Biết cách xoay, tịnh tiến, lấy ảnh gương đối tượng, phần tử. Biết khái niệm lớp hiện thời (lớp được kích hoạt, lớp làm việc). Biết khái niệm đặc tính, thuộc tính của lớp. Biết cách gán các đặc tính, thuộc tính cho lớp và thay đổi các đặc tính, thuộc tính của lớp.

Biết khái niệm khóa ngoài của bảng và cách dùng để tạo kết nối giữa các bảng. Biết cách tạo, thay đổi, hủy các kết nối giữa các bảng theo các kiểu một-một, một – nhiều. Biết cách nhúng dữ liệu vào trang chiếu và thể hiện nó như một đối tượng; biết cách biên tập, xóa dữ liệu nhúng. Biết cách sao chép, thu phóng đối tượng đồ họa; lưu đối tượng đồ họa theo kiểu tệp .bmp, .gif, .jpeg, .png. Biết cách sử dụng các công cụ phân tích dữ liệu tự động. Biết cách liên kết dữ liệu bên trong một bảng tính, giữa các bảng tính, giữa bảng tính và các ứng dụng khác.

Biết cách chuyển đổi định dạng các tệp văn bản sang kiểu .rtf, .pdf và ngược lại. Biết cách xóa tệp tin, thư mục, cho vào thùng rác (xóa tạm thời). Biết cách mở một cửa sổ mới, kích hoạt một của sổ hiện có. Biết cách thu hẹp, mở rộng, phục hồi, thay đổi kích thước, di chuyển, đóng một cửa sổ. Biết cách di chuyển từ cửa sổ này sang cửa sổ khác.

Biết cách gắn/gỡ bỏ mật khẩu cho việc mở, thay đổi một văn bản. Biết cách thêm hướng dẫn cho một trường trong biểu mẫu (hiện trên thanh công cụ, kích hoạt bằng phím tắt). Biết cách lặp lại tự động các dòng tiêu đề (tên các cột) của bảng ở đầu mỗi trang. Biết cách tạo, thay đổi và cập nhật kiểu dáng ký tự, kiểu dáng đoạn.

Biết cách sử dụng chức năng trợ giúp của trình duyệt. Biết cách thay đổi hướng trang thuyết trình (dọc, ngang); thay đổi kích cỡ trang. Biết cách nhập, biên tập văn bản trong một trang thuyết trình dưới dạng bảng. Hiểu khái niệm và công dụng của trang thuyết trình chủ . Biết các cách lưu bài thuyết trình vào thư mục (giữ tên cũ, đổi sang tên khác, đổi kiểu tệp khác).

Biết cách tạo khuôn nhìn, đặt tên và lưu lại, biết cách gọi đến một khuôn nhìn được lưu theo tên. Biết khái niệm truy vấn và các ứng dụng thông thường của nó. Biết cách tạo truy vấn bằng câu lệnh SELECT của SQL . Biết cách áp dụng và thay đổi các kết nối trong , kết nối ngoài . Biết cách chuyển đổi ảnh thành đối tượng vẽ và biên tập nó.

Biết các cách mở một phần mềm bảng tính trực tiếp và gián tiếp. Biết cách soạn và định dạng một văn bản hành chính (tùy chọn) theo mẫu quy định. Biết cách thay đổi kích thước hình minh họa. Biết cách xóa một hình minh họa khỏi văn bản.

Biết cách chọn (đánh dấu) một ô, nhiều ô liền kề, nhiều ô không liền kề, toàn bộ trang tính. Biết rằng dữ liệu chứa trong ô phải thuộc một kiểu dữ liệu xác định. Biết các kiểu dữ liệu có thể dùng trong bảng tính.

Hiểu biết về mối nguy hiểm tiềm năng khi sử dụng các trang mạng xã hội. Hiểu được tầm quan trọng của việc không tiết lộ thông tin bí mật trên các trang web mạng xã hội. Biết về các giải pháp bảo mật sử dụng công nghệ sinh trắc học trong kiểm soát truy cập như dấu vân tay, quét mắt. Biết các công nghệ bảo vệ hệ thống cơ bản như đăng nhập, kiểm soát truy nhập, quản trị mật khẩu, quản trị người sử dụng, khai thác tệp tin hồ sơ truy nhập . Biết cách sử dụng các trang web mẫu để tạo trang web.

Hiểu ảnh hưởng của việc chạy nhiều ứng dụng đồng thời đến hiệu năng của máy và tác dụng của giải pháp đóng bớt các ứng dụng đó. Hiểu khái quát cách thức và quá trình tạo ra phần mềm. Hiểu khái niệm máy vi tính, máy tính cá nhân. Phân biệt máy để bàn, máy xách tay, máy tính bảng. Chuyên trang hỗ trợ tư vấn tuyển sinh, định hướng giáo dục hướng nghiệp cho học sinh, sinh viên chọn ngành nghề phù hợp với năng lực và điều kiện bản thân. Giới thiệu về tổ chức giáo dục FPT Trường Tiểu học & THCS FPT Cầu Giấy tuyển cộng tác viên tư vấn Parttime TRƯỜNG TIỂU HỌC…

Biết cách lưu trang tính, bảng tính dưới các kiểu tệp khác nhau như .pdf hoặc định dạng của các phiên bản khác. Biết cách chọn số lượng bản sao của trang tính, toàn bộ bảng tính, biểu đồ được chọn khi in ra. Biết cách in một dãy ô được chọn, biểu đồ trong trang tính; in toàn bộ trang tính. Biết các loại biểu đồ khác nhau (biểu đồ hình cột, biểu đồ thanh, biểu đồ đường thẳng, biểu đồ hình tròn). Biết cách tạo biểu đồ các từ dữ liệu bảng tính.

Chứng chỉ chức danh nghề nghiệp là chứng chỉ chứng minh về trình độ, năng lực chuyên môn, nghiệp vụ … Hỗ trợ tài liệu ôn tập chuẩn và tổ chức thi đạt kết quả cao. Biết cách chuyển đổi giữa biểu đồ Gantt và biểu đồ mạng. Hiểu khái niệm và vai trò của việc giám sát dự án.

Hiểu, phân biệt được các thuật ngữ phần mềm độc hại như virus, worms, trojan, spyware, adware. Biết cách thức mã độc xâm nhập, lây lan trong hệ thống máy tính. Mấy năm gần đây, việc “đốt lò” chống tham nhũng được đẩy mạnh. Rất nhiều quan chức, cá nhân bị phát hiện dùng chứng chỉ tin học giả. Vì sự phát triển bền vững, chúng tôi khuyên bạn không nên mua chứng chỉ tin học. Các bạn nên đăng ký thi và lấy chứng chỉ đàng hoàng, có lưu hồ sơ gốc.

Biết cách nhúng dữ liệu vào tài liệu như một đối tượng. Biết cách chèn, sửa, xóa một siêu liên kết trong văn bản. Biết cách chuyển đổi văn bản thành bảng và ngược lại. Biết cách thay đổi lề, căn lề, đổi hướng văn bản trong một ô.

Biết cách thay đổi kích cỡ, xóa đối tượng đồ họa bên trong bài thuyết trình. Biết cách chọn (đánh dấu) các đơn vị văn bản và toàn bộ nội dung văn bản. Thông tư này áp dụng đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia trực tiếp hoặc có liên quan đến hoạt động đánh giá kỹ năng sử dụng CNTT.

  • Biết cách thêm và sử dụng bảng kiểu vẽ, nét bút.
  • Biết tầm quan trọng và cách đặt mật khẩu đối với tệp, tệp tin nén.
  • Biết cách ẩn/hiện các thanh công cụ, ruy-băng.
  • Hiểu khái niệm và vai trò của máy khách/máy chủ.

Biết cách cập nhật phần mềm diệt virus thường xuyên. Biết cách sao chép tệp, thư mục từ thư mục/ổ đĩa này sang thư mục/ổ đĩa khác. Là giáo viên đang giảng dạy, công tác tại các trường mầm non, trường tiểu học.

Biết về một số rủi ro khi tham gia vào cộng đồng ảo và hoạt động trực tuyến như vô ý tiết lộ thông tin cá nhân, bị quấy rầy, bị lợi dụng. Biết cách đưa một đối tượng vẽ lên lớp trên/xuống lớp dưới, hiện lên phía trước/ẩn xuống phía sau một đối tượng vẽ khác. Hiểu sự liên hệ giữa tập dữ liệu và biểu đồ biểu diễn nó. Biết các hình dạng biểu đồ sẵn có (dạng cột, thanh, đường, bánh tròn). Biết cách biên tập văn bản trong bài thuyết trình. Biết cách sao chép, di chuyển văn bản trong bài thuyết trình, từ bài thuyết trình này sang bài khác.

Viện Quốc tế Pháp ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội trân trọng thông báo tổ chức thi và cấp chứng chỉ “Ứng dụng Công nghệ thông tin”. Biết cách nhập, biên tập, xóa siêu liên kết trong bài trình chiếu. Biết cách chèn một nút thao tác ; thay đổi thiết đặt để chuyển đến các trang chiếu, bản trình chiếu, têp, địa chỉ URL cho trước. Biết cách nhập văn bản vào trong các đối tượng này.

Biết tạo bản vẽ bằng cách dùng các tham số mặc định. Biết tạo và chạy một truy vấn để phát hiện các dòng dữ liệu không đáp ứng các điều kiện truy vấn trong bảng. Biết cách cài đặt/hủy cài đặt về thời gian cho việc chuyển các trang chiếu. Biết sử dụng các lựa chọn dán đặc biệt khác nhau. Biết cách chấp nhận, từ chối các thay đổi trong văn bản.

Biết cách tạo biểu đồ kết hợp dạng cột và dạng đường. Biết cách tạo, áp dụng các định dạng số theo yêu cầu. Biết cách chèn, thay đổi chân trang , chân bài . Biết cách chuyển đổi chân trang thành chân bài và ngược lại.

Biết thêm, xóa tiêu đề cho hình minh họa, cho bảng, hộp văn bản. Biết cách thêm, xóa nhãn tiêu đề; thay đổi định dạng đánh số tiêu đề. Biết cách lấy thư về, mở thư và lưu tệp đính kèm (nếu có) vào một thư mục; xem và in nội dung thông điệp nhận được. Biết về khả năng nhận được thư điện tử không mong muốn. Biết khái niệm lừa đảo và nhận diện sự lừa đảo thông thường.

Biết cách sắp xếp dữ liệu theo một cột, theo nhiều cột đồng thời. Biết cách xóa thư (bỏ vào thùng rác) và khôi phục một thư bị xóa. Biết cách sắp xếp, tìm kiếm thư theo tên, ngày tháng, kích cỡ.

Biết cách mở cửa sổ để xem thông tin về các đặc trưng của tệp, thư mục, ổ đĩa như tên, kích thước, vị trí. Biết về cấu trúc phân cấp khi lưu trữ thư mục và tệp. Hiểu khái niệm đường dẫn đến thư mục và tệp, và khái niệm đường tắt . Hiện nay hầu hết các doanh nghiệp nhà nước và các cơ quan nhà nước đều yêu cầu chứng chỉ tin học cơ bản trong hồ sơ xin việc hoặc hồ sơ nâng ngạch, thăng chức.

Biết cách loại bỏ các hiệu ứng điều chỉnh tự động có sẵn trong phần mềm soạn thảo đối với văn bản tiếng Việt. Biết chức năng chính của một phần mềm xử lý văn bản. Hiểu các khái niệm, thuật ngữ liên quan như dữ liệu, quản lý dữ liệu, bảo vệ dữ liệu. Chứng chỉ tin học là yêu cầu bắt buộc đối với trường hợp sinh viên cần tốt nghiệp giáo dục … Biết cách lập lịch lại cho các tác vụ chưa hoàn thành và trình bày lịch biểu và tiến độ kế hoạch hiện thời.

Biết cách vẽ/in toàn bộ, một phần bản vẽ theo tỉ lệ, theo khổ giấy. Biết lưu bản vẽ với tên khác, dùng kiểu tệp khác. Biết tạo và chạy một truy vấn để phát hiện các dòng dữ liệu trùng lặp trong bảng.

Biết cách chọn định dạng đầu ra thích hợp cho trang thuyết trình như bản in ra , chiếu trên màn hình (on-screen show). Hiểu khái niệm cách chuyển trang , hiệu ứng động khi trình diễn bài thuyết trình. Biết cách ghép nhóm/bỏ ghép nhóm các đối tượng vẽ trong trang thuyết trình. Biết các cách mở, đóng bài thuyết trình hiện có.

Biết cách lưu bảng tính vào thư mục với tên cũ hoặc đổi sang tên khác, bằng một kiểu tệp khác. Biết cách chọn đối tượng đồ họa, sao chép, di chuyển một đối tượng bên trong một tài liệu, hoặc từ tài liệu này sang tài liệu khác. Biết cách tạo và xóa một biểu tượng đường tắt đến thư mục và tệp trên màn hình làm việc. Biết cách sử dụng mật khẩu tốt (không chia sẻ mật khẩu, thay đổi thường xuyên, chọn mật khẩu có độ dài thích hợp, xen lẫn giữa chữ cái và số). Giải đáp thắc mắc của các địa phương, Bộ GD&ĐT vừa có công văn gửi các Sở GD&ĐT thông báo ý kiến của Bộ đối với việc quy đổi chứng chỉ ngoại ngữ, tin học.

Biết tạo biểu thức số học đơn giản bằng cách sử dụng các phép tính số học (cộng, trừ, nhân, chia). Biết cách tạo/bỏ tạo một danh sách đồng mức bằng cách dùng đánh dấu tự động hoặc đánh số tự động . Biết cách thay đổi các kiểu dấu tự động, kiểu đánh số tự động khác nhau.

Tôi muốn đăng ký học nghiệp vụ sư phạm Tiếng Anh Tiểu học… Xếp ngạch, bậc lương với người đã có thời gian công tác. PNS CORP Building, số 237 đường Hạ Long, phường Bãi Cháy, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, Việt Nam. Bạn đã bao giờ nghĩ rằng mình có thể học tốt một ngoại ngữ mà không yêu thích nó chưa?

Biết sử dụng công cụ kiểm tra chính tả và sửa lỗi chính tả. Biết cách kiểm tra chính tả bài thuyết trình, sửa lỗi chính tả, xóa từ thừa; kiểm tra và chỉnh sửa các lỗi hiển thị tiếng Việt. Biết cách định dạng ô và chuyển đổi cách hiển thị đơn vị số, kiểu ngày tháng, ký hiệu tiền tệ. Biết cách thêm một trang tính mới, đóng lại, xóa trang tính đang mở.

Biết cách tạo, biên tập, chèn, xóa các mục văn bản tự động . Biết thay đổi các thiết đặt có sẵn để tạo lập môi trường làm việc phù hợp với công việc. Hiểu khái niệm đàm thoại dùng giao thức Internet , biết các ứng dụng phổ biến của nó, “hội nghị từ xa”.

Biết cách sử dụng các công cụ phóng to/thu nhỏ bản vẽ. Hiểu khái niệm và vai trò của biên (lề) của bản vẽ. Biết cách thiết đặt các biên (lề) cho bản vẽ. Nhận biết các thành phần trên giao diện làm việc của phần mềm.