công ty cổ phần, từ đó đa dạng đối tượng cổ đông tham gia.

Điều kiện để thành lập doanh ngiệp (thành lập công ty) nói chung là những điều kiện mà theo đó các tổ chức, cá nhân được đăng ký thành lập doanh nghiệp và được cơ quan có thẩm quyền (Sở kế hoạch và Đầu tư) cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Cơ quan đăng ký kinh doanh có trách nhiệm xem xét hồ sơ đăng ký kinh doanh và cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp trong thời hạn ba ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ; nếu từ chối cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thì thông báo bằng văn bản cho người thành lập doanh nghiệp biết. Thông báo phải nêu rõ lý do và các yêu cầu sửa đổi, bổ sung.

Nghị quyết có thể được thông qua bằng cách sử dụng nhiều bản sao của cùng một văn bản nếu mỗi bản sao đó có ít nhất một chữ ký của thành viên Hội đồng thành viên. Tên chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh phải bao gồm tên doanh nghiệp kèm theo cụm từ “Chi nhánh” đối với chi nhánh, cụm từ “Văn phòng đại diện” đối với văn phòng đại diện, cụm từ “Địa điểm kinh doanh” đối với địa điểm kinh doanh. Cùng với đó, hoàn thiện các quy định về công tác quản lý nhà nước đối với khu vực kinh tế tập thể, HTX theo hướng tăng cường hậu kiểm, xây dựng tính tự giác, ý thức chấp hành kỷ luật, kỷ cương của chính các HTX. Nghiên cứu hoàn thiện các quy định về các chính sách hỗ trợ của Nhà nước để đảm bảo thống nhất, tập trung nguồn lực hỗ trợ của Nhà nước cho khu vực kinh tế tập thể có hiệu quả, có vai trò dẫn dắt, tạo động lực. Chúng ta đã cơ bản xây dựng, ban hành hệ thống quy định pháp luật và cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, HTX theo yêu cầu của Nghị quyết và tiếp tục rà soát, bổ sung, hoàn thiện cho phù hợp với thực tế của từng giai đoạn phát triển.

Trường hợp doanh nghiệp được chuyển đổi từ hộ kinh doanh có nhà đầu… Thông tin được công bố phải đầy đủ, chính xác và kịp thời theo quy định của pháp luật. Trách nhiệm khác theo quy định của Luật này và Điều lệ công ty. D) Tiêu chuẩn và điều kiện khác quy định tại Điều lệ công ty. Tiêu chuẩn, điều kiện khác quy định tại Điều lệ công ty. Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của công ty.

Các Trang Web Bán Xe Ô Tô

Các Trang Web Bán Xe Ô Tô

Một cá nhân có thể đồng thời được bổ nhiệm làm Trưởng Ban kiểm soát, Kiểm soát viên của không quá 04 doanh nghiệp nhà nước. Tên chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh phải được viết bằng các chữ cái trong bảng chữ cái tiếng Việt, các chữ cái F, J, Z, W, chữ số và các ký hiệu. Danh sách cổ đông sáng lập; danh sách cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài. Thủ tướng đôn đốc các Bộ trưởng, Chủ tịch tỉnh triển khai thực hiện quyết liệt, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp trong chương trình phục hồi và phát triển kinh tế – xã hội. Đoàn luật sư Hà Nội tư vấn pháp luật trực tuyến về đất đai trên trang web Truyền hình Quốc hội Việt Nam. Việc thanh tra, kiểm soát được thực hiện từ các cơ quan nghiệp vụ của Bộ Công Thương như Thanh tra Bộ, Vụ Thị trường trong nước, Tổng cục Quản lý thị trường…

Chỉ một cá nhân hoặc một tổ chức được phép làm chủ sở hữu công ty. Bản sao các giấy tờ tùy thân của chủ doanh nghiệp tư nhân như Căn cước công dân, Chứng minh thư hay Hộ chiếu. A) Cơ quan nhà nước, đơn vị vũ trang nhân dân nghiệp theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức.

  • Song ngược lại đối với quy định tỷ lệ biểu quyết để nghị quyết, quyết định được thông qua đối với một số nội dung tại Điều 144 của Luật DN 2014 với tỷ lệ tối thiểu là 65% và 51%, tỷ lệ cụ thể do Điều lệ công ty quy định (trước kia theo Luật DN năm 2005 tỷ lệ là 75% và 65%).
  • Trường hợp có quy định khác nhau giữa Luật Đầu tư và luật khác đã được ban hành trước ngày Luật Đầu tư có hiệu lực thi hành về ngành, nghề cấm đầu tư kinh doanh hoặc ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện thì thực hiện theo quy định của Luật Đầu tư.
  • Công ty phải bảo vệ cổ đông thiểu số trước những hành vi lạm dụng của hay tư lợi của các cổ đông kiểm soát.
  • Trước khi thực hiện việc thành lập doanh nghiệp, nhà đầu tư phải có dự án đầu tư, thực hiện thủ tục đăng ký cấp; điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư.
  • Nếu doanh nghiệp đăng ký kinh doanh ngành nghề yêu cầu vốn pháp định thì sẽ cần đăng ký vốn điều lệ tối thiểu bằng hoặc cao hơn so với vốn pháp định.

Sau khi đã soạn hồ sơ đầy đủ thì bạn có thể nộp hồ sơ tại Phòng đăng ký kinh doanh cấp tỉnh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính. Trong trường hợp người đại diện theo pháp luật của công ty không thể tự đi nộp được thì có thể ủy quyền cho cá nhân khác đi nộp hộ. Việc ủy quyền phải được thực hiện thông qua giấy ủy quyền theo quy định của pháp luật.

Trụ sở công ty có ý nghĩa quan trọng đối với sự hình thành và phát triển của mỗi doanh nghiệp. Đây sẽ là nơi hoạt động kinh doanh, lưu giữ thông tin, điểm kết nối liên lạc giữa doanh nghiệp với các cơ quan nhà nước,… Vì vậy, lựa chọn trụ sở công ty thuận lợi và phù hợp với quy định của pháp luật là tiền đề cho sự phát triển của doanh nghiệp. Có hồ sơ đăng ký doanh nghiệp hợp lệ theo quy định của pháp luật. CEO Nguyễn Tấn Phúc – người chèo lái Công ty Kế toán Thiên Luật Phát vượt qua những quãng thời gian khó khăn nhất ban đầu. Để tạo điều kiện cho doanh nghiệp dành nhiều thời gian cho nhũng ngày đầu khởi nghiệp, gác lại những bộn bề lo toan cho thủ tục ban đầu này, Việt Luật thiết kế các gói dịch vụ thành lập công ty theo bảng giá cuối bài viết này.

Web Bán Xe Ô Tô

Bề dày 15+ năm kinh nghiệm Tư vấn pháp luật và Giải quyết tranh chấp kinh doanh, thương mại, đầu tư, dân sự, hình sự, đất đai, lao động, hôn nhân và gia đình… Công ty Luật Thái An cam kết cung cấp dịch vụ pháp lý chuyên nghiệp, bảo vệ tối đa quyền và lợi ích hợp pháp của Khách hàng. Bản sao chứng thực không quá 3 tháng của hộ chiếu/thẻ căn cước/CMND còn hiệu lực của tất cả các thành viên góp vốn/cổ đông sáng lập, đại diện pháp luật của công ty. Công bố nội dung đăng ký kinh doanh lên trên Cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia (không quá 30 ngày cấp phép).

Web Bán Xe Ô Tô

Đây cũng dần trở thành một trong những kênh quan trọng, dễ tiếp cận thông tin của công dân. Theo luật Việt Nam , đối với những ngành nghề kinh doanh mà pháp luật quy định phải có giấy phép kinh doanh, giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh,… gọi chung là giấy phép con, doanh nghiệp phải xin phép và chỉ được hoạt động sau khi được cơ quan có thẩm quyền cấp phép. Đề cập tới nội dung này tại Diễn đàn khởi nghiệp 2015 diễn ra ngày 9/6 tại Hà Nội, bà Trần Thị Hồng Minh, Cục trưởng Cục Quản lý Đăng ký kinh doanh, Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) đã nhấn mạnh 7 điểm mới trong quy định pháp lý liên quan đến đăng ký doanh nghiệp. Theo quy định tại Điều 44 Luật Doanh nghiệp 2014, doanh nghiệp có quyền quyết định số lượng, hình thức, nội dung con dấu của doanh nghiệp. Nội dung con dấu phải thể hiện thông tin về tên doanh nghiệp và mã số doanh nghiệp. Việc quản lý, sử dụng và lưu giữ con dấu thực hiện theo quy định của Điều lệ công ty.

Đặc biệt với đặc điểm của các startup – đề cao tính đổi mới sáng tạo, độc đáo trong sản phẩm/dịch vụ, thì những thỏa thuận về quyền sở hữu trí tuệ càng cần được đặt lên hàng đầu. Như vậy, nếu công chức là người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu trong cơ quan, đơn vị thì người thân gồm vợ, chồng, bố, mẹ, con cũng không được làm giám đốc của doanh nghiệp kinh doanh các lĩnh vực, ngành nghề mà người đó trực tiếp quản lý. So với Luật Doanh nghiệp 2014, thêm trường hợp “có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi” và “chấp hành hành phạt tù hoặc bị Tòa án cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định theo quy định của pháp luật”.

Uy tín trước đối tác sẽ bị ảnh hưởng vì chế độ chịu trách nhiệm hữu hạn. Tuy nhiên nếu quy mô kinh doanh chưa lớn thì việc này gần như rất ít gây ra ảnh hưởng tiêu cực. Bạn không thể kinh doanh lớn với tư cách cá nhân hoặc sẽ bị gặp các rắc rối về mặt pháp lý. Luật Doanh nghiệp 2014 có quy định chi tiết về các cổ đông phổ thông và cổ đông ưu đãi biểu quyết, cổ đông ưu đãi cổ tức. Doanh nghiệp cần căn cứ vào các điều kiện và mong muốn của mình để lựa chọn loại hình doanh nghiệp phù hợp. Nếu hồ sơ chưa hợp lệ, bạn sẽ phải chỉnh sửa, bổ sung theo thông báo phản hồi của Sở KH&ĐT và tiến hành nộp lại theo 5 bước như trên.

Cá Nhân Bán Xe Ô Tô Cho Công Ty

Nếu hồ sơ hợp lệ, bạn chỉ cần in giấy biên nhận và đến trực tiếp Sở KH&ĐT để nhận kết quả. Nếu hồ sơ cần điều chỉnh, bổ sung, Sở KH&ĐT sẽ gửi chi tiết những điểm cần điều chỉnh, bổ sung. Tình trạng hồ sơ sẽ được thông báo trong vòng 3 ngày làm việc, kể từ ngày Sở KH&ĐT tiếp nhận hồ sơ. Tùy vào ngành nghề kinh doanh mà vốn pháp định sẽ được yêu cầu cụ thể. Ngoài ra, tùy thuộc từng ngành nghề đặc thù như sản xuất, chế biến, nuôi trồng,…thì pháp luật còn có những quy định khác bạn có thể liên hệ Anpha để được hỗ trợ chi tiết.

→ Tham khảo các điều kiện để thành lập một công ty tại đây. Số phiếu biểu quyết của thành viên hợp danh không tỷ lệ với số vốn góp. Khi biểu quyết, mỗi thành viên hợp danh chỉ có một phiếu biểu quyết. Ban Kiểm soát hoạt động theo Điều lệ công ty (quyền, nghĩa vụ, tiêu chuẩn, chế độ làm việc…). Vì vậy, cho dù giữa Công ty và người góp vốn có thỏa thuận mục đích góp vốn chỉ để hưởng lãi suất và hết thời hạn góp vốn sẽ hoàn lại đầy đủ tiền gốc và lãi suất thì vẫn phải chịu thuế đầu tư vốn.

Cá Nhân Bán Xe Ô Tô Cho Công Ty

Thay vào đó nên hỏi ý kiến của mọi người đi trước hoặc nhận sự tư vấn của công ty Luật để lựa chọn số vốn điều lệ phù hợp. B) Doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ hoặc tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, trừ doanh nghiệp quy định tại điểm a khoản 1 Điều này. Các trường hợp quy định tại các điểm d, đ, e, g và h khoản 2 Điều này không áp dụng đối với công ty con của công ty đã đăng ký. Công tác thanh tra, kiểm tra việc thực thi pháp luật chưa thường xuyên. Việc đánh giá về hiệu quả và đóng góp của kinh tế tập thể trong nền kinh tế còn chưa đầy đủ; còn thiếu sót trong tính toán về đóng góp của các tổ chức kinh tế hợp tác đã dẫn đến việc hạ thấp vai trò, vị trí của thành phần kinh tế tập thể trong nền kinh tế của nước ta.

So với Luật Doanh nghiệp 2014, Luật Doanh nghiệp 2020 bổ sung thêm một loại tài liệu trong hồ sơ đăng ký thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần. Hợp đồng/thỏa thuận thành lập doanh nghiệp là hết sức quan trọng và cần thiết đối với trường hợp doanh nghiệp có nhiều chủ sở hữu. Hiện nay, đối với loại hình liên doanh giữa nhà đầu tư trong nước và nhà đầu tư nước ngoài thì trong hồ sơ đăng ký kinh doanh phải có hợp đồng liên doanh. Tuy vậy, ngay cả những trường hợp hồ sơ đăng ký kinh doanh không có yêu cầu thì các nhà đầu tư cũng nên lập hợp đồng hoặc thỏa thuận thành lập doanh nghiệp để có thể xác định rõ quyền và nghĩa vụ, tránh những tranh chấp không đáng có sau này. Vốn điều lệlà tổng giá trị tài sản do các thành viên đã góp hoặc cam kết góp khi thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh; là tổng giá trị mệnh giá cổ phần đã bán hoặc đã được đăng ký mua khi thành lập doanh nghiệp đối với công ty cổ phần. Trường hợp từ chối đăng ký doanh nghiệp thì phải thông báo bằng văn bản cho người thành lập doanh nghiệp và nêu rõ lý do.

Cần Bán Xe Ô Tô

Như vậy, khi đăng kí kinh doanh các chủ thể cần tìm hiểu xem lĩnh vực mà mình muốn kinh doanh có được phép kinh doanh tự do không hay cần đáp ứng những điều kiện nhất định mới được đăng kí kinh doanh, với ngành nghề kinh doanh bị cấm thì không được phép tiến hành hoạt động kinh doanh. Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người quản lý khác vi phạm quy định tại khoản 1 Điều 165 Luật Doanh nghiệp 2020 chịu trách nhiệm cá nhân hoặc liên đới đền bù lợi ích bị mất, trả lại lợi ích đã nhận và bồi thường toàn bộ thiệt hại cho công ty và bên thứ ba. Theo dự kiến, Luật Doanh nghiệp (sửa đổi) sẽ được Quốc hội xem xét thông qua tại kỳ họp thứ 8, Quốc hội Khóa XIII. Nhiều nội dung của dự thảo luật sẽ được tiếp tục hoàn chỉnh, nhưng những nội dung đã sửa đổi kỳ vọng sẽ mang đến môi trường kinh doanh thuận lợi và năng lực cạnh tranh thu hút đầu tư. Khi được pháp luật thừa nhận doanh nghiệp có cơ sở pháp lý chắc chắn để yêu cầu nhà nước đảm bảo các quyền lợi chính đáng của mình để có thể yên tâm kinh doanh. Hiện nay các thủ tục kê khai bảo hiểm xã hội đều được thực hiện trực tuyến nhưng với những doanh nghiệp mới thì cũng sẽ gặp không ít khó khăn khi kê khai.

Việc quy định chi tiết sẽ khắc phục được tình trạng tùy tiện trong hạn chế kinh doanh của các cơ quan nhà nước, bảo đảm sự thống nhất và tính minh bạch trong kinh doanh. Tuy nhiên, thực tế sản xuất, kinh doanh và đời sống luôn biến động, nhất là trong bối cảnh hội nhập quốc tế sâu rộng hiện nay dẫn đến có nhiều ngành, nghề cần điều chỉnh phù hợp với điều kiện kinh doanh mới. Nên rõ ràng, việc quy định cụ thể các ngành, nghề cấm kinh doanh, kinh doanh có điều kiện trong luật là hoàn toàn không khả thi. Luật Ánh Sáng Việt sẽ giúp khách hàng thực hiện trọn gói thủ tục đăng ký phát hành hóa đơn với cơ quan thuế với chi phí hợp lý và thời gian nhanh chóng. Quý khách có thể tham khảo chi tiết thủ tục đăng ký phát hành hóa đơn tại đây. Hỗ trợ tối đa 50% giá trị hợp đồng tư vấn xác lập quyền sở hữu trí tuệ; tư vấn quản lý và phát triển các sản phẩm, dịch vụ được bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ của doanh nghiệp nhưng không quá 100 triệu đồng/hợp đồng/năm/doanh nghiệp.

Thủ tướng đồng ý về chủ trương nâng công suất sân bay Cát Bi lên 13 triệu hành khách vào 2030 và nghiên cứu xây sân bay quốc tế ở huyện Tiên Lãng. Bộ trưởng khẳng định sẵn sàng tích cực hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm với Việt Nam để hỗ trợ triển khai các cam kết, nhấn mạnh quá trình chuyển đổi năng lượng là chìa khóa cho các cam kết khí hậu của Việt Nam bởi 70% lượng khí thải của Việt Nam là từ ngành năng lượng. Thủ tướng nêu rõ tinh thần hợp tác trên cơ sở tình cảm, chân thành, tin cậy, tôn trọng, bình đẳng và các bên đều có lợi, hợp tác từ đơn giản đến phức tạp, từ dễ tới khó, từ nhỏ tới lớn, vừa làm vừa rút kinh nghiệm, không cầu toàn, không nóng vội. Trong 19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới và xây dựng nông thôn mới nâng cao, việc phát triển hợp tác xã, làm bàn đạp kinh tế cho người dân nông thôn là tiêu chí luôn được chính quyền địa phương và người dân chú trọng. Bởi xuất phát từ nền tảng kinh tế và thu nhập vững chắc, công cuộc xây dựng nông thôn mới sẽ được thuận lợi hoàn thành. Chuyển giao hồ sơ cho Phòng chuyên môn thụ lý giải quyết.

Cần Bán Xe Ô Tô

Doanh nghiệp quyết định loại dấu, số lượng, hình thức và nội dung dấu của doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện và đơn vị khác của doanh nghiệp. Kiểm tra nội dung Giấy phép Kinh doanh, nếu phát hiện không chính xác, doanh nghiệp có thể đề nghiệ cơ quan Đăng ký kinh doanh đính chính lại. 10 ngày sau khi nhận giấy đăng ký kinh doanh với doanh nghiệp có sản xuất, kinh doanh.

Mua Ô Tô Cho Doanh Nghiệp

Người thành lập doanh nghiệp được ký hợp đồng phục vụ cho việc thành lập và hoạt động của doanh nghiệp trước và trong quá trình đăng ký doanh nghiệp. Theo Bộ Tư pháp, đến nay, 63/63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, 100% đơn vị cấp huyện đã thành lập Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật do chủ tịch hoặc phó chủ tịch UBND cùng cấp làm chủ tịch hội đồng. Các hội đồng đã chú trọng chỉ đạo, hướng dẫn nội dung, cách thức phổ biến, giáo dục pháp luật trọng tâm hằng năm, căn cứ theo nhu cầu thông tin, tìm hiểu pháp luật của người dân, doanh nghiệp… Trong bối cảnh dịch bệnh diễn biến phức tạp, đa số các địa phương đã sử dụng những ứng dụng trò chuyện, nhắn tin, gọi trực tuyến và mạng xã hội để tuyên truyền.

Thông qua việc phát hành cổ phiếu, công ty cổ phần có thể kêu gọi đầu tư cũng như huy động vốn linh hoạt hơn. Cũng giống công ty TNHH, các cổ dông chỉ chịu trách nhiệm tài chính trong số vốn điều lệ đã đăng ký, nên mức độ rủi ro đối với các cổ đông không cao. Văn bản ủy quyền (nếu người nộp hồ sơ không phải người đại diện pháp luật công ty). Tương tự như trường hợp nhưng nếu có 2 thành viên trở lên và tối đa là 50 không có nhu cầu huy động vốn trên thị trường chứng khoán thì có thể lựa chọn loại hình công ty TNHH 2 thành viên trở lên. Đây là một mức ngưỡng cao và thực tế cho thấy, các công ty ít quan tâm đến việc đề ra một mức ngưỡng thấp hơn nhằm bảo đảm tinh thần của QTCT tốt và phù hợp với thông lệ ở các nước khác, nơi các mức ngưỡng được quy định thấp hơn nhiều.

B) Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với chủ sở hữu công ty là cá nhân; Giấy tờ pháp lý của tổ chức đối với chủ sở hữu công ty là tổ chức (trừ trường hợp chủ sở hữu công ty là Nhà nước); Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người đại diện theo ủy quyền và văn bản cử người đại diện theo ủy quyền. Một trong những điều kiện để doanh nghiệp được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp là ngành, nghề đăng ký kinh doanh không bị cấm đầu tư kinh doanh (điểm a khoản 1 Điều 28 Luật Doanh nghiệp). Hiện nay các thủ tục hành chính khi thành lập công ty đã được giảm bớt.

Hàng tháng, hàng quý, hàng năm kê khai, báo cáo thuế và nộp thuế môn bài và nộp các loại thuế khác theo quy định của pháp luật thuế (đối với Khách hàng ký Hợp đồng dịch vụ kế toán thuế định kỳ tại Luật 3S). 3/ Luôn đúng hẹn, chỉ 3-5 ngày có giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, 1 ngày sau có con dấu. Thực hiện thủ tục khắc dấu tròn doanh nghiệp + Thông báo mẫu dấu lên cổng thông tin đăng ký quốc gia.

Mua Ô Tô Cho Doanh Nghiệp